Sæt magien på formel, og opnå vækst i familievirksomheden

En god portion magi frem for rationelle forklaringer udgør ofte hemmeligheden bag den første succes i en familieejet virksomhed. Magien indeholder ingredienser som en ambitiøs vision, entreprenørskab og beslutsomhed. Sammen med en smule held er det fundamentet for, at en lille virksomhed forvandles til et selskab med vokseværk.

Men her går det galt for alt for mange. De lykkes ikke med at løfte familievirksomheden til næste niveau og transformere iværksætterselskabet til en moden og stabilt voksende virksomhed. Mens magien bærer den første succes, sker det oftest på trods af manglende robuste ledelsessystemer, organisering og processer, der ellers kan lette både dag-til-dag-ledelse og langtidsplanlægningen, der begge er afgørende i et større og mere modent selskab.

Fem områder, familievirksomheden skal fokusere på

Magien fungerer uden støtte i den første fase af virksomhedens levetid. Men derfra mister mange familievirksomheder momentum. Når de konfronteres med udfordringerne i at lede en virksomhed i vækst, som bevæger sig ud i mere komplekse markedsvilkår, fejler mange. Løsningen er at sætte magien på formel.

Sådan lyder rådet fra konsulenthuset Boston Consulting Group, der i en ny analyse af familieejede vækstvirksomheder har identificeret, at der opstår et behov for et afgørende skifte, når familievirksomheden står over for kraftig vækst, internationalisering, generationsskifte eller overdragelse af ledelsen til en leder eller investor uden bånd til familien.

En anden typisk markør af behovet for at skifte retning er vækst i omsætningen på mellem fem og ti gange. Markører af denne type udløser et behov for at gøre tingene markant anderledes fremadrettet for at lykkes med at løfte virksomheden til næste fase. Og selvom det lyder modsætningsfyldt, øger det chancerne for at lykkes med væksthoppet, hvis stifteren formaliserer den magi, der i første omgang førte til succes.

Med andre ord: Den bedste måde at bevare magien i en familieejet virksomhed på er at formalisere den.

Det gøres ved at afdække hemmelighederne bag den første succes. Selvom elementerne ser vidt forskellige ud i virksomhederne, så består de i familieejede selskaber ifølge Boston Consulting Group ofte af en række af de samme nøgleområder:

En klar vision. Målet for virksomhedens virke og mission udgør typisk fundamentet for succesen. Men den er sjældent formelt italesat. Det er afgørende, når stifteren under kraftig vækst og ekspansion ikke kan have tæt føling med alt, hvad der sker, og når andre skal involveres i ledelsen og bestyrelsen.

Langsigtet perspektiv. Familieejede selskaber måler ikke i kvartaler eller enkelte år, men i generationer. Det giver mulighed for at tænke langsigtet og træffe beslutninger, som først giver afkast efter lang tid. Eksempelvis om den eksisterende forretning skal vokse, eller der skal investeres i nye forretningsområder.

Indgående kendskab til virksomheden og hurtige beslutninger. Ofte kender stifteren sin virksomhed indgående og kan derfor træffe hurtige beslutninger. Den agile ledelse skal også være der fortsat, når virksomheden vokser og ledelsesansvaret delegeres ud over stifteren af virksomheden.

Iværksætterånd og unikke evner. Den første vækst er typisk båret af stifterens iværksætterånd, som smitter medarbejderne, der ofte arbejder tæt med stifteren i en ubureaukratisk organisation med flad ledelsesstruktur. Samtidig er virksomheden typisk født af stifterens særlige kompetencer inden for et felt. Den ånd og kernekompetence skal fremtidssikres.

Loyalitet. Ofte er der en stor loyalitet mellem stifteren af en familieejet virksomhed og de ansatte i virksomheden. Den skal bevares, når virksomheden vokser.

Flaskehals for vækst

Mange ejerledere bliver flaskehals for vækst og udvikling, når virksomheden når en vis størrelse, og ejerlederen ikke længere kan være inde over alt.

Ifølge Boston Consulting Group undgås det bedst ved at formalisere faktorerne bag den første succesfase:

Bestyrelse. Først og fremmest skal der etableres en bestyrelse, der kan sparre og arbejde tæt sammen med ledelsen om essentielle spørgsmål såsom: Hvilke forretningsområder skal virksomheden bestå af? Hvad skal være virksomhedens investeringsstrategi? Hvordan håndterer man revision, incitamentsstrukturer og lønninger? En bestyrelse kan sikre, at virksomheden i en travl vækstfase også har fokus på længere sigt.

