100 dage for tænketanken Kraka

Drop den overfladiske kritik af, hvorvidt tænketanken Kraka er godt for Politiken eller Peter Mogensens lønseddel. Det interessante spørgsmål er, om den er god for Danmark og vores idé-politiske infrastruktur.

I efteråret fik Danmark en ny regering, der har fået den måske hårdeste mediemedfart i nyere tid. Personsager, rygekabiner og møblering af ministerkontorer er blevet dækket og diskuteret i et omfang ude af proportioner med deres politisk-økonomiske betydning.

Under knap så stor bevågenhed søsatte dagbladet Politiken kort inden den nye danske tænketank Kraka, med den (fortrinsvis) forhenværende politiske rådgiver Peter Mogensen som ankermand og galionsfigur. Krakas selvbestaltede mission er at ’arbejde for den langsigtede sikring af velfærdssamfundet i Danmark’.

Selvom det næppe er mange danske politikere – med den kvalmelabile kuglestøder Joachim B. Olsen som mulig undtagelse - der åbent vil modsætte sig den mission, blev også Kraka mødt med en rituel, voldsom og overfladisk kritik. En kritik som i sin vilje til at afdække forhold af egentlig samfundsøkonomisk relevans ikke står tilbage for den kritik, der er blevet den nye regering til del.

Debatten ved lanceringen kredsede om, hvorvidt Politiken med etableringen af Kraka ønskede at blande sig i den politiske debat, om Krakas finansielle partnere via deres bidrag kunne tiltuske sig spalteplads i Politiken, og – højdepunktet af kritisk journalistik– om direktøren får for meget i løn?

Svarene er simple: Selvfølgelig, måske og who cares? Selvfølgelig ønsker Politiken som alle andre danske dagblade at sætte dagsorden og blande sig politisk. Kraka er blot det seneste skud på stammen af danske mediers eksperimenter i grænsefladen mellem klassisk journalistik og politisk-økonomisk analyse. Senest har Berlingske med etableringen af Politiko bevæget sig ind i samme krydsfelt, og Mandag Morgen har længe opereret som en hybrid, der kombinerer tænketankens træk med nyhedsmediets.

Der er heller ingen, som kan vurdere, om Falck, Landbrug og Fødevarer og Realdania vil påvirke Krakas arbejde endsige tilsnige sig omtale i Politiken. Men når man overvejer, hvor mange pressemeddelelser og af spindoktorer plantede ’historier’ – ingen nævnt, ingen glemt – der i øvrigt finder vej til danske dagblades spalter, forekommer også den bekymring tanteagtig. Endelig er det svært at se, hvordan Peter Mogensens løn nogensinde skulle kunne udgøre et anliggende af offentlig interesse. Det er ret beset et bestyrelsesspørgsmål.

Det korte af det lange er, at det er alt for tidligt at dømme Kraka hverken inde eller ude. Ligesom regeringen har Kraka nu haft sine første 100 hvedebrødsdage. I den tid har de rekrutteret en god håndfuld nye medarbejdere og udsendt fire korte notater om bl.a. fattigdoms-debatten og Betalingsringen. I tirsdags gik Kraka så i luften med en ny hjemmeside, og man må formode, at den nye tænketank efterhånden er funktionsdygtig og klar til idekamp.

Det er en glimrende anledning til at genstarte debatten. For mig at se er det centrale spørgsmål ikke, om etableringen af Kraka er godt for Politiken eller Peter Mogensen, men snarere om det er godt for Danmark? Kort sagt om Danmarks idé-politiske infrastruktur står mål med de bedste i verden, og om etableringen af flere tænketanke bidrager hertil?

Tænketankens rolle

I forskningen om tænketanke opfatter man en tænketank som en organisation, der direkte eller indirekte søger at påvirke de politiske beslutningsprocesser såvel som den offentlige meningsdannelse via udviklingen og udbredelsen af videnskabelig eller videnskabsbaseret politisk og økonomisk analyse.

Det er ikke den skarpeste definition, og der findes da også stor variation blandt tænketanke. Nogle organisationer som f.eks. Brookings Institution i USA eller Hans-Böckler Stiftung i Tyskland fungerer nærmest som universiteter uden studerende, og producerer politisk-økonomiske analyser af høj videnskabelig kvalitet. Andre, som f.eks. Adam Smith Institute i England, virker primært for at påvirke den offentlige meningsdannelse ved at ’pakke’ ofte meget ideologiske synspunkter ind i en tynd videnskabelig fernis. Der er også stor forskel i hvor specialiserede organisationerne er, og hvor uafhængigt af stat og embedsværk de virker.

