Alrow Media-ejer gør klar til generationsskifte og fondseje

Ejeren af Mandag Morgen og Altinget, den 62-årige iværksætter Rasmus Nielsen, gør klar til et glidende generationsskifte kombineret med forberedelsen til delvist fondseje af koncernen Alrow Media.

Rasmus Nielsen med sine to sønner William (født 1996) og Oskar (født 1993).
Rasmus Nielsen med sine to sønner William (født 1996) og Oskar (født 1993).Foto: Simon Skipper
Rasmus Nielsen

Koncernen Alrow Media, der står bag den politiske netavis Altinget i de tre skandinaviske lande og Ugebrevet Mandag Morgen i Danmark med tænketank, tager nu nogle skridt, som skal fremtidssikre virksomheden.

Det sker, når jeg som 62-årig stifter og ejer gør klar til et glidende generationsskifte, kombineret med forberedelsen til delvist fondseje. Formålet er at sikre vores fire mediers selveje og de tilhørende arbejdspladser. Fonden får et demokratioplysende formål.

Det har ikke gennem årene skortet på købsinteresse fra ind- og udland, hvilket vi kun ser på med taknemmelighed. Men med disse skridt ønsker jeg at værne om medietitlernes uafhængige, neutrale og seriøse udgivergrundlag. Dertil sikres vores i dag omkring 200 arbejdspladser i Bruxelles, København, Oslo og Stockholm. Vi er vidensvirksomheder, hvor vores veluddannede og specialiserede medarbejdere betyder alt.

Med disse skridt ønsker jeg at værne om medietitlernes uafhængige, neutrale og seriøse udgivergrundlag. Dertil sikres vores i dag omkring 200 arbejdspladser i Bruxelles, København, Oslo og Stockholm. Vi er vidensvirksomheder, hvor vores veluddannede og specialiserede medarbejdere betyder alt.

Stifter tre selskaber

Konkret stiftes tre selskaber, der til sammen kommer til at eje Alrow Media.

ROW ApS får 90% ejerskab. Selskabets navn er forbogstaverne i Rasmus og mine to sønner, Oskar og William. ROW - eller række - beskriver samtidig konceptet bag Altinget, nemlig en række af nichemedier. De to familiegrene står til at overtage i første omgang hver 10% ejerskab i løbet af 2024.

30-årige Oskar Herrik Nielsen er iværksætter og tidligere annoncechef i Alrow Media.

26-årige William Herrik Nielsen er læge og ph.d-studerende i hjertemedicin ved Rigshospitalet i København.

Sønnerne, der begge er født, opvokset sammen og bor i København, har et indbyrdes tæt og respektfuldt forhold. De har længe fulgt aktivt med i virksomhedens udvikling - Oskar med særlig interesse for forretningsudvikling, William for it. De har ikke valgt en journalistisk løbebane, så den publicistiske linje vil også i fremtiden blive bemyndiget de ansvarshavende chefredaktører på grundlag af udgiverprincippet om neutralitet og redelighed.

Fond som oplyser og mægler

Endvidere stiftes ALF ApS og et tilhørende ALF Holding ApS, der fra starten overtager de resterende 10% ejerskab. ALF er en forkortelse for Alrow Fonden, der planlægges stiftet ved gavebrev i løbet af årene 2026-30 med almennyttigt, demokratioplysende formål. Når Alrow Fonden stiftes, erstatter den ALF Holding ApS som ejer af ALF ApS.

Alrow Media ejer 100%

Altinget ApS, Danmark, startet 2000

Altinget AB, Sverige, startet 2014

Altinget AS, Norge, startet 2022

Mandag Morgen ApS, købt 2016

Ejendomsselskabet Stedets Ånd ApS, startet 2006

 

Se nærmere på alrow.media


Kilde: Alrow.media

Fondens kapitalgrundlag ventes dels at komme fra mig som stifter, dels fra den forholdsmæssige andel af fremtidigt udbytte samt forrentning af kapitalen fratrukket udlodninger. Fonden tænkes at få domicil og udadvendte aktiviteter centralt i København. Udover sit demokratioplysende formål får den som delopgave at kunne kalibrere eller om nødvendigt mægle mellem mulige, fremtidige generationer i det tilfælde, at der opstår divergens i synet på strategien.

Præge og skole næste generation

Fremtidssikring sker efter min mening bedst ved selveje. Familieeje er rygraden i skandinavisk erhvervsliv og fonde er - ikke mindst i Danmark - en udbredt, varig medejerform. Jeg, mine sønner, bestyrelsen for Alrow Media og vores rådgivere er overbeviste om, at en kombination af familie- og fondseje vil være den mest gangbare og langtidsholdbare ejerkonstruktion – forhåbentlig ind i det næste århundrede.

På sigt er det tanken, at de to familiegrene og Alrow Fonden skal eje mere af medievirksomheden, dog således at jeg formentlig ejer en andel resten af livet.

Den endelige fordeling af det komplette ejerskab fremgår af testamente, ligesom Alrow Fondens fundats med formål og nordisk bestyrelsesprofil samt uddybende stiftertestamente foreligger.

Modellen er fastlagt, og endemålet er uafvendeligt. Der er intet hastværk. Jeg er frisk og fro og planlægger at være formand for virksomheden og senere fondens bestyrelse i årene fremover. At planlægge, hvad der ultimativt er en exit, kræver omtanke. Sådan en proces skal gives tid. Derved kan man også selv være med til at præge og få skolet næste generations evner til gavn for virksomheden, ligesom jeg forhåbentlig kan bidrage til sjæl og tradition i Alrow Fonden, når den realiseres.

Opfattes som fælleseje

Samfundsmedier som Altinget er på en måde ikke nogens. De opfattes gerne som fælleseje – som en del af vores allesammens samfund. Som noget der bare udkommer. Sådan skal det være.

Det er den daglige publicisme, der gælder. At man kan regne med det, vi udgiver. At vi altid er der. Ultimativt til støtte for vores demokratiske styreform.

Vel er der formelle ejere, som der hér er redegjort for. Og som abonnenter, annoncører, kilder og medarbejdere kan føle sig trygge ved i fremtiden i takt med, at planen gennemføres. For det er den daglige publicisme, det gælder. At man kan regne med det, vi udgiver. At vi altid er der. Ultimativt til støtte for vores demokratiske styreform. Det var formålet den første dag, Altinget.dk udkom i april 2000 - og det vil være formålet i al fremtid.

Omtalte personer

Rasmus Nielsen

Formand for Alrow Media, udgiver af Altinget i Danmark, Norge og Sverige samt Mandag Morgen
journalist (Danmarks Journalisthøjskole 1983)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu