Supermodel eller et forsømt foregangsland?

Udlandet er ikke i tvivl og hylder i disse år de nordiske landes unikke styrker. Herhjemme er meningerne om Danmarks udfordringer og muligheder derimod mange. Problemet er, at vi mangler vores egen analyse, og det kan blive kostbart. Her gives to bud på den dansk/nordiske model og de udfordringer, vi står over for. 

Er Danmark en nordisk supermodel? En misforstået succes? Et forsømt foregangsland? Et velfærdssamfund under afvikling? Eller lidt af det hele? Meningerne om Danmark er mange, og mulighederne for at bevise, hvem der har ret, er meget få. Problemet er, at Danmark aldrig har kortlagt sit samfundsøkonomiske DNA –dét, der har gjort os til den nation, vi er. Derfor er det tilsvarende svært at satse på eller videreudvikle vores særlige styrkepositioner. Det kan vise sig at blive den største trussel mod vores fremtidige konkurrenceevne og skabelse af velstand. I en stadig mere globaliseret verden handler det ikke kun om at orientere sig udadtil, men også om at forstå sig selv indadtil. Som en af verdens mindste nationer er det specielt vigtig at kende sine fordele – de kompetencer, der gør os stærkere, end 5 millioner mennesker berettiger til.

Igennem 25 år har Mandag Morgen haft som mission at afdække, hvad Danmark kan og kunne leve af – en form for løbende SWOT-analyse. Afsættet har været – og er – en høj ambition på Danmarks vegne. Derfor har vi stædigt forsøgt at identificere en række af de udfordringer og muligheder, vi mener, kan styrke Danmarks position. De er formidlet igennem mere end 7.500 artikler, analyser, rapporter, workshops, konferencer m.v. og begrunder en række fundamentale spørgsmål om Danmarks reelle konkurrenceevne, og hvad der har skabt vores velstand.

Meget kort beskrevet viser alle analyser, at Danmark igennem årene har præsteret resultater, som berettiger en status som en nordisk supermodel. Men de rejser også spørgsmålet, om vi har udnyttet potentialerne, eller om vi simpelthen er en misforstået succes – en succes vi af samme grund har forsømt at udvikle. Risikoen er derfor, at vi underminerer den velfærdsmodel, der har været krumtappen i Danmarks udvikling igennem årtier.

Login