“Vi skal vise hele verden, at det godt kan lade sig gøre”

Danmark har i mange år været verdensmester i at forbrænde affald. Men nu skal det være slut. Fremover skal vi blive meget dygtigere til at genanvende vores affald.

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald, inden vi putter det i skraldespanden. Kommunerne skal være mere kritiske med, hvad de hælder i forbrændingsovnene. Og virksomheder skal blive dygtigere til at reducere og genanvende deres affald.

Hovedpersonen bag dette paradigmeskifte er miljøminister Ida Auken (SF). Hun havde kun været minister i få dage, før hun begyndte at nedfælde sine første ideer til, hvordan Danmark på sigt skal blive et land uden affald. Den foreløbige kulmination kom i oktober, da hun præsenterede sin længe ventede ressourcestrategi for Danmark.

[graph title="Ida Auken" caption=" " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/8a27c-ida-auken.jpg" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/575eb-ida-auken.jpg" text="Navn og stilling: Ida Auken, miljøminister."] [/graph]

”Vi skal skabe et Danmark uden affald, hvor alle ressourcer bliver brugt igen og igen. Hvor vi ikke brænder ting af, men genanvender dem, og hvor effektiv udnyttelse af ressourcerne er nøglen til job og velfærd. Hvis det lykkes, har vi vist hele verden, at det godt kan lade sig gøre at få mere natur, et bedre miljø og vækst på samme tid,” siger Ida Auken.
Hendes ressourcestrategi, ”Danmark uden affald”, handler dybest set om at skabe økonomisk vækst, uden at det sker på bekostning af vores børn og børnebørns velfærd.

Ida Aukens vision er at ændre den måde, som økonomien grundlæggende hænger sammen på. Hun vil væk fra en ”brug-og-smid-væk-økonomi” til fordel for en ”cirkulær økonomi”. Hun mener, at genanvendelse er den eneste rigtige vej frem i en verden, hvor kampen om råvarer bliver hårdere dag for dag, og hvor det efterhånden står skrevet med flammeskrift, at vi ikke bare kan fortsætte med at bruge løs af jordens knappe ressourcer.

Stort potentiale

Rejsen mod det affaldsfrie Danmark er først lige begyndt med strategien. Men den kan få kolossal betydning allerede i løbet af det kommende årti.

Ida Auken har sat en stribe mål og retningslinjer op for, hvordan vi kan genindvinde og genanvende de ressourcer, der er indlejret i affaldet. F.eks. skal 50 pct. af husholdningsaffaldet, herunder organisk affald, genanvendes i år 2022 – mod blot 22 pct. i dag. Netop det organiske affald bliver den største opgave, for her er målet, at vi fremover skal genanvende seks gange så meget som i dag, så vi går fra 50.000 til 300.000 ton i 2022.

Det nye paradigmeskifte pynter ikke bare på miljøregnskabet, men kan også blive en rigtig god forretning for Danmark. Beregninger foretaget af Energistyrelsen viser, at det vil udløse en mergevinst på 257 millioner kr., hvis det bare alene lykkes at indfri strategiens mål om, at 467.000 ton af det affald fra husholdningerne og servicesektoren, der i dag bliver brændt, i stedet bliver omdannet til biogas i 2018.

Ida Auken forudser store potentialer for de danske virksomheder, der er i stand til at udvikle smarte løsninger til at genanvende ressourcer som f.eks. kritiske jordarter, der gemmer sig i bl.a. kasserede mobiltelefoner, højttalere og tv-apparater i Danmark.

Strategien skal også give effekt på jobskabelsen. For der skal flere hænder og hoveder til at sortere affald og udvikle de systemer, der skal understøtte omstillingen, end der i dag er beskæftiget i forbrændingssektoren. Tager man udgangspunkt i ressourcestrategiens mål og krav, drejer det sig ifølge beregninger, som rådgivningsvirksomheden NIRAS har foretaget for Miljøstyrelsen, om mellem 3.000 og 4.400 nye job.

Aukens beregninger for Danmark flugter godt med beregninger foretaget af både EU-Kommissionen og World Economic Forum. EU-Kommissionen vurderer, at en omstilling fra affalds- til ressourceøkonomi frem mod 2020 vil skabe 400.000 nye arbejdspladser alene i EU og øge affalds- og genindvindingssektorens årlige omsætning med 42 milliarder euro. Og analysen ”More with Less” fra World Economic Forum konkluderer, at øget ressourceeffektivitet kan spare verdensøkonomien for 2 billioner dollar i 2030.

