Sustainia – Mandag Morgens globale brohoved

Det begyndte med en hæfteklamme i hjørnet. 25 år senere har Ugebrevet udviklet sig til en vidtforgrenet virksomhed med stærke internationale aktiviteter, herunder virksomheden Sustainia, der formidler løsninger på globale udfordringer. Se rejsen fra lille ugebrev til international innovationstank.

Scenen var Tivolis Kongres Center den 2. november. Aktørerne var bl.a. FN’s generalsekretær Ban-ki Moon og formanden for FN’s klimapanel Dr. Rajendra Pachauri. Budskabet var skarpt og skræmmende: Vi står over for den største udfordring nogensinde. Klimaforandringerne er så alvorlige og så fremskredne, at de uundgåeligt vil ændre vores hverdag og livsform. Men vi kan endnu forhindre de alvorligste katastrofer – forudsat at vi handler hurtigere og mere ambitiøst end nogensinde.

FN’s generalsekretær udtrykte det meget klart: Vi har brug for løsninger. Indtil videre er problemet søgt afklaret ved internationale politiske forhandlinger, men processen er langsom og kompleks, og resultaterne meget små. Der er også skrevet utallige rapporter og analyser, og flere miljøorganisationer har forsøgt at vække befolkningerne ved at udstille de mulige katastrofer og risikoen for dommedag. Uden at det har sikret de nødvendige gennembrud. Det er en situation, der har gentaget sig år efter år. 

Det er grunden til, at virksomheden Sustainia har valgt et andet fokus: at stille skarpt på løsningerne og herigennem skabe en positiv og attraktiv vision for morgendagens bæredygtige samfund. Det vil sige demonstrere og dokumentere de teknologier, projekter og løsninger, der i øjeblikket er ude på markedet, og bevise, at en bæredygtig revolution er mulig. Mulighederne blev klart dokumenteret, da Sustainia den 30. oktober præsenterede ti af verdens mest overbevisende bæredygtige løsninger ved en flot ceremoni for 1.100 mennesker i Det Kongelige Teater. Dermed leverede Sustainia også et positivt svar på generalsekretærens opfordring.

Login