Der er altså ikke 1,2 millioner muslimer i Danmark

Det debatteres jævnligt, hvor mange muslimer der er i Danmark. Debatten er præget af, at der ikke findes noget register, hvor befolkningen er optalt efter religion. Derfor florerer forkerte og misvisende udregninger på nettet. TjekDet tager her livtag med en af de mest udbredte.

Bemærk: Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Der er 1,2 millioner muslimer i Danmark, Martin Henriksen. Har det fra en FB-ven, der har styr på fakta. Det er et skræmmende stort tal. Spar pengene og brug dem på at sende dem hjem igen!!

Sådan skriver Bodil på Martin Henriksens (DF) Facebook-side som en reaktion på, at partiet foreslår, at Danmarks Statistik skal lave en fremskrivning af antallet af indvandrere i 2060. En beregning, der vil koste staten 600.000 kroner.

Men tallet på 1,2 millioner er forkert. Bodils FB-ven (Facebook-ven, red.) skyder nemlig cirka fire gange for højt, forklarer Brian Arly Jacobsen, der er islamforsker og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.

“I den udregning jeg har lavet, er der cirka 300.000 pr 1. januar 2017. Det svarer til 5.2 % af den danske befolkning.”

I Danmark fører vi ikke noget register over befolkningens religiøse tilhørsforhold. Der findes derfor ikke noget officielt tal for antallet af muslimer. Derfor er det nærmeste vi kommer et officielt tal Brian Arly Jacobsens udregninger. Og her er billedet unægteligt et andet, end det Bodil tegner.

Men hvor kommer de 1,2 millioner så fra? Bodil skriver, at hun har tallet fra en Facebook-ven, der har styr på fakta.

Vi har fundet Bodils Facebook-ven. Der er tale om Kirsten Sletbjerg angiveligt fra Kalundborg, bekræfter Bodil overfor TjekDet.

Og på Kirsten Sletbjergs Facebookside finder vi da også et to år gammelt opslag, hvor hun regner sig frem til, at der er 1,2 millioner muslimer i Danmark i dag. Et regnestykke, der er delt over 500 gange, og som mere end 200 personer har liket, ligesom opslaget er kommenteret mere end 80 gange.

Teksten i opslaget er også gengivet på andre Facebooksider, ligesom Kirsten Sletbjerg selv har gendelt og refereret til tallet flere gange siden - senest et par gange i september i år. Regnestykket er altså nået vidt og bredt ud.

Kirsten Sletbjergs dokumentation smuldrer

Men der er ikke 1,2 millioner muslimer i Danmark, har Brian Arly Jacobsen lige slået fast. Flere Facebook-brugere spørger da også Kirsten Sletbjerg, hvor tallet kommer fra. I flere tilfælde henviser hun til tre forskere, der angiveligt skulle have nået samme resultat.

Hun vender aldrig tilbage med et link til de tre professorers udregning eller en nærmere angivelse af, hvilke professorer der er tale om.

Vi har dog fundet et andet opslag, hvor Kirsten Sletbjerg nævner de tre professorer.

Ved at google centrale sætninger fra det Facebook-opslag finder vi frem til en artikel på hjemmesiden informationomdanmark.dk, som konkluderer, at der vil være mindst 1.277.000 ikke-vestlige indvandrere i 2020. Artiklen er fra 2008. Øverst i artiklen står der ganske rigtigt "Professorer skal holde sig på måtten alt efter tidens krav, hvis de vil blive i deres stillinger."

Lige under den sætning er der billeder og navne på tre mænd. Den ene i dag er professor emeritus, den anden lektor emeritus og den sidste er afdelingschef i Finansministeriet. Det er sandsynligvis de tre navne og billeder, der har fået Kirsten Sletbjerg til at tro, at de tre er forfattere til artiklen. 

Det er bare ikke tilfældet. I bunden af artiklen står nemlig, at den er skrevet af J. E. Vig, cand. oecon., som er professor emeritus og angiveligt medstifter af den indvandrerkritiske organisation Den Danske Forening.

For god ordens skyld ringer vi dog til de tre og spørger dem, om de har noget med artiklen at gøre.

"Jeg har aldrig offentliggjort noget med P. C. Matthiessen og Lars Haagen Pedersen som medforfattere. Jeg har heller ikke nogen del eller lod i J.E. Vigs og Kirsten Sletbjergs betragtninger om etnisk befolkningsheterogenitet. Deres betragtninger står helt for deres egen regning," svarer Hans Oluf Hansen, da han bliver forelagt artiklen, han angiveligt skulle være forfatter til.

De to andre afviser ligeledes at have skrevet artiklen.