Inspireret af virksomheder

Inden Ida Auken præsenterede sin strategi i oktober, besøgte hun en række forskellige virksomheder i bl.a. Frankrig og Belgien for at hente inspiration. 

Hun har også besøgt danske virksomheder for at få ideer til sin strategi. Bl.a. virksomheden Solum har stor succes med at udlede store mængder biogas fra fast organisk affald. Og Gypsum er blandt de førende i verden til at genanvende gipsaffald. Mejerigiganten Arla har for længst vedtaget en ambitiøs plan for at gøre virksomheden affaldsfri allerede i 2020. Blandt initiativerne er etableringen af et biogasanlæg, der skal omdanne rest- og spildprodukterne, f.eks. valle og slam, til ny energi. Læs også artiklen "Man skal tillade, at der er mål, der ikke bliver opfyldt".

Maersk Line har investeret milliarder i byggeriet af nye grønne kæmpeskibe i serien Triple-E, hvor alle materialer registreres i en database og kan genanvendes som råstoffer i produktion af nye skibe eller andre produkter. Samtidig undgås giftige stoffer i størst muligt omfang til fordel for biologisk nedbrydelige materialer.

”Jeg bliver altid inspireret af folk og virksomheder, som er i stand til at føre deres ideer ud i livet. Om det er en mindre virksomhed, der laver det vandløse renseri, eller IKEA, der beslutter, at halvdelen af alle deres varer skal laves af genbrugsmaterialer, er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at de er med til at forandre verden og samtidig vise vejen for andre. Og jeg må tilstå, at jeg tit tænker, at virksomhederne og borgerne er langt foran politikerne,” siger Ida Auken.

Rent personligt er Ida Auken inspireret af det danske vindmølleeventyr fra 1990’erne til det grønne paradigmeskifte som ressourcestrategien indvarsler. Som hun forklarer: ”Danmark er flere gange gået forrest og har vist, at vi har kunnet skabe eksporteventyr, fordi vi stillede høje krav til miljø og mennesker. I 1990’erne fik vi eksempelvis opbygget en position som et af verdens førende lande inden for vedvarende energi, energiteknologi og vindmøller. Og når vi har muligheden, synes jeg også, vi har forpligtelsen. Den tro på, at forandringen er mulig og nødvendig, driver mit arbejde.”

Jorden var gødet

Ida Aukens strategi blev modtaget forholdsvis positivt stort set hele vejen rundt, selv om den indeholder mange sprængfarlige elementer. Det kan hænge sammen med, at hun allerede for to år siden begyndte at tale om sine planer om en ressourcestrategi. Derfor har virksomheder, kommuner og hele forbrændingsindustrien haft god tid til at indstille sig på det nye paradigme.

Men kampen er først lige begyndt for Ida Auken. Og forude venter nye slag – hvoraf et af de største formentlig bliver med forbrændingssektoren. Ida Auken lægger nemlig op til en ændring af ejerskabs- og forretningsmodellen i den kommunale affaldssektor, da de kommuner, der ejer forbrændingsanlæg, brænder mere affald end andre kommuner. Hun mener, at kommunernes kortsigtede ejerinteresser svækker deres interesse for en langsigtet satsning på øget genanvendelse, og derfor er hun forberedt på at tage et opgør med den historisk set stærke kommunale affaldssektor.
Senere på året vil hun komme med en ressourcestrategi version II om, hvordan staten kan styrke forretningsmodeller, der forebygger, at der overhovedet bliver skabt affald.

Bliver visionen en succes og Danmark et foregangsland på området, vil man om nogle år med rette kunne hævde, at de første spadestik blev taget i 2013. Og det var Ida Auken, der havde foden fast på spaden.

Forrige artikel Står Corydon og Ove Kaj bag Danmarks største ledelsesbedrift? Står Corydon og Ove Kaj bag Danmarks største ledelsesbedrift? Næste artikel Eksport til Kina er også velfærd
Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

LEDELSE Vi har en tendens til at være for optimistiske og ikke tænke de dårlige scenarier igennem. I ledelsesmæssig sammenhæng resulterer det ofte i forandringsprojekter, der går over tid og over budget, og som ikke lever op til succeskriterierne, skriver Christian Nyvang Qvick.

