Nyt Job til  
Line Bjørnskov Pedersen

Hun skal skaffe viden om, hvad der motiverer praktiserende læger

Hvad skaber motivation og trivsel blandt lægerne? Det spørgsmål skal Line Bjørnskov Pedersen undersøge som professor i sundhedsøkonomi. Og resultaterne af forskningen kan få stor, politisk betydning.

Stine Bjerre Herdel

Om

Hvem? 

Line Bjørnskov Pedersen

Hvilket job? 

Professor i sundhedsøkonomi ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi, SDU. 

Hvilke faktorer påvirker en praktiserende læges ‘behandlingsadfærd’? Altså den adfærd, der afspejler sig i kvaliteten af den behandling, lægen giver til patienten – og hvor tilfreds patienten derfor er.

Dét er et centralt spørgsmål i Line Bjørnskov Pedersens forskning i lægers motivation og trivsel. Og som nyudnævnt professor i sundhedsøkonomi på SDU bliver den forskning blandt andet afgørende for hende i bestræbelserne på at omstille vores sundhedsvæsen, så langt flere patienter kan modtage behandling af deres praktiserende læge, tæt på hvor de bor. Det er det, der kaldes for ‘det nære sundhedsvæsen’.

Den udvikling er nødvendig, mener regeringen, både fordi det er billigere for samfundet at undgå indlæggelser, og fordi hospitalerne allerede nu er trængt på kapacitet, fordi vi bliver ældre og mere syge.

Når man taler om behandling i det nære sundhedsvæsen, er den praktiserende læge en central figur, men desværre mangler der i dag mange læger for at sikre en jævnt fordelt lægedækning over hele landet, ligesom knap halvdelen af danske praktiserende læger over de seneste ti år har indikeret, at de allerede er stressede og udbrændte. 

Blå bog

Baggrund: 

  • 2014-2024: Associate professor, Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
  • 2014: Senior Researcher, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense
  • 2013-2014: Senior research consultant, Wilke
  • 2012-2013: Assistant professor ved Center for Sundhedsøkonomi, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU
  • 2012-2013: Senior Researcher, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense

Uddannelse: 

  • 2012: Ph.d. i økonomi, SDU
  • 2008: Cand.oecon., SDU.

Derfor er det vigtigt at undersøge motivation og trivsel blandt lægerne.

“Min forskning i trivsel er vigtig, fordi den bidrager til at forstå, hvordan vi både kan forbedre de sundhedsprofessionelles trivsel og patienternes behandling. Forhåbentligt kan vi også i større grad fastholde de sundhedsprofessionelle i deres virke, hvis de trives i deres job, siger Line Bjørnskov Pedersen.

Hvad angår lægernes motivation, vil hun forske i, hvordan den ofte omtalte honorarstruktur, som er den aflønningsmodel, der er afgørende for, hvor meget lægerne tjener på hvilke patienter og opgaver, påvirker de praktiserende lægers behandlingsadfærd.

“Jeg vil specifikt undersøge, hvad der sker, når honorarstrukturerne ændres. Hvilken betydning har lægernes motivation, altså for eksempel om de er finansielt motiverede eller patientorienterede, for deres behandlingsadfærd,” forklarer hun.

Line Bjørnskov Pedersen har allerede forsket i almen lægepraksis i flere år og fik i 2018 en pris for sit bidrag til emnet 

Omtalte personer

Line Bjørnskov Pedersen

Professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet
BA i erhvervsøkonomi (SDU 2006), cand.oecon. (SDU 2008), ph.d. (SDU 2011)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu