Fire måneder der kan gøre Danmark til global klimahelt

KOMMENTAR: En række udspil og topmøder resten af året bliver afgørende for klimaet og klodens fremtid. Danmark kan spille en hovedrolle og blive det foregangsland, verden har brug for netop nu.

De næste fire måneder bliver den afgørende prøve for verdens klimalederskab. Nu skal det vise sig, om der både globalt og nationalt er mod, vilje og evne til at bekæmpe klimaforandringerne, inden vi passerer kritiske tipping points og risikerer uoverskuelige katastrofer. Det kræver et ambitionsniveau, der trodser det umiddelbart realistiske og gennemførelse af initiativer, vi ingen erfaringer har med. Ud fra den betragtning omdannes verdenssamfundet til ét stort eksperimentarium.

Meget sigende blev den store klimasæson skudt i gang i sidste uge af en dansk regering, der netop har sat sig et mål, der af mange eksperter vurderes som tæt på urealistisk: at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030. De forhandlinger skal blandt andet udmøntes i en dansk klimalov, der indenfor 4.000 dage skal sikre en indfrielse af de danske ambitioner.

Regeringen synes fra starten at have fået opbakning fra den befolkning, der til syvende og sidst bliver afgørende for, om missionen lykkes. Den satsning forudsætter nemlig markante adfærdsændringer i vores levevis. I en analyse, som Kantar Gallup har gennemført for Berlingske, bakker 70 procent af danskerne op om de ambitiøse mål, selv om 55 procent tvivler på, at det er realistisk at nå dem.

Login