Lars Sandahl Sørensen (61)

Adm. direktør, Dansk Industri, næstformand, PensionDanmark
Fhv. koncerndirektør, SAS, formand, PensionDanmark
Fødested: Gentofte

26. maj 1963