“Vi skal vise hele verden, at det godt kan lade sig gøre”

Danmark har i mange år været verdensmester i at forbrænde affald. Men nu skal det være slut. Fremover skal vi blive meget dygtigere til at genanvende vores affald.

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald, inden vi putter det i skraldespanden. Kommunerne skal være mere kritiske med, hvad de hælder i forbrændingsovnene. Og virksomheder skal blive dygtigere til at reducere og genanvende deres affald.

Hovedpersonen bag dette paradigmeskifte er miljøminister Ida Auken (SF). Hun havde kun været minister i få dage, før hun begyndte at nedfælde sine første ideer til, hvordan Danmark på sigt skal blive et land uden affald. Den foreløbige kulmination kom i oktober, da hun præsenterede sin længe ventede ressourcestrategi for Danmark.

[graph title="Ida Auken" caption=" " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/8a27c-ida-auken.jpg" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/575eb-ida-auken.jpg" text="Navn og stilling: Ida Auken, miljøminister."] [/graph]

”Vi skal skabe et Danmark uden affald, hvor alle ressourcer bliver brugt igen og igen. Hvor vi ikke brænder ting af, men genanvender dem, og hvor effektiv udnyttelse af ressourcerne er nøglen til job og velfærd. Hvis det lykkes, har vi vist hele verden, at det godt kan lade sig gøre at få mere natur, et bedre miljø og vækst på samme tid,” siger Ida Auken.
Hendes ressourcestrategi, ”Danmark uden affald”, handler dybest set om at skabe økonomisk vækst, uden at det sker på bekostning af vores børn og børnebørns velfærd.

Ida Aukens vision er at ændre den måde, som økonomien grundlæggende hænger sammen på. Hun vil væk fra en ”brug-og-smid-væk-økonomi” til fordel for en ”cirkulær økonomi”. Hun mener, at genanvendelse er den eneste rigtige vej frem i en verden, hvor kampen om råvarer bliver hårdere dag for dag, og hvor det efterhånden står skrevet med flammeskrift, at vi ikke bare kan fortsætte med at bruge løs af jordens knappe ressourcer.

Stort potentiale

Rejsen mod det affaldsfrie Danmark er først lige begyndt med strategien. Men den kan få kolossal betydning allerede i løbet af det kommende årti.

Ida Auken har sat en stribe mål og retningslinjer op for, hvordan vi kan genindvinde og genanvende de ressourcer, der er indlejret i affaldet. F.eks. skal 50 pct. af husholdningsaffaldet, herunder organisk affald, genanvendes i år 2022 – mod blot 22 pct. i dag. Netop det organiske affald bliver den største opgave, for her er målet, at vi fremover skal genanvende seks gange så meget som i dag, så vi går fra 50.000 til 300.000 ton i 2022.

Det nye paradigmeskifte pynter ikke bare på miljøregnskabet, men kan også blive en rigtig god forretning for Danmark. Beregninger foretaget af Energistyrelsen viser, at det vil udløse en mergevinst på 257 millioner kr., hvis det bare alene lykkes at indfri strategiens mål om, at 467.000 ton af det affald fra husholdningerne og servicesektoren, der i dag bliver brændt, i stedet bliver omdannet til biogas i 2018.

Ida Auken forudser store potentialer for de danske virksomheder, der er i stand til at udvikle smarte løsninger til at genanvende ressourcer som f.eks. kritiske jordarter, der gemmer sig i bl.a. kasserede mobiltelefoner, højttalere og tv-apparater i Danmark.

Strategien skal også give effekt på jobskabelsen. For der skal flere hænder og hoveder til at sortere affald og udvikle de systemer, der skal understøtte omstillingen, end der i dag er beskæftiget i forbrændingssektoren. Tager man udgangspunkt i ressourcestrategiens mål og krav, drejer det sig ifølge beregninger, som rådgivningsvirksomheden NIRAS har foretaget for Miljøstyrelsen, om mellem 3.000 og 4.400 nye job.

