Er der ukrudtsgift i vores vacciner?

Der er glyphosat i flere af de vacciner, vi bruger i Danmark. Altså det stof, der er kendt for at være hovedingrediens i ukrudtsgiften Roundup. Det hævder musikeren Lars Muhl og lydterapeuten Githa Ben-David i en række videoer. Men deres dokumentation møder stærk kritik fra både en professor og Lægemiddelstyrelsen.

Fakta

“Er du klar over, at der i 71 vacciner er glyphosat? Glyphosat, der er hovedingrediensen i sprøjtemidlet Roundup. Det var jeg ikke klar over, men jeg har set beviser for det sort på hvidt. Men man kan jo stille sig spørgsmålet: Hvad pokker laver glyphosat i vacciner til mennesker? Altså glyphosat, som skal slå planter ihjel?!”

Sådan siger musikeren og forfatteren Lars Muhl i en video, som har vakt opsigt på de sociale medier. Særligt efter at Alternativets frontfigur, Uffe Elbæk, delte videoen på sin Facebook-profil.

I videoen fortæller Lars Muhl om sin hustrus, lydterapeuten og forfatteren Githa Ben-Davids, nye bog ’Hjælp’, der handler om hendes kamp mod tungmetalforgiftning. Githa Ben-Davids research til bogen har angivelig vist, at det er muligt at spore glyphosat i 71 vaccinetyper.

Og i en anden video, der skal promovere bogen, forklarer Githa Ben-David, at glyphosatindholdet i vacciner er farligt for børns helbred.

“Det er derfor, at mange børn ikke kan tåle at få sådan et shot, hvor de lige har puttet lidt glyphosat i en vaccine.”

Men flere eksperter afviser, at der skulle være farlige mængder af ukrudtsgift i de vacciner, vi bruger i Danmark. Og derfor er der heller ikke nogen grund til at advare for eksempel forældre imod at lade deres børn vaccinere. Men eksperternes dom preller helt af på Lars Muhl og Githa Ben-David.

Som dokumentation henviser ægteparret til en forskningsartikel om glyphosat, der er skrevet af Anthony Samsel og Stephanie Seneff. Førstnævnte kalder sig konsulent og forsker, men er ikke tilknyttet nogen anerkendt videnskabelig forskningsinstitution, og Stephanie Seneff er datamatiker ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). I artiklen, de to har forfattet, står der blandt andet følgende gruopvækkende oplysning om vacciner:

“Mest foruroligende er tilstedeværelsen af glyphosat i mange populære vacciner, herunder vacciner mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, som vi her dokumenterer for første gang.”

https://vimeo.com/260020182#t=420s

Lader man den konklusion stå til troende, så pumper danske læger altså ukrudtsgift direkte ind i de børn, der får de anbefalede børnevacciner.  

Men er det rigtigt, at der er glyphosat i vacciner? TjekDet har forelagt den dokumentation, som Lars Muhl og Githa Ben-David henviser til, for Thomas Vorup-Jensen, der er professor i biomedicin, og for Lægemiddelstyrelsen, der står for at godkende vacciner i Danmark. De har gennemgået dokumentationen fra ende til anden.

Professor: Glyphosat i vacciner er udokumenteret spekulation

Den dokumentation, som Githa Ben-David henviser til i sin bog, bør dog ikke give anledning til bekymring, lyder vurderingen fra Thomas Vorup-Jensen, der er professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Han har læst den artikel, der præsenterer resultaterne af en undersøgelse om netop glyphosat i vacciner.

Thomas Vorup-Jensen

“Helt overordnet fremstår artiklen rodet og meget spekulativ,” konkluderer Thomas Vorup-Jensen efter at have gennemgået artiklen.

Han er især kritisk over for den metode, som der bruges til at måle indholdet af glyphosat i vaccinerne. Metoden kaldes ELISA-metoden, og den er godt nok anerkendt til visse formål. Men der findes ifølge Thomas Vorup-Jensen ikke dokumentation for, “om metoden overhovedet virker på de undersøgte vacciner”.

Og da der ikke eksisterer dokumentation for, at metoden virker til at undersøge glyphosat i vacciner, konkluderer han, at “de nævnte resultater ikke fremstår troværdige”.