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

KULTURANBEFALING Sophie Hæstorp Andersen har fundet kunst i de lokale kvarterer i Københavns Nordvest, og så anbefaler hun en tegneserie for voksne til inspiration for alle unge kvinder.

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

POLITIK OG VELFÆRD Borgernes magt til at fremsætte forslag for Folketinget er i gang med at forandre det danske demokrati. Alene i årets første tre måneder har grupper af borgere stillet 160 nye forslag. Borgernes egne forslag sætter ofte en dagsorden, der påvirker senere lovgivning og løser problemer, som politikerne ikke havde øje for. Det viser Mandag Morgens gennemgang af de i alt 883 borgerforslag, der er stillet siden 2018.

Borgerforslag på samlebånd

Borgerforslag på samlebånd

POLITIK OG VELFÆRD Foreløbig har 24 af de 883 borgerforslag samlet de nødvendige 50.000 støtter for at blive behandlet i Folketinget. Kun to er vedtaget. Men mange forslag finder alligevel vej til lovmøllen i en eller anden form.

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

POLITIK OG VELFÆRD 8 ud af 24 borgerforslag med støtter nok til at blive taget op i Folketinget har store organisationer i ryggen. Det kan give en fordel, når det kommer til den politiske behandling på Christiansborg. Men er det rimeligt? Hovedstilleren bag ”Dansk klimalov nu” ser det som en skævvridning, der er svær at komme uden om.

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

POLITIK OG VELFÆRD Pernille Møller Jensen er hovedpersonen bag et af de borgerforslag, som er ført ud i livet. Hun oplevede på egen krop, hvordan systemet efter hendes barns død ikke tog højde for hendes tragedie. Her er historien om, hvordan en mor til en afdød 15-årig dreng tog affære og fik forbedret vilkårene for forældre, som mister deres børn alt for tidligt.

Venstre:   Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

Venstre: Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

POLITIK OG VELFÆRD Venstres Karen Ellemann, medlem af Folketingets Præsidium, lader sig ikke overbevise af den livlige aktivitet på hjemmesiden med borgerforslag. Forslagene er ikke en succes, men en forfejlet kritik af Folketinget og det repræsentative demokrati, mener hun. 

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

POLITIK OG VELFÆRD Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), stemte nej til at indføre borgerforslag. Han frygtede, at professionelle organisationer og ikke borgere ville drive forslagene frem. Sådan er det ikke gået. Nu opfatter han borgerforslagene som et supplement til demokratiet. 

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

DIGITAL OMSTILLING Udviklingen inden for ‘Industri 4.0’-teknologier som kunstig intelligens, big data, 3D-print, robotteknologi, Internet of Things, blockchain og bioteknologi går stærkt. Men der er behov for, at den hastige udvikling suppleres med et øget fokus på ulighed, fastslår ny FN-rapport.

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

POLITIK OG VELFÆRD Der bliver skrevet politisk historie i Aarhus på onsdag. Byrådet skal nytænke velfærden. Der skal mere fokus på værdi for den enkelte borger og samfundet og mindre på standardydelser og kontrol. Et opgør med 40 års velfærdsudvikling. Enig Magistrat står sammen om fælles anbefaling til byrådet om at sætte en ny kurs, der får konsekvenser for alle kommunens 350.000 borgere. 

Han skal få styr på skandaleramt akademi

Han skal få styr på skandaleramt akademi

LEDELSE De seneste år har budt på lovlig meget drama på Det Kongelige Danske Kunstakademi; senest med en historisk buste, der blev smidt i havnen. Udfordringerne er til at få øje på for akademiets nye rektor, Lars Bent Petersen.

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

DIGITAL OMSTILLING Blockchain-teknologien kan være et nyttigt redskab til at fremme en cirkulær økonomi, og til at undgå at store digitale platforme får magten over vores personlige data. Men indtil videre har teknologien mest været brugt til bitcoins, og dét har vist sig at være en miljømæssig katastrofe.

Pas på med at overdrive helterollen

Pas på med at overdrive helterollen

LEDELSE  Vi roser med rette hands on-ledere, der engagerer sig i konkret problemløsning under kriser. Men det kan have store omkostninger, hvis chefen konsekvent fjerner andres ejerskab med sin ”heroiske” ledelse, skriver Klaus Majgaard.