Hvorfor kan det være en styrke for en nation at have denne type organisationer? I en nøddeskal fordi verden bliver stadig mere kompleks og uoverskuelig. Derfor skal politiske beslutningstagere forholde sig til et stadigt voksende antal specialiserede policy-områder, der bliver stadigt mere videnskabeliggjorte og griber ind i hinanden i komplicerede mønstre og sammenhænge. Med flere politiske delspørgsmål stiger behovet for forslag til nye løsninger og ideer til ny, sammenhængende politik automatisk. Her kan tænketanke spille tre roller.

  • For det første fordi de ved at stå uden for det parlamentariske system, er i en position til at ’tænke det utænkelige’ – dvs. adressere langsigtede politiske problemstillinger af stor offentlig interesse, der af forskellige årsager ikke har politisk gang på jord. Klimaforandringer, accelererende udlandsgæld eller demografiske skift er alle eksempler på udfordringer, som demokratisk valgte politikere kan have begrænset interesse i at forholde sig til, fordi regningen for politiske løsninger skal betales i egen valgperiode, imens gevinsterne tilfalder eftertiden. Generationer, der nok er vigtige, men ikke stemmer. Et eksempel på en ide, der på det seneste har vundet stor indflydelse, er Obamas sundhedsreform, der oprindeligt blev udtænkt i den konservative Heritage Foundation.
  • For det andet ved at fungere som en art idepolitisk eksil for politisk opposition. I forskningen taler man om ’tænketankenes svingdør’, hvor indkommende regeringer ofte henter både ministre og ledende stabsfolk, fra tænketankenes rækker, imens udgående regeringer går den modsatte vej. I USA er Condoleeza Rice og i sin tid Henry Kissinger hentet ind fra konservative tænketanke. Fænomenet findes også i Danmark. Den nye klimaminister Martin Lidegaard  tilbragte sin tid i opposition i tænketanken Concito ligesom Helle Thornings Schmidts personlige rådgiver Noa Reddington blev hentet ind fra Mandag Morgen.
  • For det tredje kan tænketanke også skabe lukkede rum for politisk dialog og forhandlinger mellem modsatrettede samfundsinteresser. Bl.a. den engelske tænketank Chatham House er blevet kendt for og har lagt navn til denne funktion. Fordelen er, at samfundsmæssige særinteresser kan mødes uden offentlig bevågenhed og i fællesskab udvikle fælles løsninger på fælles udfordringer. Det kan virke udemokratisk, men omvendt kan processen bidrage til at løsne op for en række forhandlings- og beslutningsspil, der i det offentlige rum og med mediernes bevågenhed og tendens til at fokusere på overfladiske personspørgsmål, let ville kunne gå i hårdknude.

Behov for flere tænketanke

Hvordan måler Danmarks samlede idepolitiske infrastruktur sig med de bedste i verden? I en af de få optællinger af tænketanke i verden, fremgår det, at USA i 2010 har 1816, England 278, Tyskland 191 og Frankrig 176. I Danmark kan de tælles på et par hænder, til trods for de senere års fremkomst af bl.a. Concito, Cevea, DEA og nu Kraka.

Man kan ikke skråsikkert sige, at et stort antal tænketanke er en ubetinget national fordel. Det afhænger selvsagt af de fremsatte ideers kvalitet, timing og relevans. Omvendt giver det heller ikke mening at hævde, at Danmark målt på tænketank pr. indbygger er på linje med de førende i verden. Den politiske virkelighed er næppe mindre kompleks for danske beslutningstagere end for tyske eller franske. Det nationale behov for nye politiske ideer er uafhængigt af befolkningens størrelse.

Det korrekte svar på spørgsmålet ligger formodentlig et sted midt imellem. Selvom det endnu er for tidligt at sige, om Danmark har brug for den nye tænketank Kraka, tyder meget på, at Danmark for en samlet betragtning godt kunne have brug for flere tænketanke. I første omgang, er det op til Kraka selv at af- eller bekræfte den påstand – og ikke Peter Mogensens gamle kolleger i klagekoret af konkurrenter og kommentatorer.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Velfærden må gentænkes! Næste artikel Skyd budbringeren

Kan kunstig intelligens skabe retfærdighed?

Kan kunstig intelligens skabe retfærdighed?

Arbejdsgangene og jobbeskrivelserne i retsvæsenet står over for en gennemgribende forandring, når kunstig intelligens og automatisering i de kommende år rykker ind. I første omgang vil det effektivisere sagsbehandlingen i retssystemet, der i dag er notorisk langsom og kostbar. På længere sigt vil computerne sidde med, når der skal afsiges domme.