Direkte adspurgt, om vi overhovedet kan bruge artiklens resultater til noget som helst, er professorens konklusion fuldstændig klar:

“Nej,” lyder svaret.

TjekDet har også bedt Thomas Vorup-Jensen finde anerkendte videnskabelige undersøgelser, som bekræfter, at der er glyphosat i vacciner. Men da han senere vender tilbage, må han melde pas. Han har ikke haft heldet med sig.

Han har fundet fire videnskabelige artikler, hvor både ‘glyphosat’ og ‘vaccine’ indgår. Men ingen af dem handler om glyphosatindhold i vacciner.

“Det er derfor usandsynligt, at ‘ordentlig forskning’ af glyphosatindholdet i vacciner nogensinde er udført,” vurderer Thomas Vorup-Jensen.

Så Lars Muhl og Githa Ben-David kan ikke fremstille det som en indiskutabel sandhed, at der er sprøjtegift i danske vacciner, mener han.

“Det er vildledende at påstå, at det danske sundhedssystem sprøjter ukrudtsgift i danske børn. Der findes ikke videnskabelig dokumentation for påstanden, men højst udokumenteret spekulation,” siger Thomas Vorup-Jensen.

Bør frygten så i det mindste få Lægemiddelstyrelsen til at undersøge, om der rent faktisk skulle være glyphosat i danske vacciner?

”Nej. Det mest rimelige er fortsat at følge den internationale udvikling i den videnskabelige litteratur omkring eventuelt nyopdagede bivirkninger ved vaccination,” svarer Thomas Vorup-Jensen.

Lægemiddelstyrelsen: Studiet beviser ingenting

TjekDet har også bedt Lægemiddelstyrelsen gennemgå Lars Muhl og Githa Ben-Davids dokumentation. Her lyder vurderingen, at vi ikke behøver frygte, at vi får pumpet sprøjtegift ind i kroppen, hvis vi lader os vaccinere.

Lægemiddelstyrelsen kritiserer nemlig også, at det er ELISA-metoden, der er brugt til at lede efter ukrudtsgiften i vaccinerne. Metoden kan slet ikke spore glyphosat i de meget små koncentrationer, som Anthony Samsel og Stephanie Seneff hævder at have fundet.

Selv hvis dokumentationen var af en kvalitet, hvor vi kunne stole på den, burde den ikke give anledning til bekymring. Mængderne er nemlig langt under det urenhedsniveau, man normalt leder efter i lægemidler.

“Fundene er i den størrelsesorden, vi kalder spormængder. Som udgangspunkt er spormængder forsvindende små mængder og betragtes derfor som ufarlige,” oplyser Lægemiddelstyrelsen og uddyber:

“Der er ikke på baggrund af dette studie grundlag for at fastslå, at der er glyphosat i sundhedsskadelige mængder i vacciner.”

I bogen ’Hjælp’ henviser Githa Ben-David også til en anden undersøgelse, der skulle dokumentere, at der er glyphosat i vacciner. Undersøgelsen er lavet af græsrodsorganisationen Moms Across America (Mødre på tværs af USA, red.), der blandt andet arbejder for et amerikansk forbud mod glyphosat. Og organisationen sælger i øvrigt også forskellige naturprodukter, der angiveligt kan forbedre dit helbred. Men heller ikke deres undersøgelse kan bruges til noget.

“Lægemiddelstyrelsen er bekendt med, at der er data fra organisationen Moms Across America, der indikerer, at der er glyphosat i fem navngivne vacciner. Men vi finder validiteten af data og den anvendte analysemetode tvivlsom,” lyder vurderingen af undersøgelsen.

Professor Thomas Vorup-Jensen har også gennemgået Moms Across Americas undersøgelse. Han påpeger, at også den baserer sig på ELISA-metoden, og heller ikke her er der dokumentation for, at metoden kan bruges til at måle glyphosatindholdet i vacciner. Han stiller sig derfor stærkt tvivlende over for resultaterne.

Den anvendte metode betyder, at “omregningen til reel glyphosatkoncentration i for eksempel en vaccine er praktisk talt umulig,” skriver Thomas Vorup-Jensen i en mail efter at have læst artiklen om undersøgelsen.