Selvom det altså ikke er 'de tre professorer', der har skrevet artiklen, og den slet ikke handler om muslimer, er Kirsten Sletbjergs regnestykke stadig relevant. Hun skriver jo, at man kan regne sig frem til tallet ved almindelig tænkning.

Derfor har TjekDet og Brian Arly Jacobsen gennemgået Kirsten Sletbjergs regnestykke punkt for punkt.

32.715 nye muslimer på ét år

Ved at tage udgangspunkt i befolkningstallet i Danmark per 1. januar 2015 kan Kirsten Sletbjerg regne sig frem til befolkningsvæksten blandt muslimer i Danmark.

Kirstens regnestykker ser således ud:

 

Man kan dog ikke udregne stigningen i antallet af muslimer ved alene at se på befolkningsvæksten fra ét år til et andet. Væksten i befolkningen skyldes nemlig ikke kun muslimsk indvandring, men også ikke-muslimske indvandrere. Eksempelvis har Økonomi- og Indenrigsministeriet netop opgjort, at der i dag er 176.000 indvandrere i Danmark, der stammer fra lande, hvor flertallet af befolkningen er muslimer.

“Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår hendes udregningsmetode, men man kan ikke konkludere, som hun gør. Stigningen i befolkningstallet er jo både et resultat af indvandring, men også af den fødselsrate (antal fødte børn per kvinde, red.) der er i Danmark. Så der er jo flere faktorer, men det er fuldstændig rigtigt, at der er en stor del af tilvæksten i den danske befolkning, som skyldes indvandring. Men det er selvfølgelig ikke nødvendigvis kun muslimsk indvandring,” siger Brian Arly Jacobsen.

Mangedobler antallet af familiesammenføringer

Den store stigning i antallet af muslimer kommer blandt andet gennem familiesammenføringer af store familier, mener Kirsten Sletbjerg. Og så fordi muslimer tegner sig for næsten halvdelen af alle nyfødte.

Det tal er dog sandsynligvis skudt langt over målet. Hos Udlændingestyrelsen oplyser de, at de ikke fører den slags statistik over antallet af familiesammenføringer, men man har i ét enkelt tilfælde lavet en optælling.

Det skete i 2015, da Martin Henriksen (DF) gerne ville vide, hvor mange personer en syrisk flygtning i gennemsnit blev familiesammenført med.

Svaret på det spørgsmål er, at "der for hver asyltilladelse meddelt til en syrisk statsborger efterfølgende blev indgivet 1,4 ansøgning om familiesammenføring," skriver Justitsministeriet. Altså et tal, der er langt lavere end både de fem og 10, som Kirsten nævner.

Og her er endda tale om ansøgninger og ikke tilladelser til familiesammenføring. Udlændingestyrelsen vurderer dog, at der for den undersøgte gruppe af syrer bliver givet "opholdstilladelse i langt størstedelen af ansøgningerne om familiesammenføring".

Udover at referere et tal, der med stor sandsynlighed ligger meget langt fra virkeligheden, begår Kirsten imidlertid også en anden fejl, når hun i opslaget skriver, at asylansøgere får familiesammenføring.  

“For det første får en asylansøger ikke familiesammenføring. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan først få familiesammenføring, når du har fået en opholdstilladelse, samt opfylder andre krav, eksempelvis 24-årsreglen, og på det tidspunkt har du ikke længere status som asylansøger. Så der er også nogle kategorifejl, hun laver hele vejen igennem,” forklarer Brian Arly Jacobsen.

Man kan heller ikke bruge antallet af asylansøgere til at sige noget om stigningen i antallet af muslimer. En hel del asylansøgere bliver afvist og derefter udvist, eller de rejser videre til et andet land.

48 procent af alle nyfødte er født af muslimer

Den voldsomme stigning i antallet af muslimer skyldes ifølge Kirsten Sletbjerg også, at børn født af muslimer tegner sig for næsten halvdelen af alle nyfødte børn i Danmark.

 

Men heller ikke her kan forskeren give hende ret.

“Jeg kan simpelthen ikke se, hvor hun skulle have de 48 procent fra. Vi har jo ikke nogen statistik over folk og deres religiøse tilhørsforhold, udover folkekirken, så det kan vi ikke sige noget sikkert om. Så hvor hun har det tal fra, det ved jeg simpelthen ikke.”

Der findes altså ikke tal for, hvor mange børn muslimer føder. Danmarks Statistik har dog tal for, hvor stor en andel af fødsler indvandrere og efterkommere tegner sig for. I 2015 drejede det sig om 20,5 procent - eller 11.952 ud af 58.205 fødsler. Dermed tegner mødre med dansk oprindelse sig for næsten 80 procent af alle fødsler i 2015 - og ikke kun 8,2 procent, som Kirsten Sletbjerg hævder.

Brian Arly Jacobsen giver dog hende ret i, at kvinder i visse indvandrergrupper får flere børn end danske kvinder.

