5 metoder der gør stud.ubrugelig til cand.alt

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens (R) plan om at nedbringe ledigheden ved at skære optaget på såkaldt brødløse studier vil ikke virke, siger eksperterne samstemmende. Mandag Morgen identificerer 5 andre metoder, som
allerede har skabt flere job til nyuddannede akademikere. Det handler bl.a. om målre?ttet markedsføring

Politikerne vil nedlægge studiepladser på de universitetsuddannelser, der sender for mange ud i arbejdsløshed, men det løser ikke det problem, vi står med her og nu, understreger forskere og medlemmer af Mandag Morgens Velstandsgruppe. De vil ikke afvise, at beskæringerne kommer til at virke, men i givet fald ser vi først resultaterne om 10 år. Det kan Danmark ikke vente på. Derfor må politikere og universiteter også sætte ind med jobinitiativer, så flere nyuddannede akademikere kommer i arbejde.

En endnu ikke offentliggjort analyse viser, at man tidligere har haft succes med at bringe dimittendledigheden ned ved at sætte ind med konkrete beskæftigelsesinitiativer. Tilbage i 1980’erne, da humanisterne ligesom i dag havde sværere ved at finde arbejde end andre højtuddannede, skar man ikke ned på studiepladserne, men skruede op for beskæftigelsesindsatsen. Det fik kurven til at knække. Fra 1986 til 1993 faldt ledigheden for danske magistre, mens den steg for de fleste andre faggrupper. Se figur 1.

”Der er flere ting på spil, men vores analyse peger på, at ledigheden blandt andet vendte, fordi fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, universiteter og regeringen gjorde en aktiv indsats,” siger sociolog Magnus Pedersen fra analysebureauet Analyse & Tal og fremhæver samtidig en række tiltag, der dengang aktivt forbedrede magistrenes jobmuligheder:

Login