Der er altså ingen, der putter ukrudtsgift i vores vacciner

Lægemiddelstyrelsen slår dog fast, at glyphosat ikke hører til i vacciner, og understreger samtidig, at det altså ikke bliver tilsat aktivt, som Githa Ben-David ellers påstår i videoen.

Man kan dog ikke udelukke, at ordentlig forskning en dag vil kunne dokumentere meget små mængder af glyphosat.

“Man kan aldrig 100 procent udelukke, at glyphosat er til stede i ekstremt små mængder også kaldet spormængder, hvis det kommer fra nogle af de råvarer, der er anvendt til fremstillingen af vaccinen,” skriver Lægemiddelstyrelsen.

Som dansker kan man dog være tryg ved, at der bliver holdt øje med kvaliteten af de vacciner, der bruges i Danmark, skriver Lægemiddelstyrelsen.

“Vi følger naturligvis nøje med i den internationale forskning angående vacciners sikkerhed.”

Ikke tillid til systemet

TjekDet ringer derfor til Lars Muhl og Githa Ben-David for at fortælle, at deres frygt ser ud til at være ubegrundet: Dokumentationen for, at der skulle være ukrudtsgift i vores vacciner, holder ikke.

En professor i biomedicin fra Aarhus Universitet og Lægemiddelstyrelsens eksperter har gennemgået de to forskningsresultater, som I henviser til som dokumentation for, at der er glyphosat i vacciner. De siger enstemmigt, at resultaterne ikke bør gøre os nervøse.

“Det siger jo ikke noget som helst i sig selv. Hvem er det, der siger det? Hvor kommer tingene fra? Hvad er deres baggrund for at sige det?,” siger Lars Muhl. 

Lars Muhl og Githa Ben-David. Foto: Tine Juel

Jeg har bedt Lægemiddelstyrelsen og en uafhængig dansk professor om at gennemgå den dokumentation, du har sendt. De siger begge, at ELISA-metoden ikke er videnskabeligt anerkendt til at måle de mængder af glyphosat, som resultaterne indikerer.

“Det er jo ikke nyt for os. Du skal bare gå et skridt videre. Man har jo ikke undersøgt, hvad glyphosat – selv i små mængder – gør, når det kommer sammen med andre stoffer.”

Lad os lige starte med at holde fast i, at dokumentationen for, at der er glyphosat i vacciner, ikke holder?

“Så bliver vi jo nødt til at sige, at vi stoler fuldt og fast på de mennesker. Men det er gået op for os, at uanset hvor mange doktorgrader man har, så er det ikke garanti for noget som helst. Hvis der er tvivlsspørgsmål, så bør det komme befolkningen til gode og ikke industrien,” siger Lars Muhl.

På den ene side står jeg med en professor og en dansk myndighed, der fortæller mig, at jeg ikke skal være nervøs. På den anden side står du og er nervøs. Kan du forstå, hvis jeg som helt almindelig borger har mere tillid til professoren og myndighederne end til dig?

“Så siger jeg bare fint, lad os snakkes ved om 10 år. Om 5 år.”

Hvad kræver det, før du vil være overbevist om, at der ikke er glyphosat i vacciner, og med ro i maven kan sende dit barn eller barnebarn ned til lægen og få en vaccine?

“Det skal jeg sige dig. Så længe det grundlæggende er industrien, der står for denne her forskning og betaler læger og forskere, så har du den der usunde forbindelse, hvor du ikke kan vide dig sikker på, om de er købt og betalt. Jeg siger ikke, at de er det, men det er en helt forkert forbindelse. Det er som at sætte ræven til at vogte høns.”

Umuligt at teste alle bekymringer, som bliver rejst på internettet

Når nu, der åbenbart er flere danskere, der er bange for, at der er glyphosat i vaccinerne, hvorfor tager Lægemiddelstyrelsen så ikke folks bekymring alvorligt og undersøger det? Jo, myndighederne holder skam øje med vacciner og alle andre lægemidler, men Lægemiddelstyrelsen kan ikke reagere på enhver bekymring, der opstår blandt borgerne.

”Vi tager borgernes bekymring for lægemidlers sikkerhed meget alvorligt. Rent praktisk vil det være umuligt at teste alle lægemidler på markedet for alt, der er rejst bekymring om på internettet,” lyder svaret fra Merete Hermann, der er enhedschef for Lægemiddelkontrollen under Lægemiddelstyrelsen.