En robust ledelsesplatform. Rygraden i transformationsprocessen, der skal sikre, at ledelsesansvaret delegeres ud til flere end stifteren. Roller og ansvar skal defineres klart og favne områder som talentudvikling og -rekruttering, investeringer og økonomi. Ledelsesplatformen er det, der sikrer, at ejerfamilien kan uddelegere med tillid og samtidig bevare virksomhedens høje agilitet og tempo.

Alt for ofte mister de familieejede virksomheder deres magi, når virksomheden modnes, fordi beslutninger trækkes unødigt i langdrag og sander til i frustrerede beslutningsprocesser. Uddelegering er løsningen. Der skal være fuld gennemsigtighed for bestyrelsen og råderum for ledelsen.

Derudover kan resultatafhængig belønning være et incitament, når ledere uden for familien hentes ind.

Det ultimative mål for transitionen er, at modningen af virksomheden ikke sker på bekostning af det handlingsorienterede mindset, der i første gang forvandlede en lille virksomhed til et vækstselskab.

Kilde: Boston Consulting Group: Governance for Family Business: Sustaining the “Magic” for Generations to Come, oktober 2014

Forrige artikel Danmark opruster sit digitale diplomati Danmark opruster sit digitale diplomati Næste artikel Undgå at falde i dinosaurfælderne
Vestager: EU’s techregulering skal være social og retfærdig

Vestager: EU’s techregulering skal være social og retfærdig

Store digitale selskaber skal reguleres ud fra værdier om frihed, miljø og social retfærdighed, siger konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Hun mener, at EU skal finde sin egen vej mellem amerikansk angst for staten og Kinas krænkelse af individer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Sydkorea vil også have databeskyttelsesregler

Sydkorea vil også have databeskyttelsesregler

Sydkorea er verdens måske mest gennemdigitaliserede land, men efter en række skandaler om misbrug af data og overvågninger arbejder man nu på at indføre regler for databeskyttelse, der minder meget om EU’s GDPR-regelsæt.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Det mærker man ude på redaktionerne, hvor mandskabet oprustes, og øjnene rettes mod sociale medier og risikoen for misinformation.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Politikere er blevet deres egne massemedier

Højere partistøtte giver nye kommunikationsmuligheder hos danske politikere, som søsætter egne medier som aldrig før. Det har ændret nyhedernes fødekæde og vil give mere støj ved det kommende folketingsvalg. Måske bliver 2019 valgåret, hvor de traditionelle medier mister magten over dagsordenen.

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Danske vælgere foretrækker muligvis stadig tv-mediet i en valgkamp, men det er det, der foregår på politikernes egne kanaler, der afgør debatten, lyder det fra politisk strateg. Når partierne sætter tryk på, kan de dreje dagsordenen i deres retning, og det kan give taletid i medierne.

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Det tyske parti AfD er ved at oprette sit eget mediemæssige war room, hvorfra 20 journalister skal lave partiets egen 'dækning' af livet i Forbundsdagen. I Spanien kan journalisterne ikke længere stille spørgsmål til premierministeren. Uafhængige medier har det svært i mange EU-lande.

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

En amerikansk iværksætter mobiliserede tusindvis af youtubers og andre influencere til det amerikanske midtvejsvalg, der fik historisk høj valgdeltagelse blandt 18-24-årige. Influencere kan flytte stemmer, siger dansk forsker, men det er svært at måle deres indflydelse.

Tech-giganternes tid varer ikke evigt

Tech-giganternes tid varer ikke evigt

Virksomheder som Google, Amazon og Facebook er blevet så store, at flere demokrater nu foreslår en opsplitning af techgiganterne. Men politikerne glemmer, at virksomheders dominans skifter hele tiden, mener Wall Street Journals Dan Gallagher. Derfor foregår debatten på forkerte præmisser.

Brasilien efterspørger IoT-løsninger

Brasilien efterspørger IoT-løsninger

Mulighederne for at skabe vækst og udvikling ved hjælp af internet of things-initiativer (IoT) er kommet på den politiske dagsorden i Brasilien. Det er en udvikling, som dansk forskning og virksomheder i Danmark kan være en del af.

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

En gren af adfærdsdesign handler om at skabe vaner hos brugeren. Når det virker, kan det skabe en langt stærkere forbindelse mellem virksomhed og kunde. Men effekten kan også være så stærk, at det nærmer sig afhængighed.