Jørgen Søndergaard

Foto: Ole Bo Jensen

Forskningsleder, VIVE, fhv. ATP-formand, medlem af bestyrelsen for Psykiatrifonden, All-People fonden og All-Ears A/S

Uddannet: cand.oecon. (Aarhus Uni. 1974)

Født 18. januar 1949, Mors

Hjemmeside