Solcelle-app gør borgerne til bæredygtighedsaktivister

Sustainia 100

Det er den bagvedliggende filosofi i den amerikanske virksomhed Mapdwells solcelleteknologi, der virkelig fascinerer. Applikationen bygger på teknologi, som teamet har udviklet på et af verdens førende tekniske universiteter, MIT, og med den kan man skabe avancerede 3D-modeller af hele boligkvarterer, herunder den enkelte bygnings geometri. Systemet kombinerer enorme mængder af 3D-data om bygningsmassen med historiske vejrdata og antallet af solskinstimer, og det kan dermed visualisere solenergipotentialet i et givent område time for time året rundt.

For slutbrugeren, dvs. den enkelte borger og husejer, er applikationen et beslutningsværktøj, der gør det muligt at transformere data og viden til grøn og bæredygtig handling – og samtidig spare penge. Ved at taste sin adresse ind i systemet kan husejeren få adgang til detaljeret information om sin bolig og om udgifter og gevinster ved at anskaffe sig solceller på taget. Herefter kan borgeren selv designe sin egen løsning baseret på, hvor mange penge han vil investere, hvor megen elektricitet han ønsker, og andre prioriteter.

Filosofien i Mapdwell er at give hele boligkvarterer adgang til information, der nærer en fælles grøn bevidsthed og gør det muligt i fællesskab at handle bæredygtigt og energieffektivt.

Gevinsterne

Systemet tilbyder en organisk bottom-up-tankegang ved at give borgerne adgang til åbne, præcise og objektive data, der gør det muligt for ethvert lokalsamfund at få glæde af uudnyttede solenergiressourcer.

Hvorfor er det en Sustania100-løsning?

Solenergi er en nærmest ubegrænset ren og naturlig energikilde. Alligevel kommer kun 1 pct. af energiproduktionen i et land som USA fra solenergi. Mapdwells teknologi giver solcelleindustrien adgang til værdifulde dataanalyser og forsyner samtidig borgere og lokalsamfund med viden, der gør det muligt at handle bæredygtigt på et oplyst grundlag.

Forrige artikel Lad os uberisere bæredygtigheden Næste artikel Digitale markedspladser tiltrækker milliardinvesteringer