Merete Hermann

Myndighederne holder skam øje med lægemidlerne, drager på inspektion hos medicinalvirksomhederne og tager stikprøvekontroller, men som udgangspunkt er det virksomhedernes ansvar at leve op til de strenge krav, der er til lægemidler.

”Sikkerheden for lægemidlers renhed er i høj grad forankret i strenge kvalitetskrav til de virksomheder, som har tilladelse til at fremstille medicin. Virksomhederne skal kunne redegøre meget præcist for, hvad der er i deres produkter, og myndighederne kommer jævnligt på inspektion på virksomhederne og tjekker om alt er, som det skal være, ligesom vi efter en risikovurdering også stikprøvevis kontrollerer om lægemidlerne lever op til specifikationerne.”

Og Lægemiddelstyrelsen er da også klar til at handle, hvis der kommer konkrete advarsler fra eksempelvis andre landes myndigheder.

”Modtager vi advarsler for eksempel fra andre landes myndigheder eller fra lægemiddelvirksomhederne selv om mistanker om urenheder i et specifikt batch af eksempelvis en vaccine, handler vi på det straks, og vi følger derudover løbende med i den internationale forskning om vacciners sikkerhed,” oplyser Merete Hermann.

LÆS OGSÅ: “Han kan lave 20 cannabis-videoer mere, men det er stadig ikke dokumentation”

LÆS OGSÅ: Nej, det hjælper ikke at hoste under et hjerteanfald – det kan gøre det hele værre

LÆS OGSÅ: Er alle norske burlaks giftige?

LÆS OGSÅ: Der er altså ikke 1,2 millioner muslimer i Danmark

LÆS OGSÅ: Forskerne har (heller) ikke patent på den absolutte sandhed

LÆS OGSÅ: Klimaskeptikere mener de er i deres fulde ret til at vildlede

LÆS OGSÅ: Elite-bashing baner vejen for ’alternative fakta’

Forrige artikel Er Danmark verdensmester i vedvarende energi? Er Danmark verdensmester i vedvarende energi? Næste artikel Nej, kommunerne har ikke nødvendigvis undladt at hjælpe 2.500 overgrebsramte børn Nej, kommunerne har ikke nødvendigvis undladt at hjælpe 2.500 overgrebsramte børn
Sverige er frontløber i kampen mod desinformation og propaganda

Sverige er frontløber i kampen mod desinformation og propaganda

Svenskerne ville ikke stå uforberedt tilbage, hvis valgkampen op til rigsdagsvalget i september skulle blive ramt af russisk desinformation. Og i dag er Sverige derfor blandt de europæiske lande, der har taget de længste skridt i forsøget på at hindre påvirkningskampagner fra fremmede magter.

Fødder med uhyggelig hudsygdom er ét stort fupnummer

En video med et menneskes fødder, der angiveligt er ramt af en eller anden gevækst, cirkulerer lige nu på Facebook. Men det hele er svindel. Videoen findes slet ikke, og i sidste ende risikerer du at blive flået for penge.

Er regeringens klimaudspil tal-fifleri?

Er regeringens klimaudspil tal-fifleri?

Regeringens klimaudspil er tal-fifleri, fordi de medregner den CO2, der automatisk bliver optaget af jord og planter i den samlede CO2-reduktion. Det mener SF’s formand Pia Olsen Dyhr i hvert fald. Men regeringens måde at udregne CO2-reduktionen er helt efter bogen, slår forskere fast. 

Sandheden tabte i det brasilianske valg

Sandheden tabte i det brasilianske valg

BLOG: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet, skriver forsker i dette blogindlæg.

Bogundersøgelse overdriver danskernes læselyst

Bogundersøgelse overdriver danskernes læselyst

Et flertal af danskerne vil gerne læse flere bøger, lyder det i en ny undersøgelse. Men undersøgelsen minder mest om en reklame og kan reelt ikke bruges til noget, siger forsker. Faktisk læser danskerne bøger sjældnere end tidligere, viser en anden undersøgelse.

Skattetrykket er dykket, men kan LA tage æren?

Skattetrykket er dykket, men kan LA tage æren?