Aukens beregninger for Danmark flugter godt med beregninger foretaget af både EU-Kommissionen og World Economic Forum. EU-Kommissionen vurderer, at en omstilling fra affalds- til ressourceøkonomi frem mod 2020 vil skabe 400.000 nye arbejdspladser alene i EU og øge affalds- og genindvindingssektorens årlige omsætning med 42 milliarder euro. Og analysen ”More with Less” fra World Economic Forum konkluderer, at øget ressourceeffektivitet kan spare verdensøkonomien for 2 billioner dollar i 2030.

Inspireret af virksomheder

Inden Ida Auken præsenterede sin strategi i oktober, besøgte hun en række forskellige virksomheder i bl.a. Frankrig og Belgien for at hente inspiration. 

Hun har også besøgt danske virksomheder for at få ideer til sin strategi. Bl.a. virksomheden Solum har stor succes med at udlede store mængder biogas fra fast organisk affald. Og Gypsum er blandt de førende i verden til at genanvende gipsaffald. Mejerigiganten Arla har for længst vedtaget en ambitiøs plan for at gøre virksomheden affaldsfri allerede i 2020. Blandt initiativerne er etableringen af et biogasanlæg, der skal omdanne rest- og spildprodukterne, f.eks. valle og slam, til ny energi. Læs også artiklen "Man skal tillade, at der er mål, der ikke bliver opfyldt".

Maersk Line har investeret milliarder i byggeriet af nye grønne kæmpeskibe i serien Triple-E, hvor alle materialer registreres i en database og kan genanvendes som råstoffer i produktion af nye skibe eller andre produkter. Samtidig undgås giftige stoffer i størst muligt omfang til fordel for biologisk nedbrydelige materialer.

”Jeg bliver altid inspireret af folk og virksomheder, som er i stand til at føre deres ideer ud i livet. Om det er en mindre virksomhed, der laver det vandløse renseri, eller IKEA, der beslutter, at halvdelen af alle deres varer skal laves af genbrugsmaterialer, er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at de er med til at forandre verden og samtidig vise vejen for andre. Og jeg må tilstå, at jeg tit tænker, at virksomhederne og borgerne er langt foran politikerne,” siger Ida Auken.

Rent personligt er Ida Auken inspireret af det danske vindmølleeventyr fra 1990’erne til det grønne paradigmeskifte som ressourcestrategien indvarsler. Som hun forklarer: ”Danmark er flere gange gået forrest og har vist, at vi har kunnet skabe eksporteventyr, fordi vi stillede høje krav til miljø og mennesker. I 1990’erne fik vi eksempelvis opbygget en position som et af verdens førende lande inden for vedvarende energi, energiteknologi og vindmøller. Og når vi har muligheden, synes jeg også, vi har forpligtelsen. Den tro på, at forandringen er mulig og nødvendig, driver mit arbejde.”

Jorden var gødet

Ida Aukens strategi blev modtaget forholdsvis positivt stort set hele vejen rundt, selv om den indeholder mange sprængfarlige elementer. Det kan hænge sammen med, at hun allerede for to år siden begyndte at tale om sine planer om en ressourcestrategi. Derfor har virksomheder, kommuner og hele forbrændingsindustrien haft god tid til at indstille sig på det nye paradigme.

Men kampen er først lige begyndt for Ida Auken. Og forude venter nye slag – hvoraf et af de største formentlig bliver med forbrændingssektoren. Ida Auken lægger nemlig op til en ændring af ejerskabs- og forretningsmodellen i den kommunale affaldssektor, da de kommuner, der ejer forbrændingsanlæg, brænder mere affald end andre kommuner. Hun mener, at kommunernes kortsigtede ejerinteresser svækker deres interesse for en langsigtet satsning på øget genanvendelse, og derfor er hun forberedt på at tage et opgør med den historisk set stærke kommunale affaldssektor.
Senere på året vil hun komme med en ressourcestrategi version II om, hvordan staten kan styrke forretningsmodeller, der forebygger, at der overhovedet bliver skabt affald.

Bliver visionen en succes og Danmark et foregangsland på området, vil man om nogle år med rette kunne hævde, at de første spadestik blev taget i 2013. Og det var Ida Auken, der havde foden fast på spaden.

Forrige artikel Står Corydon og Ove Kaj bag Danmarks største ledelsesbedrift? Står Corydon og Ove Kaj bag Danmarks største ledelsesbedrift? Næste artikel Eksport til Kina er også velfærd
Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.