Sæt magien på formel, og opnå vækst i familievirksomheden

En god portion magi frem for rationelle forklaringer udgør ofte hemmeligheden bag den første succes i en familieejet virksomhed. Magien indeholder ingredienser som en ambitiøs vision, entreprenørskab og beslutsomhed. Sammen med en smule held er det fundamentet for, at en lille virksomhed forvandles til et selskab med vokseværk.

Men her går det galt for alt for mange. De lykkes ikke med at løfte familievirksomheden til næste niveau og transformere iværksætterselskabet til en moden og stabilt voksende virksomhed. Mens magien bærer den første succes, sker det oftest på trods af manglende robuste ledelsessystemer, organisering og processer, der ellers kan lette både dag-til-dag-ledelse og langtidsplanlægningen, der begge er afgørende i et større og mere modent selskab.

Fem områder, familievirksomheden skal fokusere på

Magien fungerer uden støtte i den første fase af virksomhedens levetid. Men derfra mister mange familievirksomheder momentum. Når de konfronteres med udfordringerne i at lede en virksomhed i vækst, som bevæger sig ud i mere komplekse markedsvilkår, fejler mange. Løsningen er at sætte magien på formel.

Sådan lyder rådet fra konsulenthuset Boston Consulting Group, der i en ny analyse af familieejede vækstvirksomheder har identificeret, at der opstår et behov for et afgørende skifte, når familievirksomheden står over for kraftig vækst, internationalisering, generationsskifte eller overdragelse af ledelsen til en leder eller investor uden bånd til familien.

En anden typisk markør af behovet for at skifte retning er vækst i omsætningen på mellem fem og ti gange. Markører af denne type udløser et behov for at gøre tingene markant anderledes fremadrettet for at lykkes med at løfte virksomheden til næste fase. Og selvom det lyder modsætningsfyldt, øger det chancerne for at lykkes med væksthoppet, hvis stifteren formaliserer den magi, der i første omgang førte til succes.

Med andre ord: Den bedste måde at bevare magien i en familieejet virksomhed på er at formalisere den.

Det gøres ved at afdække hemmelighederne bag den første succes. Selvom elementerne ser vidt forskellige ud i virksomhederne, så består de i familieejede selskaber ifølge Boston Consulting Group ofte af en række af de samme nøgleområder:

En klar vision. Målet for virksomhedens virke og mission udgør typisk fundamentet for succesen. Men den er sjældent formelt italesat. Det er afgørende, når stifteren under kraftig vækst og ekspansion ikke kan have tæt føling med alt, hvad der sker, og når andre skal involveres i ledelsen og bestyrelsen.

Langsigtet perspektiv. Familieejede selskaber måler ikke i kvartaler eller enkelte år, men i generationer. Det giver mulighed for at tænke langsigtet og træffe beslutninger, som først giver afkast efter lang tid. Eksempelvis om den eksisterende forretning skal vokse, eller der skal investeres i nye forretningsområder.

Indgående kendskab til virksomheden og hurtige beslutninger. Ofte kender stifteren sin virksomhed indgående og kan derfor træffe hurtige beslutninger. Den agile ledelse skal også være der fortsat, når virksomheden vokser og ledelsesansvaret delegeres ud over stifteren af virksomheden.

Iværksætterånd og unikke evner. Den første vækst er typisk båret af stifterens iværksætterånd, som smitter medarbejderne, der ofte arbejder tæt med stifteren i en ubureaukratisk organisation med flad ledelsesstruktur. Samtidig er virksomheden typisk født af stifterens særlige kompetencer inden for et felt. Den ånd og kernekompetence skal fremtidssikres.

Loyalitet. Ofte er der en stor loyalitet mellem stifteren af en familieejet virksomhed og de ansatte i virksomheden. Den skal bevares, når virksomheden vokser.

Flaskehals for vækst

Mange ejerledere bliver flaskehals for vækst og udvikling, når virksomheden når en vis størrelse, og ejerlederen ikke længere kan være inde over alt.

Ifølge Boston Consulting Group undgås det bedst ved at formalisere faktorerne bag den første succesfase:

Bestyrelse. Først og fremmest skal der etableres en bestyrelse, der kan sparre og arbejde tæt sammen med ledelsen om essentielle spørgsmål såsom: Hvilke forretningsområder skal virksomheden bestå af? Hvad skal være virksomhedens investeringsstrategi? Hvordan håndterer man revision, incitamentsstrukturer og lønninger? En bestyrelse kan sikre, at virksomheden i en travl vækstfase også har fokus på længere sigt.