Velkommen til den digitale advokatur

Velkommen til den digitale advokatur

Legaltech – digitale løsninger til retsvæsenet – er i hastig udvikling, og en hel lille industri af nye digitale forretningsmodeller er blomstret op de seneste to-tre år. Det åbner for et væld af nye muligheder for privatpersoner og små virksomheder. Og skaber en række nye udfordringer.

Åbne breve er det nye våben i klimakampen

Åbne breve er det nye våben i klimakampen

En informationskrig om klimaet udspiller sig på de sociale medier og i åbne breve til FN. I sidste uge trak det overskrifter verden over, da FN modtog et opråb fra 11.000 klimaeksperter. Men kort forinden landede et andet brev underskrevet af 700 mennesker, der også kalder sig klimaforskere og fagfolk med budskabet: Der er ingen klimakrise. Her får de klimaskeptiske budskaber et grundigt eftersyn.

Hvad vil Jakob Hverken-Ellermann?

Hvad vil Jakob Hverken-Ellermann?

KOMMENTAR: Udlændingeområdet er ved at udvikle sig til et mareridt for Venstre, og den nye formand kan ikke i længden spille på to heste, skriver Mandag Morgens chefredaktør.

Techtendenser: Køb globalt, print lokalt

Techtendenser: Køb globalt, print lokalt

Hvis en komponent i en maskine går i stykker, er det dumt at erstatte den med en reservedel, der er magen til. I stedet burde man lave en ny del, der er designet, så den ikke går i stykker igen.

Deleøkonomiens giganter bliver indhentet af virkeligheden

Deleøkonomiens giganter bliver indhentet af virkeligheden

Deleøkonomiens tre globale giganter, Uber, Airbnb og WeWork, er alle voldsomt udfordrede, præcis fordi deres forretningsmodel bygger på, at de kan sætte sig ud over de begrænsninger og regler, som deres traditionelle konkurrenter må leve med.

Koreansk-dansk samarbejde om grønne maritime løsninger

Koreansk-dansk samarbejde om grønne maritime løsninger

Klima og bæredygtighed er også blevet et nøgleord i den maritime industri, og det præger i høj grad det voksende samarbejde mellem de maritime virksomheder i Danmark og Korea – to af verdens førende søfartsnationer.

Lad nysgerrigheden nedbryde de kulturelle barrierer

Lad nysgerrigheden nedbryde de kulturelle barrierer

Samarbejde på tværs af nationale og kulturelle grænser er i dag en realitet for stadigt flere ledere. Håndteret forkert kan det resultere i dyre misforståelser, lav produktivitet og afbrudte samarbejder. Men de kulturelle forskelle kan også skabe drive, innovation og nye perspektiver. Her får du seks tips til at håndtere udfordringerne og udnytte mulighederne.

Set, læst og hørt: Anne Lawaetz Arhnung

Set, læst og hørt: Anne Lawaetz Arhnung

Anne Lawaetz Arhnung har læst om Poul Schlüters kloge betragtninger, set en udstilling om Andy Warhol i San Francisco og ville gerne have hørt John Mayer i Royal Arena.

Jeremy Corbyn vil have fingrene i Ørsteds britiske milliardforretning

Jeremy Corbyn vil have fingrene i Ørsteds britiske milliardforretning

Udenlandske selskaber som danske Ørsted skal ikke løbe med hele det overskud, der opstår, når Storbritannien investerer milliarder i havvindmøller, mener den britiske Labour-leder, Jeremy Corbyn. Derfor lover han de britiske vælgere, at det offentlige fremover skal eje 51 procent af de 37 havvindmølleparker, han vil bygge inden 2030.

Brian Mikkelsens strategiske statskapitalisme er en gave til de røde

Brian Mikkelsens strategiske statskapitalisme er en gave til de røde

Grøn omstilling kræver offentlig-privat samarbejde i milliardklassen. Det vil derfor være i god tråd med rød politik, hvis regeringen tager den blå Brian Mikkelsen på ordet og etablerer en grøn statsfond med de 120 milliarder, der kan tjenes på at sælge aktiemajoriteten i Ørsted.

EU er tæt på 2020-mål, men tre områder halter

EU er tæt på 2020-mål, men tre områder halter

EU ser ud til at nå sine 2020-mål om at forbedre beskæftigelsen og skabe smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Til gengæld kniber det med socialområdet, energiforbruget og forskningen.

Flygtninge A/S: Europas nye milliardindustri

Flygtninge A/S: Europas nye milliardindustri

Flygtninge og migranter har skabt grobund for et nyt europæisk marked for multinationale virksomheder, kapitalfonde og private investorer, der omsætter milliarder på alt fra sikkerhed og drift af asylcentre til social- og sundhedsydelser.

