“Vi skal vise hele verden, at det godt kan lade sig gøre”

Danmark har i mange år været verdensmester i at forbrænde affald. Men nu skal det være slut. Fremover skal vi blive meget dygtigere til at genanvende vores affald.

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald, inden vi putter det i skraldespanden. Kommunerne skal være mere kritiske med, hvad de hælder i forbrændingsovnene. Og virksomheder skal blive dygtigere til at reducere og genanvende deres affald.

Hovedpersonen bag dette paradigmeskifte er miljøminister Ida Auken (SF). Hun havde kun været minister i få dage, før hun begyndte at nedfælde sine første ideer til, hvordan Danmark på sigt skal blive et land uden affald. Den foreløbige kulmination kom i oktober, da hun præsenterede sin længe ventede ressourcestrategi for Danmark.

[graph title="Ida Auken" caption=" " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/8a27c-ida-auken.jpg" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/575eb-ida-auken.jpg" text="Navn og stilling: Ida Auken, miljøminister."] [/graph]

”Vi skal skabe et Danmark uden affald, hvor alle ressourcer bliver brugt igen og igen. Hvor vi ikke brænder ting af, men genanvender dem, og hvor effektiv udnyttelse af ressourcerne er nøglen til job og velfærd. Hvis det lykkes, har vi vist hele verden, at det godt kan lade sig gøre at få mere natur, et bedre miljø og vækst på samme tid,” siger Ida Auken.
Hendes ressourcestrategi, ”Danmark uden affald”, handler dybest set om at skabe økonomisk vækst, uden at det sker på bekostning af vores børn og børnebørns velfærd.

Ida Aukens vision er at ændre den måde, som økonomien grundlæggende hænger sammen på. Hun vil væk fra en ”brug-og-smid-væk-økonomi” til fordel for en ”cirkulær økonomi”. Hun mener, at genanvendelse er den eneste rigtige vej frem i en verden, hvor kampen om råvarer bliver hårdere dag for dag, og hvor det efterhånden står skrevet med flammeskrift, at vi ikke bare kan fortsætte med at bruge løs af jordens knappe ressourcer.

Stort potentiale

Rejsen mod det affaldsfrie Danmark er først lige begyndt med strategien. Men den kan få kolossal betydning allerede i løbet af det kommende årti.

Ida Auken har sat en stribe mål og retningslinjer op for, hvordan vi kan genindvinde og genanvende de ressourcer, der er indlejret i affaldet. F.eks. skal 50 pct. af husholdningsaffaldet, herunder organisk affald, genanvendes i år 2022 – mod blot 22 pct. i dag. Netop det organiske affald bliver den største opgave, for her er målet, at vi fremover skal genanvende seks gange så meget som i dag, så vi går fra 50.000 til 300.000 ton i 2022.

Det nye paradigmeskifte pynter ikke bare på miljøregnskabet, men kan også blive en rigtig god forretning for Danmark. Beregninger foretaget af Energistyrelsen viser, at det vil udløse en mergevinst på 257 millioner kr., hvis det bare alene lykkes at indfri strategiens mål om, at 467.000 ton af det affald fra husholdningerne og servicesektoren, der i dag bliver brændt, i stedet bliver omdannet til biogas i 2018.

Ida Auken forudser store potentialer for de danske virksomheder, der er i stand til at udvikle smarte løsninger til at genanvende ressourcer som f.eks. kritiske jordarter, der gemmer sig i bl.a. kasserede mobiltelefoner, højttalere og tv-apparater i Danmark.

Strategien skal også give effekt på jobskabelsen. For der skal flere hænder og hoveder til at sortere affald og udvikle de systemer, der skal understøtte omstillingen, end der i dag er beskæftiget i forbrændingssektoren. Tager man udgangspunkt i ressourcestrategiens mål og krav, drejer det sig ifølge beregninger, som rådgivningsvirksomheden NIRAS har foretaget for Miljøstyrelsen, om mellem 3.000 og 4.400 nye job.