I et opslag på Twitter i forrige uge kunne udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) påvise, at det danske skattetryk steg under SRSF-regeringen, men er faldet markant, siden Liberal Alliance fik de afgørende mandater i 2015. Men det faldende skattetryk skyldes primært andet end politiske beslutninger.

Nej, pomfritter giver dig ikke mere hår på hovedet

Nej, pomfritter giver dig ikke mere hår på hovedet

Hvis man ikke har så meget hår på hovedet, skal man bare spise pomfritter fra McDonald’s. Et nyt studie viser nemlig, at de friturestegte kartoffelstave kan kurere skaldethed. Sådan lyder det pudsige budskab på flere hjemmesider. Men det er en komplet misforståelse, slår forsker bag studiet fast.

To våben bekæmper forureningen af vores nyhedsstrøm

To våben bekæmper forureningen af vores nyhedsstrøm

KOMMENTAR: Kampen mod forureningen af vores informationsmiljø med misinformation og disinformation må føres med to slags våben. Det ene våben har vi talt rigtig meget om, det andet våben taler vi alt for lidt om, skriver TjekDets chefredaktør Lisbeth Knudsen.

Nej, du kan altså ikke drikke dellerne væk i rødvin

Nej, du kan altså ikke drikke dellerne væk i rødvin

Et glas rødvin har samme positive virkning på kroppen som en rask løbetur. Det skulle et canadisk forskningsprojekt vise, fortæller flere danske og internationale netmedier. Men den konklusion er skudt helt ved siden af.

Hvem er de ikke-vestlige udlændinge alle taler om?

Hvem er de ikke-vestlige udlændinge alle taler om?

Følger man udlændingedebatten i Danmark, kan man næsten ikke undgå at støde på begreberne vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Men hvem er de 'ikke-vestlige' egentlig? Og hvilke lande kommer de fra?

Jo, veganere må godt spise mandler og avocado

Jo, veganere må godt spise mandler og avocado

Du må hverken spise avocado, mandler, kiwi eller en lang række andre frugter og grøntsager, hvis du er veganer. De er nemlig alle sammen bestøvede af bier på en “unaturlig måde”, lyder budskabet i en video, der florerer på Facebook. Men hos Dansk Vegetarisk Forening stopper de ikke med at spise avocado.

Nyt studie har desværre ikke løst 'fibromyalgimysteriet'

Nyt studie har desværre ikke løst 'fibromyalgimysteriet'

Forskere har fundet en forklaring på den mystiske sygdom fibromyalgi, der giver massevis af danskere muskel- og ledsmerter. Det hævder en artikel, der er blevet delt tusindvis af gange på Facebook. Men budskabet er (desværre) forkert, fastslår forskere.

Klimaministeren overdriver landbrugets eksport: Tæller 24 fiske-milliarder med

Klimaministeren overdriver landbrugets eksport: Tæller 24 fiske-milliarder med

Det danske landbrug eksporterer for hele 160 milliarder kroner årligt, lyder det fra både klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Men det tal passer ikke. Både ministeren og interesseorganisation medregner nemlig massevis af milliarder, der ikke har noget med landbruget at gøre, siger forsker. 

Svindelnummer: Fodboldspiller, komiker og skuespiller løjet konkurs og rige igen

Svindelnummer: Fodboldspiller, komiker og skuespiller løjet konkurs og rige igen

Hvad har fodboldspilleren Nicklas Bendtner, komikeren Anders Matthesen og skuespilleren Viggo Mortensen til fælles? Jo, de har alle været gået konkurs og er nu millionærer igen takket være investeringsfirmaet Bitcoin Revolution. Sådan lyder i hvert fald budskabet i tre artikler, der florerer på nettet. Men artiklerne er fup og svindel. 

Manden bag kødfri måltidskasser overdriver danskernes kødforbrug

Manden bag kødfri måltidskasser overdriver danskernes kødforbrug

Danskerne spiser 300 gram kød om dagen - altså fire gange så meget kød, som Fødevarestyrelsen anbefaler - siger Jakob Jønck, der står bag firmaet Simple Feast, som sælger grøntsagsbaserede måltidskasser. Men postulatet om de 300 gram skyder langt over målet, slår forsker fast.