“Der er blandt visse grupper af indvandrere og efterkommere en højere fødselsrate per kvinde end den gennemsnitlige i Danmark. Det ser vi for eksempel blandt somaliere. Vi ser dog også, at den over tid ret hurtig tilpasser sig den gennemsnitlige danske fødselsrate for en kvinde.”

Indvandringen startede med et bytte for billig olie

Ifølge Kirsten Sletbjerg ligger årsagen til den muslimske indvandring flere årtier tilbage og på en helt konkret dato, hvor Danmark sammen med andre lande indgik en aftale, der skulle sikre os billig olie mod at tage imod muslimske indvandrere. I Facebook-opslaget skriver hun således:

 

Men der er flere problemer med den teori.

For det første var Poul Nielson, ikke energiminister i 1973. Han var rigtignok energiminister, men først fra 1979, fremgår det af oversigten over danske regeringer på Statsministeriets hjemmeside - og i 1979 var han den første af sin slags i Danmark.

Derudover viser en oversigt over samtlige aftaler på energiområdet udfærdiget af Energistyrelsen (se side 6), at der blev indgået energiaftale både d. 15. og d. 17. december 1973, men altså ikke den 16. december, som det fremgår af Kirsten Sletbjergs opslag.

Og under alle omstændigheder er en sådan aftale ikke årsagen til indvandringen fra de mellemøstlige lande. Den aftale findes nemlig slet ikke. Indvandringen er i høj grad forårsaget af konflikter i Mellemøsten.

“Der har aldrig eksisteret sådan en aftale. Det der skete, og som øgede flygtningestrømmene, var på hinanden følgende konflikter i Libanon, Somalia, Irak, Syrien og Libyen. Nogle af disse konflikter involverede militære interventioner fra USA og deres allierede, herunder Danmark,” siger Luke Patey, der er seniorforsker med speciale i naturressourcer ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Den udlægning bakkes op af Brian Arly Jacobsen, som tilføjer et bud på, hvilken politisk aftale, Kirsten Sletbjerg muligvis kan tænke på.

“Måske hun hentyder til, at der blev indgået en aftale i samme periode med otte arabiske ambassadører om leje af en byggegrund til en moske på Faste Batteri i Njalsgade på Amager, som var omdiskuteret i begyndelsen af 1980'erne. Sagen blev omtalt som olie for billig lejegrund i København i 50 år. Der er dog aldrig fremkommet oplysninger, der har bekræftet mistanken. Lejeaftalen er i øvrigt sidenhen ophørt og der bygges i dag boliger og erhverv på grunden.”

Formålet med den energiaftale, der blev indgået i København i december 1973 er beskrevet på s. 17 i den danske version af Europa-Kommissionens rapport om energiaftaler.

Vi har adskillige gange forsøgt at få fat i Kirsten Sletbjerg, så hun kunne få mulighed for at forholde sig til ekspertens kritik af hendes regnestykke. Vi ville gerne have spurgt hende, hvem de tre professorer er, der angiveligt skulle have regnet sig frem til samme antal muslimer som hende selv, og om hvorfor hun lægger en udregning med så mange faktuelle fejl på sin Facebook-side. Vi ville også gerne vide, om hun har tænkt sig at fjerne det nu, hvor vi kan fortælle hende, at regnestykket ikke holder. 

Men hun har ikke reageret på vores henvendelser.

Christian Egelund Idorn har bidraget med research til denne artikel.

LÆS OGSÅ: Hvor mange muslimer er der i Danmark?

LÆS OGSÅ: Får fredagsbønnen muslimer til at begå vold og hærværk?

LÆS OGSÅ: Her er Nye Borgerliges ‘muslimske lande’

LÆS OGSÅ: Falsk nyhed rejse verden rundt: Flerkoneri blandt indvandrere i Danmark er eksploderet

Forrige artikel Bestemmer regeringen eller EU, om Danmark må have grænsekontrol? Bestemmer regeringen eller EU, om Danmark må have grænsekontrol? Næste artikel Statsministerens åbningstale bød på både sandt og falsk Statsministerens åbningstale bød på både sandt og falsk
Stikker EU bugnende hævekort i hænderne på migranterne?

Stikker EU bugnende hævekort i hænderne på migranterne?

Hele 500 euro er der sat ind på de hævekort, som migranter får udleveret ved ankomsten til Europa, hævder facebookopslag. Og det er faktisk ikke helt forkert. Men når det kommer til EU-landene, er det kun flygtninge og asylansøgere i Grækenland, der kan få uddelt sådan et kort, som giver modtagerne mulighed for at klare sig selv.