Aukens beregninger for Danmark flugter godt med beregninger foretaget af både EU-Kommissionen og World Economic Forum. EU-Kommissionen vurderer, at en omstilling fra affalds- til ressourceøkonomi frem mod 2020 vil skabe 400.000 nye arbejdspladser alene i EU og øge affalds- og genindvindingssektorens årlige omsætning med 42 milliarder euro. Og analysen ”More with Less” fra World Economic Forum konkluderer, at øget ressourceeffektivitet kan spare verdensøkonomien for 2 billioner dollar i 2030.

Inspireret af virksomheder

Inden Ida Auken præsenterede sin strategi i oktober, besøgte hun en række forskellige virksomheder i bl.a. Frankrig og Belgien for at hente inspiration. 

Hun har også besøgt danske virksomheder for at få ideer til sin strategi. Bl.a. virksomheden Solum har stor succes med at udlede store mængder biogas fra fast organisk affald. Og Gypsum er blandt de førende i verden til at genanvende gipsaffald. Mejerigiganten Arla har for længst vedtaget en ambitiøs plan for at gøre virksomheden affaldsfri allerede i 2020. Blandt initiativerne er etableringen af et biogasanlæg, der skal omdanne rest- og spildprodukterne, f.eks. valle og slam, til ny energi. Læs også artiklen "Man skal tillade, at der er mål, der ikke bliver opfyldt".

Maersk Line har investeret milliarder i byggeriet af nye grønne kæmpeskibe i serien Triple-E, hvor alle materialer registreres i en database og kan genanvendes som råstoffer i produktion af nye skibe eller andre produkter. Samtidig undgås giftige stoffer i størst muligt omfang til fordel for biologisk nedbrydelige materialer.

”Jeg bliver altid inspireret af folk og virksomheder, som er i stand til at føre deres ideer ud i livet. Om det er en mindre virksomhed, der laver det vandløse renseri, eller IKEA, der beslutter, at halvdelen af alle deres varer skal laves af genbrugsmaterialer, er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at de er med til at forandre verden og samtidig vise vejen for andre. Og jeg må tilstå, at jeg tit tænker, at virksomhederne og borgerne er langt foran politikerne,” siger Ida Auken.

Rent personligt er Ida Auken inspireret af det danske vindmølleeventyr fra 1990’erne til det grønne paradigmeskifte som ressourcestrategien indvarsler. Som hun forklarer: ”Danmark er flere gange gået forrest og har vist, at vi har kunnet skabe eksporteventyr, fordi vi stillede høje krav til miljø og mennesker. I 1990’erne fik vi eksempelvis opbygget en position som et af verdens førende lande inden for vedvarende energi, energiteknologi og vindmøller. Og når vi har muligheden, synes jeg også, vi har forpligtelsen. Den tro på, at forandringen er mulig og nødvendig, driver mit arbejde.”

Jorden var gødet

Ida Aukens strategi blev modtaget forholdsvis positivt stort set hele vejen rundt, selv om den indeholder mange sprængfarlige elementer. Det kan hænge sammen med, at hun allerede for to år siden begyndte at tale om sine planer om en ressourcestrategi. Derfor har virksomheder, kommuner og hele forbrændingsindustrien haft god tid til at indstille sig på det nye paradigme.

Men kampen er først lige begyndt for Ida Auken. Og forude venter nye slag – hvoraf et af de største formentlig bliver med forbrændingssektoren. Ida Auken lægger nemlig op til en ændring af ejerskabs- og forretningsmodellen i den kommunale affaldssektor, da de kommuner, der ejer forbrændingsanlæg, brænder mere affald end andre kommuner. Hun mener, at kommunernes kortsigtede ejerinteresser svækker deres interesse for en langsigtet satsning på øget genanvendelse, og derfor er hun forberedt på at tage et opgør med den historisk set stærke kommunale affaldssektor.
Senere på året vil hun komme med en ressourcestrategi version II om, hvordan staten kan styrke forretningsmodeller, der forebygger, at der overhovedet bliver skabt affald.

Bliver visionen en succes og Danmark et foregangsland på området, vil man om nogle år med rette kunne hævde, at de første spadestik blev taget i 2013. Og det var Ida Auken, der havde foden fast på spaden.

