Støjberg (op)finder uenighed blandt fuldstændig enige eksperter

Udlændinge- og Integrationsministeriet har været mere end et år om at rette sig efter en dom afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forklarer, at dommen er kompleks, og at førende eksperter er uenige i konsekvenserne af den. Det passer bare ikke.

Bemærk: Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Fakta

Tirsdag den 13. december 2016 slog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i den såkaldte Paposhvili-dom fast, at lande ikke må udvise alvorligt syge udlændinge uden at have sikret sig, at den udviste har reel adgang til den nødvendige medicin i det land, hvor den udviste sendes hen.

Men i Danmark rettede Udlændinge- og Integrationsministeriet sig først efter dommen i begyndelsen af i år - altså over et år efter dommen blev afsagt. Først nu bliver adgangen til medicin et væsentlig element i behandlingen af ansøgninger om opholdstilladelse.

At der er gået omkring 390 dage før de danske myndigheder retter ind, har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) en angiveligt god forklaring på. Dommen er simpelthen ikke klar i mælet. Og to navngivne eksperter er endda uenige om, hvordan rettens ord skal tolkes, mener hun.

I et samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg den 11. januar i år siger Inger Støjberg, at der ikke er “tale om en helt klar dom”, og at “tingene er knap så simple.”

Der er bare ét problem. Peter Vedel Kessing og Louise Halleskov Storgaard, som er de to forskere, Inger Støjberg henviser til under samrådet, er slet ikke uenige. Tværtimod. De er fuldstændig enige om, hvordan dommen skal læses, og hvilke konsekvenser det har for den danske udvisningspraksis, når det gælder alvorligt syge udlændinge.

“Nej, vi er ikke uenige. Vi er helt enige, og det er de øvrige juridiske eksperter, der har udtalt sig om dommen i øvrigt også,” siger Peter Vedel Kessing, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

Samme melding kommer fra Louise Halleskov Storgaard, der er ph.d. og lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Hun har ikke ønsket at udtale sig til TjekDet, men i fredags gæstede hun Radio 24syv og slog fast, at de to forskere er enige.

“Det er ærgerligt, at der skabes forvirring om den her del af dommen, som er fuldstændig klar. Der er ingen, der slår op i den her dom - hverken jurister eller ikke-jurister - der kan være i tvivl om, hvad der står i dommen,” siger hun til Radio 24syv.

Støjberg udlægger uenighed på samråd

Men hvordan når Inger Støjberg og hendes ministerium frem til et andet resultat?

Jo, på samrådet den 11. januar fremhæver Inger Støjberg to “højt fagligt respekterede eksperter”, der tilsyneladende ikke er enige om, hvordan dommen skal tolkes. Godt 20 minutter inde i det næsten to timer lange samråd forklarer ministeren de to eksperters uenighed:

“Der er ikke, som for eksempel seniorforsker og ph.d. Peter Vedel Kessing argumenterer for i sin artikel om dommen, tale om, at vi nu bør vende tilbage til en praksis, der i meget vidt omfang svarer til den, der var gældende før den 1. august 2010, hvor den nuværende praksis blev fastsat.”

“Det som dommen medfører er derimod, at der fremover vil skulle være et ekstra sagsbehandlingsskridt i ministeriets behandling af sådanne sager. Ministeriet vil for eksempel skulle undersøge prisen (på den nødvendige medicin, red.), hvis udlændingens samlede forhold rejser spørgsmål om, hvorvidt udlændingen rent faktisk har råd til behandlingen i hjemlandet. Vi skal altså undersøge noget mere,” siger Inger Støjberg.

Og da der er gået lidt over 22 minutter af samrådet bringer Inger Støjberg juridisk ekspert nummer to på banen.

“Og lad mig så lige også fremhæve, at Paposhvili-dommen jo ikke bare giver myndighederne en facitliste til, hvordan der skal administreres. Lektor Louise Halleskov Storgaard betegner det i sin artikel om dommen som: ‘Vage begreber, hvis nærmere indhold kun i begrænset omfang lader sig fastlægge uden yderligere praksis.’ Der er altså ikke, som nogen synes at give udtryk for, tale om en helt klar dom, hvor resultatet står mejslet i runer. Der er overladt medlemsstaterne et betydeligt skøn.”

Herefter går tiden med flere spørgsmål. Efter 49 minutter svarer ministeren på et spørgsmål fra Josephine Fock (Å). Og nu tegner Inger Støjberg for alvor uenigheden mellem eksperterne op.

“Nu nævnte jeg to højt fagligt respekterede eksperter, der har diskuteret det her, nemlig Louise Halleskov Storgaard og Peter Vedel Kessing, som tydeligvis ikke har været enige. Det er måske, fordi tingene er knapt så simple, som man nogen gange kan prøve at udlægge det. Og det har jeg også kunnet registrere i den medieomtale, der har været på det seneste.”

Én journalist finder fem enige eksperter

Peter Vedel Kessing har ikke lyst til at spekulere i, hvordan ministeren og ministeriet kan nå frem til, at han er uenig med Louise Halleskov Storgaard, men siger dog:

“Jeg kan ikke forklare det. Det står jo på to sider i dommen, hvor man kan læse det helt klart og tydeligt. Og man behøver, som Louise (Halleskov Storgaard, red.) tidligere har sagt, ikke at være jurist for at forstå det.”

Og den uenighed, som Inger Støjberg fremlægger på samrådet, men som altså absolut intet har på sig, bliver kun mere mærkelig, hvis man læser en artikel fra Information, der blev bragt den 25. april 2017 under overskriften “Jurister: Danmark må ændre praksis efter dom fra menneskerettighedsdomstolen”. I artiklen står der:

“Efter at have nærstuderet en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) er en række eksperter i udlændingeret enige om, at dommen bør føre til en ændring af et vigtigt hjørne af dansk udlændingepolitik.”