En robust ledelsesplatform. Rygraden i transformationsprocessen, der skal sikre, at ledelsesansvaret delegeres ud til flere end stifteren. Roller og ansvar skal defineres klart og favne områder som talentudvikling og -rekruttering, investeringer og økonomi. Ledelsesplatformen er det, der sikrer, at ejerfamilien kan uddelegere med tillid og samtidig bevare virksomhedens høje agilitet og tempo.

Alt for ofte mister de familieejede virksomheder deres magi, når virksomheden modnes, fordi beslutninger trækkes unødigt i langdrag og sander til i frustrerede beslutningsprocesser. Uddelegering er løsningen. Der skal være fuld gennemsigtighed for bestyrelsen og råderum for ledelsen.

Derudover kan resultatafhængig belønning være et incitament, når ledere uden for familien hentes ind.

Det ultimative mål for transitionen er, at modningen af virksomheden ikke sker på bekostning af det handlingsorienterede mindset, der i første gang forvandlede en lille virksomhed til et vækstselskab.

Kilde: Boston Consulting Group: Governance for Family Business: Sustaining the “Magic” for Generations to Come, oktober 2014

Forrige artikel Danmark opruster sit digitale diplomati Danmark opruster sit digitale diplomati Næste artikel Undgå at falde i dinosaurfælderne
Visualisering af data bag udvikling af ny velfærd

Visualisering af data bag udvikling af ny velfærd

I Gladsaxe Kommune har data forladt regnearkene og indtaget storskærmene i både direktion og jobcenter, så de bliver synlige og brugbare for alle, også de borgere, det hele handler om. Visualiseringerne udvikles af en særlig enhed for Datadrevet Forretningsudvikling.

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

En gang om måneden gennemgår direktion i Gladsaxe Kommune en tsunami af data for at følge udviklingen på 29 vigtige udvalgte områder. De diskuterer og justerer kursen, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Mandag Morgen sad med ved bordet på direktionens første møde i år.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

Inden længe vil mange hudsygdomme kunne blive diagnosticeret af en app på din smartphone med stor præcision. Ifølge LEO Innovation Lab, der udvikler en app til formålet, er kunstig intelligens og øget patientinddragelse en vigtig del af fremtidens sundhedssystem.

Kvantecomputere kan drive den næste IT-revolution

Kvantecomputere kan drive den næste IT-revolution

Der kan gå ti-tyve år før kvantecomputerne er klar, men der bliver brug for dem.
Film, musik og computerspil er en stor dansk eksportsektor, men på mange måder stadig meget umodent organiseret.

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Vi har vænnet os til, at computere og alt, hvad der har med digital teknologi at gøre, bliver bedre, hurtigere og billigere år for år. Men hvis udviklingen skal fortsætte, er der snart behov for at skifte til helt nye teknologier. Den mest lovende er kvantecomputere.

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danmark er sammen med Bulgarien og Luxembourg snart de eneste EU-lande i Europa uden statsstøtte til film- og animationsbranchen. Det koster på ordrebogen. Venstres erhvervsordfører erkender, at man kan blive nødt til at følge trop og uddele millioner i statsstøtte til internationale filmgiganter.

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Sybo Games er en dansk spilvirksomhed med vækstpotentiale. Men bl.a. jagten på talenter er en udfordring, siger CEO Mathias Gredal Nørvig, der er formand for den nye forening Vision Denmark.

Den næste bølge af deletransport er på vej

Den næste bølge af deletransport er på vej

Der kommer masser af nye dele-cykler og dele-løbehjul til Danmark – men i andre byer bliver de smidt ud.
Virtual Reality kan give en enestående naturoplevelse, men det er ny form for natur.

Globalt slagsmål om deletransport

Globalt slagsmål om deletransport

Udlejning af cykler og elektriske løbehjul er på ganske få år blevet en global milliardforretning, og markedet domineres af techgiganter fra Kina og USA. Men også en lille dansk spiller gør sig bemærket med sine orange cykler i flere af Europas hovedstæder.

Med en virtuel håndgranat som kunstnerisk virkemiddel

Med en virtuel håndgranat som kunstnerisk virkemiddel

Den danske kunstner Morten Rockford Ravn har skabt en fotoreportage fra computerspillet Grand Theft Auto.
Som enhver anden fotograf måtte han udsøge sig interessante steder og vente tålmodigt på at de rette situationer opstod. I den virtuelle verden er der dog noget videre rammer for, hvad man kan gøre for at fremkalde de helt rigtige fotogene situationer.