S-klimaordfører på vildveje i reglerne om afgift på el-biler

S-klimaordfører på vildveje i reglerne om afgift på el-biler

Der er ikke registreringsafgift på elbiler, siger klimaordfører for Socialdemokratiet Jens Joel. Men det er forkert. Lige nu rammer afgiften kun de dyrere modeller, men fra 2021 vil det gælde alle elbiler. Og den afgiftsmodel har Socialdemokratiet i øvrigt selv været med til at gennemføre.

Gense klimakampen: Kandidaterne kæmpede om den grønneste EU-kasket

Gense klimakampen: Kandidaterne kæmpede om den grønneste EU-kasket

Jeppe Kofod (S), Margrethe Auken (SF), Rasmus Nordqvist (Alt.), Morten Helveg Petersen og Anna Libak (V) tørnede i dag sammen i et valgmøde om deres visioner for klimapolitik i EU. Især overraskede det SF og Alternativet, at Anna Libak vil lave landbrugsstøtte om til klimastøtte. Venstre afviser dog, at det er partiets linje. 

Hvad blev der af EU’s forbud mod lakridspiben?

Hvad blev der af EU’s forbud mod lakridspiben?

Der var aldrig noget forbud, men derimod et forslag om at forbyde tobakslignende produkter – og forslaget blev nedstemt. Omtalen fordoblede i stedet salget af lakridspiber, fortæller producenten.

Populært facebookopslag om tandlægehjælp til indvandrere roder rundt i fakta

Populært facebookopslag om tandlægehjælp til indvandrere roder rundt i fakta

Offentlige kasser har spenderet næsten en halv milliard kroner på tandlægehjælp til asylansøgere og indvandrere, mens danskere ikke har mulighed for at få økonomisk hjælp til tænderne. Det påstår skribenten af et læserbrev, som tusindvis af facebookbrugere har delt. Men den udlægning er helt forkert, siger forskere.   

Analyse: Sådan fordeler vælgerne sig på de sociale medier

Analyse: Sådan fordeler vælgerne sig på de sociale medier

De fleste er nok klar over, at de forskellige sociale platforme har forskellige brugere - og en del af befolkningen er slet ikke repræsenteret på sociale medier. Den demografi, som karakteriserer den enkelte platform, har stor indflydelse på den politiske debat samme sted - og dermed hvordan brugerne interagerer med de politiske partier under folketingsvalget.

S-profil overdriver uforklaret lønforskel mellem kvinder og mænd

S-profil overdriver uforklaret lønforskel mellem kvinder og mænd

Hele 15 procent af lønforskellen mellem danske mænd og kvinder kan ikke forklares med forskelle i uddannelse, erhvervserfaring, sektor, branche, arbejdsfunktion eller lignende. Sådan lyder det fra den socialdemokratiske folketingskandidat Pernille Rosenkrantz-Theil. Men det lader til hun har rodet rundt i begreberne, siger forskere.  

Fake news er ’old news’ i Estland

Fake news er ’old news’ i Estland

Hvis man skulle nævne ét land, som for alvor er bekymrede over desinformation, så er det Estland. For at tackle problemet fokuserer esterne især på strategisk kommunikation, og de fleste initiativer er rettet mod desinformation fra Rusland.

Hvem er (u)værdige til en plads i Folketinget?

Hvem er (u)værdige til en plads i Folketinget?

Med henholdsvis en (anket) racismedom hos Rasmus Paludan og en udstået fængselsstraf hos Klaus Riskær Pedersen er værdighed til at sidde i Folketinget blevet et emne ved dette års folketingsvalg. Men kan manglende værdighed være en forhindring for at blive valgt ind i Folketinget? 

Hvad blev der af de krumme agurker?

Hvad blev der af de krumme agurker?

Et forbud mod skæve agurker bliver ofte brugt som eksempel på EU’s absurde bureaukrati. Men det blev afskaffet for 10 år siden – og det har aldrig påvirket danske producenter. Og så har det faktisk slet ikke rødder i EU, men derimod i FN.  

Sådan har folkepensionen udviklet sig de seneste 25 år

Sådan har folkepensionen udviklet sig de seneste 25 år

Pension har vist sig at være et af de varmeste emner op til folketingsvalget den 5. juni. Som et modsvar til Socialdemokratiets forslag om en differentieret pensionsalder præsenterede regeringen med Dansk Folkeparti og De Radikale en aftale for de nedslidte. Men hvad med folkepensionisterne?  

Ny analyse tager livtag på fem myter om EU-vælgerne

Ny analyse tager livtag på fem myter om EU-vælgerne

Fire ud af ti europæere er så vrede på både EU og deres nationale politiske system, at de drømmer om revolution, viser ny stor analyse. Danmark stikker helt af i den modsatte retning: Danske vælgeres tillid til de politiske systemer i Danmark og EU er den højeste i hele Europa.