Ny bog: Gør forandring af velfærden til et håndværk

Ny bog: Gør forandring af velfærden til et håndværk

De sociale tilbud og strukturer i samfundet skal konstant nytænkes for at følge med den teknologiske udvikling. Britiske Geoff Mulgan, der har et enestående indblik i, hvordan man skaber den nødvendige forandring, deler sine erfaringer i bogen ’Social innovation’.

Innovationens mentor

Innovationens mentor

Britiske Geoff Mulgan har i snart 20 år drevet arbejdet med offentlig innovation i Storbritannien. Han har ofte besøgt Danmark og også her skubbet til innovationsarbejdet. Det giver direktør for Dansk Design Center Christian Bason tre eksempler på.

Marie Stærke: Jeg blev for dygtig for hurtigt

Marie Stærke: Jeg blev for dygtig for hurtigt

INTERVIEW: Da Marie Stærke første gang blev borgmester, var hun blot 27 år gammel og den yngste kvindelige borgmester nogensinde. Nu er hun 40 år og en helt anden type leder. Fire år i opposition gav hende tid til at se indad, tænke sig om og til at øve sig i at være leder for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Nyt råd skal prioritere behandlinger

Nyt råd skal prioritere behandlinger

Danmark får sit første behandlingsråd, som skal prioritere nye behandlinger. Resultatet kan blive et ja til nogle behandlinger og et nej til andre. Regionerne er snart klar med et nyt udspil og overhaler dermed S-regeringen. Det nye råd kommer til at få mindst lige så svære prioriteringsopgaver som Medicinrådet og kan måske danne international skole.

Klimadebat med flere nuancer af grøn

Klimadebat med flere nuancer af grøn

KOMMENTAR: Klimamål og handlingsplaner skal på plads på en afbalanceret og realistisk måde med respekt for vores danske samfundsmodel. Klogt af statsministeren og erhvervslivet at finde sammen om løsningerne.

Egeninteresse driver Danmarks grønne omstilling

Egeninteresse driver Danmarks grønne omstilling

Hele Danmark er klar til den grønne omstilling, men det kommer til at koste penge og kræve store omlægninger af de incitamentsstrukturer, der får egeninteresse til at falde sammen med samfundets interesser. Det centrale spørgsmål er: Hvordan får Danmark sat mere fart på den grønne omstilling?

Trods årtiers fokus: 50.000 unge lever på kanten af samfundet uden uddannelse eller job

Trods årtiers fokus: 50.000 unge lever på kanten af samfundet uden uddannelse eller job

Trods økonomisk fremgang i samfundet har udsatte unge sværere ved at klare sig. Mange kæmper med misbrug eller psykiske lidelser, og færre får en ungdomsuddannelse. Det har enorme menneskelige, sociale og økonomiske omkostninger. Derfor er et af de helt centrale politiske spørgsmål lige nu: Hvordan får man udsatte unge i job eller uddannelse?

Hvad hvis væksten ikke kommer tilbage?

Hvad hvis væksten ikke kommer tilbage?

Ti år efter finanskrisen er det, som om en række traditionelle økonomiske sammenhænge er sat ud af kraft. Lav vækst ser ud til at blive den nye normal. Men hvad betyder det for udviklingen i vores samfund? Og for de liv, vi lever? Mandag Morgen har talt med en række økonomer om udsigten til et lavvækstsamfund.

Vi fylder 30, og nu tager vi vores egen medicin

Vi fylder 30, og nu tager vi vores egen medicin

KOMMENTAR: I tre årtier har Mandag Morgen levet af at fortælle andre, hvordan de skulle omstille sig. Nu står vi selv midt i en stor omstilling, der skal sikre os 30 år mere som uundværligt værktøj for dem, der ikke møder op på arbejde for at passe et job, men som går forrest og arbejder for at forme fremtiden.

Mandag Morgens stifter, Erik Rasmussen: Forelsk dig ikke i dit medie. Forelsk dig i dine kunder og deres behov.

Mandag Morgens stifter, Erik Rasmussen: Forelsk dig ikke i dit medie. Forelsk dig i dine kunder og deres behov.

Han startede Mandag Morgen 6. november 1989, få dage før Muren faldt, og Europa forandrede sig. Erik Rasmussen mener stadig, at Mandag Morgen har en vigtig berettigelse som et begavet korrektiv til en mainstream nyhedsstrøm. Som det medie, der konstant overrasker og udfordrer og forbereder sine læsere bedst på forandringer. Og læsere hedder i øvrigt kunder i Erik Rasmussens univers.