Podcast: 1.3 milliarder indere har fået digital ID

Podcast: 1.3 milliarder indere har fået digital ID

Globalt set er det indiske Aadhaar projekt blandt de største og mest betydningsfulde IT-projekter – men meget få i vores del af verden har hørt om det. På under ti år er det lykkes at give 1.3 milliarder indere en digital identitet. 

Han forudså æraen af falske nyheder. Nu frygter han, det hele bliver meget værre!

Han forudså æraen af falske nyheder. Nu frygter han, det hele bliver meget værre!

Nye teknologier vil i fremtiden kunne fremstille videoer, billeder og tekster, der ser så troværdige ud, at vi får endnu større problemer med misinformation. Det kan i sidste ende betyde, at demokratiet kommer i fare, advarer teknologiekspert, der forudså problemer med ‘fake news’ på internettet, før fænomenet eksploderede.

Sikke en voldsom trængsel

Sikke en voldsom trængsel

I dag planlægger danskerne deres transport ved hjælp af Rejseplanen og Rejsekortet. Men Uber, Google og mange andre er for længst gået ind i kampen om at være de selskaber, der koordinerer fremtidens mobilitet.

Nye trafikanter vender op og ned på byplanlægning

Nye trafikanter vender op og ned på byplanlægning

En ny trafikhandlingsplan i Aalborg Kommune gør op med gamle trafikdogmer og gør dermed klar til at favne de mange nye typer af køretøjer, der åbnes for i en forsøgsordning fra nytår. Men især i Århus og København volder den nye lov også kvaler.

Manden bag digital transportrevolution: Lovgivere skal på banen

Manden bag digital transportrevolution: Lovgivere skal på banen

Teknologien bag nye avancerede løsninger til at organisere persontransport er langt fremme i Finland. Siden 2011 har den finske regering arbejdet på at tilpasse lovgivningen til en ny transportæra. Og det er ekstremt vigtigt at have lovgiverne med på sidelinjen i en af de næste store digitale revolutioner, siger administrerende direktør og stifter af virksomheden MaaS Global, Sampo Hietanen.

Bilens tid som byens konge rinder ud

Bilens tid som byens konge rinder ud

Den måde, vi færdes i byerne på, vil forandres væsentligt. Nye, små elektriske køretøjer er begyndt at dukke op, og samtidig bliver mobilitet i stigende grad en tjeneste; en løsning, som sammensættes til lejligheden alt efter den enkeltes behov. Bytrafikken kan blive mere effektiv, fleksibel og klimavenlig. Det er der hårdt brug for.

Hvad i alverden er det, der kører dér?

Hvad i alverden er det, der kører dér?

En mangfoldighed af nye, små elektriske køretøjer, med eksotiske navne som hoverboards, uniwheels og speed pedelecs, vil i den nærmeste fremtid blande sig i storbyernes mylder. Sammen med selvkørende biler og busser, små udbringningsrobotter, robothunde og droner kan de med tiden fortrænge bilerne som byernes konger.

What’s next – i 2019?

What’s next – i 2019?

Virksomheder skal tage forbrugernes værdier alvorligt – for det er blevet alvor med klimaet, miljøet og datasikkerheden.
Det er muligt at nyhederne er dårlige, men i gamle dage var de også kedelige.

7 trends for 2019 - det handler om værdier

7 trends for 2019 - det handler om værdier

Hvis der er ét ord, der i 2019 vil præge forbrugernes krav og forventninger til  de produkter og tjenester de bruger, er det ”værdier”. Det skriver Fjord, konsulentvirksomheden Accentures designbureau, i deres årlige trendrapport.

Telefonen, der konkurrerer på det, det den ikke kan

Telefonen, der konkurrerer på det, det den ikke kan

Det måtte komme: En telefon, der skiller sig ud ved at have meget få funktioner. Light phone kaldes den, og som selskabet bag den lille telefon siger, så er den ”designet til at blive brugt så lidt som muligt”.

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

KOMMENTAR: Kina bruger de amerikanske techselskabers krise med datalæk og fake news til at eksportere sin model for styring af internettet og software til kontrol og overvågning.

Whistlebloweren fra Mærsk: Man er medskyldig hvis man tier stille

Whistlebloweren fra Mærsk: Man er medskyldig hvis man tier stille

Den tidligere Mærsk-laborant Dorte Jensen blev whistleblower i 2010, da hun gik til pressen med en optagelse, der afslørede, hvordan Mærsk pressede ansatte til at fuske med målinger af spildevand og oliespildsrapporter. Det har haft store konsekvenser for hende, men hun ville gøre det igen.

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.