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

POLITIK OG VELFÆRD Flere små alternative medier har satset kraftigt på at dække coronamodstanden. Men det sikrer dem ikke nødvendigvis en plads i det alternative medielandskab i Danmark, der ifølge forskeren Eva Mayerhöffer er langt svagere end i Tyskland og Sverige.

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

PÅSKELÆSNING Måske har du lige nu et af de sjældne frikvarterer fra et job, der æder lidt mere af din tid, end du egentlig ønsker mens du har børn - eller slider lidt mere på dig, end du kan klare, nu hvor du er blevet ældre? Vi har samlet et påskebuket af kloge tanker om, hvordan fremtidens arbejdsmarked kan gøres mere fleksibelt, give større individuel frihed - og måske endda gøre op med et lønsystem, der har låst kvindefag fast på bunden af lønskalaen i fem årtier. God påske - og god læselyst!

Kan vi uddanne os til højere beskæftigelse?

Kan vi uddanne os til højere beskæftigelse?

PÅSKELÆSNING Hvis verden skal rejse sig med en grøn genstart, vil der være brug for helt nye kompetencer. Det vil kræve fleksible uddannelsessystemer, løbende omskoling og en ny måde at tænke beskæftigelsespolitik på. Vi har samlet et lille påskeæg med tre forskellige perspektiver på omstillingen: Ministerens, økonomiprofessorens og dimittenternes. Læs eller genlæs dem her: 

Natteravnenes gyldne æra

Natteravnenes gyldne æra

LEDELSE Et fuldt år i karantænetilstand har betydet, at de mennesker, som er bedst til at løse deres arbejdsopgaver sidst på dagen, har gyldne tider. Men hvis man har hang til at arbejde på skæve tidspunkter, er det en god idé at fortælle sine kolleger om det.

Marie Hansen anbefaler

Marie Hansen anbefaler

KULTURANBEFALING Marie Hansen drømmer om igen at høre musik med andre mennesker, men indtil da giver hun sit bud på, hvad der skal spilles, når man sidder derhjemme. Og så anbefaler hun at besøge en ganske særlig passage i hjertet af Indre By.

Den regenerative økonomi genopbygger økosystemerne

Den regenerative økonomi genopbygger økosystemerne

GRØN OMSTILLING For den bevidste forbruger eller virksomhed er ”regenerativ” skridtet videre efter bæredygtighed og cirkulær økonomi. Idéen er, at man ikke blot skal minimere belastningen af økosystemet – men bidrage til, at det bliver styrket.

Fra destruktiv til genoprettende

Fra destruktiv til genoprettende

GRØN OMSTILLING Den regenerative økonomi ligger i forlængelse af udvikling i retning af et mindre forbrug af ressourcer og et samspil med økosystemerne til alles fordel. 

Menneskers ressourceforbrug svarer til 1,6 kloder

Menneskers ressourceforbrug svarer til 1,6 kloder

GRØN OMSTILLING Siden de tidlige 1970’ere har mennesket brugt flere af jordens ressourcer, end økosystemerne kan regenerere. Earth Overshoot Day beregnes hver år, når et lands forbrug af ressourcer overskrider de planetære grænser.

Et landbrug, der opsuger CO2 fremfor at udlede det

Et landbrug, der opsuger CO2 fremfor at udlede det

GRØN OMSTILLING Regenerativt landbrug bygger på en håndfuld principper for dyrkning, der hjælper til at opbygge kulstof i jorden – både for at mindske klimabelastningen og for at styrke jordens frugtbarhed. Flere af verdens største fødevareproducenter stiller nu krav om, at deres råvarer skal være regenerativt dyrket. 

Bygninger der giver mere til verden end de tager

Bygninger der giver mere til verden end de tager

GRØN OMSTILLING Regenerativ arkitektur er en vision om huse og byer bygget af cirkulære materialer, drevet af vedvarende energi og spækket med grønne planter. Indtil videre er det overvejende ønsketænkning – men dog ikke mere end at man i stadig flere byggerier forsøger at omsætte drømmen til konkret virkelighed.