Kommer du over eller under algoritmen?

Kommer du over eller under algoritmen?

Skal vi bestemme over maskinerne, eller kommer de til at bestemme over os? Fremtiden vil blive præget af stadig stærkere og mere intelligente computere. De vil aflaste og understøtte os, og de vil komme med gode råd og anbefalinger – men de vil også kunne styre og kontrollere os.

Lykkeland – velfærdsstatens globale sejr

Lykkeland – velfærdsstatens globale sejr

ANALYSE: Danmark og de øvrige nordiske lande er dygtige til at skabe gode rammer for det gode liv. Det inspirerer resten af verden, der nu måler på lykkeniveau fremfor udelukkende at se på økonomiske nøgletal. Men der er en risiko for, at vi i lykkerusen glemmer dem, der føler sig hægtet af, skriver Meik Wiking, direktør i Institut for Lykkeforskning.

De politiske brudflader rykker sig

De politiske brudflader rykker sig

ANALYSE: Det seneste folketingsvalg gav ganske vist fremgang til de etablerede partier. Men politikerne skal navigere i en politisk virkelighed, der er under hastig forandring, vurderer politisk kommentator og journalist Noa Redington.

Den sunde forvandling af dansk økonomi

Den sunde forvandling af dansk økonomi

ANALYSE: I løbet af tre årtier har dansk økonomi lagt systemfejl, arbejdsløshed og udlandsgæld bag sig, så den i dag fremstår sund og robust. Det er Danmarks evne til at vedtage større økonomiske reformer, der har gjort forskellen – og som forhåbentlig kan sikre en fornuftig kurs gennem de udfordringer, der viser sig forude, skriver økonom og professor Torben M. Andersen.

Vi står over for et stort nyt systemgennembrud

Vi står over for et stort nyt systemgennembrud

ANALYSE: I 1970'erne skabte oliekriserne grundlaget for en gennemgribende forandring, der skubbede olien ud af energiforsyningen. I dag bliver ambitionen om markante reduktioner af C02-udledningerne mødt med en lignende beslutsomhed og målrettethed, vurderer tidligere direktør i Dong Energy Anders Eldrup. 

Lederen som pejlemærke eller skydeskive

Lederen som pejlemærke eller skydeskive

KOMMENTAR: Toplederens betydning for virksomhedernes brand er stigende, og ledelsesopgaven meget mere sensitiv både indadtil og udadtil. Finansielle resultater er ikke længere nok.

Haves: Dygtige seniorer - Ønskes: Bedre ledere

Haves: Dygtige seniorer - Ønskes: Bedre ledere

Dårlig ledelse er suverænt det største problem i arbejdslivet. Det fortæller 128 seniorer om i ny bog. Her får new public management tørt på, og manglende respekt for faglighed udstilles. Indfør selvstyrende teams, og lyt til medarbejderne, lyder opfordringen fra de erfarne.

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Liverpools manager, Jürgen Klopp, rider på en bølge af succes, og nu skeler mange ledere til den tyske træner, der vækker begejstring med sin begejstring. Han er livsglad, autentisk og ærlig, og det er noget, erhvervsledere kan lære af. Men tag ikke fejl. Klopp er ikke kun sit brede smil.

Hvad ledere kan lære af Moby Dick, Moses og Robinson Crusoe

Hvad ledere kan lære af Moby Dick, Moses og Robinson Crusoe

Find den gode stol frem, tag en af klassikerne ned fra hylden, og lad fortællingen illustrere en leders dilemmaer. ”God faglitteratur om ledelse blegner ved siden af fortællinger som Moby Dick,” siger Klaus Majgaard, der i mere end 20 år har arbejdet med offentlig styring og velfærdsudvikling

Energien flytter bjerge

Energien flytter bjerge

Bjergbestigning er ikke et ledelsesredskab for Lars Lyse, CEO i møbelkæden Bolia. Men det er en passion, der har gjort mere for den måde, han leder Bolia på vej mod milliardomsætning, end noget ledelseskursus, han nogensinde har været på. Ledelse handler om personen, siger han, ikke om lederen som figur.

Bliv fyret og bliv en bedre leder

Bliv fyret og bliv en bedre leder

Særligt to jobskifter har sat sit præg på, hvordan Marianne Dahl, vice president i Microsoft Western Europe, agerer som leder i dag. Begge gange har hun forladt en stilling uden at have en anden på hånden, og det gav hende tiden til at finde ud af, at ledelse ikke er en position. Det er en væremåde.