Vibe Klarup (55)

Generalsekretær, Amnesty International Danmark, formand, Foreningen Folkemødet
Fhv. formand, Rådet for Socialt Udsatte, formand, Frivilligrådet, direktør, Psykiatrifonden, direktør, Danner, medlem, Ytringsfrihedskommissoinen, direktør, Hjem til Alle
Uddannet: cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1996)
Fødested: Bornholm

13. marts 1969