Artiklen indleder med en beskrivelse af Peter Vedel Kessings videnskabelige artikel om sagen, hvorefter Louise Halleskov Storgaard, på baggrund af sin egen videnskabelige artikel om dommen, erklærer sig enig i Peter Vedel Kessings forståelse af dommen.

Artiklen rundes oven i købet af med yderligere tre eksperter, nemlig professor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet, lektor Peter Starup fra Syddansk Universitet og adjunkt og ph.d. Jesper Lindholm fra Aalborg Universitet, der alle erklærer sig enige i Peter Vedel Kessings konklusioner.

En journalist fra Information har altså formået at samle juridiske ekspertvurderinger fra fem forskere og formidle det i avisen allerede i april sidste år - altså næsten otte måneder før ministeriet i december anerkender, at dommens budskab alligevel er til at forstå. Og han afviser endda, at det skulle have krævet ualmindelig meget eller vanskelig research. Han har efter eget udsagn brugt knap en dags arbejde på artiklen.

“Det var overhovedet ikke svært,” siger Ulrik Dahlin, der er journalist ved Information, til TjekDet. Han afviser, at han måtte presse forskerne til at fremstå enige, da han tilbage i april 2017 skrev artiklen.

Hvordan Inger Støjberg og ministeriet er nået frem til, at Peter Vedel Kessing og Louise Halleskov Storgård er uenige om dommens konklusion, når nu det modsatte er tilfældet, kan vi ikke få svar på. Mark Thorsen, der er særlig rådgiver for Inger Støjberg, oplyser nemlig, at ministeren ikke vil svare på TjekDets spørgsmål, før hun har været i endnu et samråd om sagen.

Datoen for det møde er endnu ikke fastsat.

Fakta: Paposhvili-dommen

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 13. december 2016 dom i sagen Paposhvili mod Belgien.

Her får den alvorligt syge georgiske mand Georgie Paposhvili medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham.

Ifølge dommen må et land ikke udvise en syg udlænding, hvis han eller hun ikke har ”reel” adgang til nødvendig medicin i landet, hvor personen udvises til. Hidtil har de danske myndigheder – og andre lande – normalt kun set på, om der er ”generel” adgang til medicinen.

Reglen gælder selvom personen ikke er døden nær. En udvisning er ulovlig, hvis man må antage, at ”udlændingen uden behandling i hjemlandet er i reel risiko for at blive udsat for en alvorlig, hurtig og uoprettelig forværring i vedkommendes helbredstilstand, der vil resultere i intens lidelse eller i en væsentlig reduktion i forventet restlevetid”.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er nu i gang med at revurdere en række konkrete sager om udviste syge udlændinge, der kan blive tilbudt humanitært ophold.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

LÆS OGSÅ: Ekspert afviser Støjbergs forklaring: Partshøring er ikke vanskelig jura

LÆS OGSÅ: Bestemmer regeringen eller EU, om Danmark må have grænsekontrol?

LÆS OGSÅ: Har man 14.500 udbetalt, når man er på kontanthjælp?

LÆS OGSÅ: Vi gør status: Så mange asylansøgere blev afvist og udvist sidste år

Forrige artikel Vinter-OL: Hvor gode er Nordkorea egentlig til sport? Vinter-OL: Hvor gode er Nordkorea egentlig til sport? Næste artikel Özlem Cekics fake news-anklage mod Pernille Vermund holder ikke Özlem Cekics fake news-anklage mod Pernille Vermund holder ikke

Redaktionen holder sommerpause

TjekDets redaktion holder ferie frem til den 3. august, hvor vi vender stærkt tilbage. Du kan stadig tippe os om påstande i den offentlige debat, som du mener fortjener et faktatjek. Du kan skrive til os på tip@tjekdet.dk eller udfylde vores tipformular.

Underholdningsbranchens genåbning udnyttes groft af svindlere

Underholdningsbranchens genåbning udnyttes groft af svindlere

Adskillige virksomheder får deres navn misbrugt af svindlere, der gennem falske konkurrencer og tilbud forsøger at udnytte underholdningsbranchens genåbning efter coronanedlukningen. Legoland i Billund er seneste offer for fupmagernes forsøg på at snyde godtroende danskere.

Pensionist blev ikke fyret på grund af upassende joke om kunde

Pensionist blev ikke fyret på grund af upassende joke om kunde

En spøjs artikel om en ældre mand, der angiveligt har fået en fyreseddel fra den amerikanske supermarkedskæde Walmart blot to timer, efter han var ansat, spreder sig på sociale medier. Han fyrede angiveligt en grov joke af om en kunde, men historien er med al sandsynlighed ren fiktion. 

Fupmagere jagter kreditkortoplysninger i falsk Disney-konkurrence

Fupmagere jagter kreditkortoplysninger i falsk Disney-konkurrence

I en facebookkonkurrence, som filmgiganten Disney tilsyneladende står bag, udloves 200 gratis konti til den kommende streamingtjeneste Disney+. Men opslaget er det rene fup, der intet har med Disney at gøre, og svindlerne bag er blot ude efter godtroende danskeres penge.

Nej, smittetrykket er næppe lavere i Skåne end i Region Hovedstaden

Nej, smittetrykket er næppe lavere i Skåne end i Region Hovedstaden

Rejsebegrænsningerne mellem Danmark og Sverige debatteres heftigt for tiden, og adskillige både danske og svenske politikere påstår, at smittetrykket for covid-19 er lavere i Skåne end i Region Hovedstaden. Men det er der ikke noget, der tyder på, vurderer flere forskere.