Jørgen Søndergaard (75)

Emeritius, Vive, bestyrelsesmedlem, Den Danske Forskningsfond, senior fellow, Kraka, medlem af kommissionen, 2. generationsreformer
Fhv. forskningsleder, Vive, formand, ATP, bestyrelsesmedlem, Psykiatrifonden, All-People fonden og All-Ears A/S
Uddannet: cand.oecon. (Aarhus Uni. 1974)
Fødested: Mors

18. januar 1949Hjemmeside