Forrige artikel Står Corydon og Ove Kaj bag Danmarks største ledelsesbedrift? Står Corydon og Ove Kaj bag Danmarks største ledelsesbedrift? Næste artikel Eksport til Kina er også velfærd
Danskernes pensionsalder på vej mod europarekord

Danskernes pensionsalder på vej mod europarekord

Med den nuværende kurs kan pensionsalderen i 2070 lyde på 74,5 år. Sænk tempoet, lyder opfordringen nu fra fagforbundet 3F, der skeler til nabolandene. En topøkonom løfter dog en advarende pegefinger, mens en ny regeringskommission vil granske mulighederne.

Vi ser dårligt nok de grønne milepæle vi har nået

Vi ser dårligt nok de grønne milepæle vi har nået

DIGITAL OMSTILLING Jo, det går for langsomt med den grønne omstilling, men af og til er det alligevel opmuntrende at træde et skridt tilbage og se på de store forandringer, vi har nået. Bolden ruller – og den får mere fart på fremover.  

ICDK: Flere kvindelige iværksættere er en gevinst for samfundet

ICDK: Flere kvindelige iværksættere er en gevinst for samfundet

I USA er der meget fokus på inkluderende entreprenørskab. Der er opmærksomhed på, om forskellige grupper er underrepræsenteret blandt iværksættere, og hvordan man kan rette op på de skævheder. Det gælder både i forhold til køn og forskellige etniske grupper, fortæller det danske innovationscenter i Boston.

Hvis coronabesættelsen varer fem år

Hvis coronabesættelsen varer fem år

LEDELSE Mange ledere har trykket pause på medarbejderseminarer, udviklingsprojekter og workshops, til vi kan være sammen igen. Men hvad hvis nedlukningerne trækker ud? Elize Dimare og Johnny Sørensen guider dig til corona- og fremtidssikring af din organisation.

Søren Brostrøm: Uden åbenhed mister du autoriteten

Søren Brostrøm: Uden åbenhed mister du autoriteten

INTERVIEW Ekstremt mediepres. Stram politisk styring. Uenighed, fejl og beklagelser. For Søren Brostrøm er det en del af gamet, når man som moderne autoritet i en krisetid står fast på stærk faglighed og stor åbenhed. Han ærgrer sig bare over, at han snublede i risikokommunikationen. Og så er forsigtighed og proportionalitet i hans øjne ikke modsætninger.

Kun 23 kommuner har whistleblowerordninger

Kun 23 kommuner har whistleblowerordninger

LEDELSE Det er generelt forbundet med stor usikkerhed og utryghed for offentligt ansatte at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen, skriver tænketanken Justitia i en analyse.

Jeppe Christiansen anbefaler

Jeppe Christiansen anbefaler

KULTURANBEFALING Maj Invests administrerende direktør, Jeppe Christiansen, beundrer Rane Willerslev for hans indsats på Nationalmuseet og anbefaler tankevækkende bøger om stilhed og livsfilosofi.

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

POLITIK OG VELFÆRD Danskerne har noget nær verdensrekord i demokratisk deltagelse. Men fire grupper holder sig alt for ofte væk fra stemmeboksen: unge, indvandrere og efterkommere, kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet. Her kommer deres egne forklaringer på hvorfor. De kan måske rumme nøglen til en løsning. 

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

POLITIK OG VELFÆRD Der er mangel på viden om, hvad der virker, når regioner og kommuner forsøger at gøre en indsats for at få alle med til de lokale valg. Tænketanken Mandag Morgen har samlet en stribe gode ideer og konkrete tiltag, der har vist sig at virke. De fleste tiltag er både enkle og billige.

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

GRØN OMSTILLING Der er et evindeligt dilemma: Hvis man skal producere grøn brint i stor skala, kræver det, at der er et marked og en bekostelig infrastruktur. I Neom, en fremtidig megaby i Saudi-Arabien, tror investorer, at de kan levere både hønen og ægget med et projekt, der minder meget om de danske power-to-x-planer. 

Direktør for patienternes gode liv

Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktør stå i spidsen for.

Nu skal teknikken designes modulært

Nu skal teknikken designes modulært

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.