Danmark er den grønne genopretnings globale frontløber

Danmark er den grønne genopretnings globale frontløber

HISTORIEN I TAL Danmark er et af de lande, der relativt set har postet flest penge i corona-genopretning i 2020. Sammen med lande som Finland, Tyskland, Frankrig, Norge og Polen er Danmark herudover et af de lande, der har haft størst fokus på grøn genopretning, viser en ny rapport fra Oxford Universitet.

Børnene er den stramme udlændingepolitiks akilleshæl

Børnene er den stramme udlændingepolitiks akilleshæl

POLITIK OG VELFÆRD Mens de danske børn i syriske fangelejre presser udenrigsministeren, så forbereder den nyoprettede Hjemrejsestyrelse et ryk den anden vej: Børn, der har boet i Danmark siden 2015, skal sendes tilbage til Syrien. Det kan igen gøre udlændingepolitikken til en politiske kampplads.

Ældres rettigheder må vige pladsen for kommunal frihed

Ældres rettigheder må vige pladsen for kommunal frihed

POLITIK OG VELFÆRD Nyt lovforslag luger ud i bureaukrati og undtager i et forsøg tre kommuner fra blandt andet at levere hjælp til borgerne i deres eget hjem. Borgmester vil benytte friheden til at udvikle velfærden sammen med ældre borgere. Ældresagen og juridiske eksperter er skeptiske: Stort set alle rettigheder for svækkede ældre ophæves.

Viborgs borgmester:

Viborgs borgmester: "Vi får friheden til at tænke selv"

Viborg Kommune får i tre år mulighed for at vise, at den kan udvikle velfærd til ældre borgere uden at være forpligtet til at leve op til nationale regler fastsat i lov om social service. ”Hvis ikke vi kan finde ud af at levere en ordentlig velfærd, så fejler vi jo,” siger borgmester Ulrik Wilbek.

Fusion er det sikre atomkraftværk – hvis vi kan bygge det

Fusion er det sikre atomkraftværk – hvis vi kan bygge det

DIGITAL OMSTILLING Fusionsenergi er en af de nye teknologier, som er så komplekse og udfordrende, at det stadig ikke er sikkert, at man overhovedet kan få det til at fungere i praksis. Hvis det lykkes, kan fusion få stor betydning for menneskehedens videre udvikling. 

Offentlige og private kappes om at udvikle fusionsenergi

Offentlige og private kappes om at udvikle fusionsenergi

DIGITAL OMSTILLING Budgetterne til udvikling af fusionsenergi vokser. Flere lande bygger egne forsøgsreaktorer, og i Frankrig samarbejder 35 lande, inklusive Danmark, om at bygge en reaktor til 185 milliarder kroner. Samtidig vokser en underskov af private udviklere, som håber på at nå langt hurtigere på markedet – med opbakning fra investorer som Jeff Bezos og Bill Gates. 

Få gang i den feedback der gør dig til en bedre leder

Få gang i den feedback der gør dig til en bedre leder

LEDELSE Mange ledere er dårlige til at give og modtage feedback, hvilket hæmmer læring og udvikling i organisationen. Den gode nyhed er, at feedback er noget, vi kan træne os op til at mestre, skriver Stephanie Bäckström og Lærke Berg.

Svensk professor: Selv Folketinget kan blive stormet

Svensk professor: Selv Folketinget kan blive stormet

POLITIK OG VELFÆRD Det vestlige demokrati står på vippen og risikerer at ryge ned ad en sliske, der fører til mistillid og faktaresistens, mener den bogaktuelle svenske forsker Åsa Wikforss. Der er ingen nemme løsninger. Men det handler blandt andet om at tale demokratiet op, mens politikere skal undgå fristelsen til at ride med på den populistiske bølge for at slå genvej til magten. 

Fire ud af ti seniorer vil forlade arbejdsmarkedet fluks

Fire ud af ti seniorer vil forlade arbejdsmarkedet fluks

POLITIK OG VELFÆRD Mere frihed, mere tid til familien eller til fritidsinteresser. Sådan ser drømmen ud for en stor del af arbejdstagere over 50 år, som derfor er klar til at forlade arbejdsmarkedet, så snart de får chancen. Deltid og seniordage kan få dem til at blive, mens et stort mindretal ikke længere kan klare arbejdet. Det viser ny undersøgelse af danskernes seniorarbejdsliv.