Altinget overtager Mandag Morgens danske aktiviteter

Altinget overtager med virkning fra 20. december 2016 Ugebrevet Mandag Morgen, websitet www.mm.dk samt aktiviteterne i tænketanken Mandag Morgen.

Markedet for seriøse danske nichemedier med stærke publicistiske ambitioner står foran den hidtil største konsolidering.

Med virkning fra mandag den 20. december 2016 overtager Altinget de danske aktiviteter i Mandag Morgen. Det vil sige medievirksomheden omfattende Ugebrevet Mandag Morgen og websitet www.mm.dk samt aktiviteterne i tænketanken Mandag Morgen med analyser, rådgivning, projektledelse, publikationer, konferencer, events m.m.

De internationale aktiviteter i Huset Mandag Morgen, der er udviklet under navnet Sustainia og har omkring 20 medarbejdere, fortsætter som hidtil under Erik Rasmussens ejerskab. Sustainia gennemfører i 2017 en ambitiøs global satsning. Den præsenteres i morgen den 15.12.2016.

Overvejelserne om et potentielt ejerskifte for medievirksomheden Mandag Morgen og tænketanken har været undervejs i et stykke tid, siger Mandag Morgens stifter og ejer gennem 27 år, Erik Rasmussen:

”I en tid hvor vi oversvømmes af stadig flere informationer fra stadig flere kilder – og af stadig flere falske nyheder – er der mere end nogensinde behov for seriøse medier, der sikrer samfundets nøglepersoner et troværdigt og overskueligt indblik i hverdagens udfordringer og muligheder. Den opgave har både Altinget og Mandag Morgen varetaget flot igennem en lang årrække. Nu tager vi så næste logiske skridt, nemlig at forene virksomhedernes kompetencer og sikre, at netop den form for journalistik og samfundsanalyse bliver markant forstærket. Personligt kunne jeg ikke forestille mig en bedre og mere oplagt partner end Altinget at sælge en del af mit livsværk til,” siger Erik Rasmussen og tilføjer:

”Nu vil min næste karriere handle om de mere globale dagsordener, som tilsvarende har brug for seriøs formidling. ”

Et rigtigt godt match

Via det nye ejerskab af det nystiftede selskab Mandag Morgen ApS bliver Altingets formand, Per Mikael Jensen, tillige formand for Mandag Morgen:

”Altinget har som få - om nogen medier i Danmark overhovedet - forstået at levere unikt indhold til en meget kræsen, nysgerrig og vidende målgruppe. Den del kan vi yderligere styrke med opkøbet af Mandag Morgen, og vi glæder os til både at drive Mandag Morgen videre som selvstændig virksomhed samt til at høste frugten af de gode samarbejdsmuligheder, som er oplagte,” siger han.

Ejer og udgiver af såvel Altinget som fremover Mandag Morgen Rasmus Nielsen føjer til:

”Erik Rasmussen har altid stået som et iværksætterforbillede for mig. Det er et stort ansvar - men giver også julelys i øjnene - nu så at sige at adoptere hans barn Mandag Morgen. Handlen bygger på gensidig tillid og respekt. Der er perfekt synergi mellem vores to medier. Mandag Morgen har godt fat i erhvervslivet, den offentlige sektor og det økonomiske stof, og gennem Tænketanken Mandag Morgen kan vi samarbejde med andre om væsentlige rapporter og udgivelser. Mediernes egenart skal opretholdes, men vi opnår redaktionel synergi til gavn for alle vores koncerns abonnenter. Med Lisbeth Knudsen som ansvarshavende chefredaktør og direktør kan vi ikke få en mere anerkendt, erfaren og ambitiøs leder i spidsen.”

Udgivelsernes selvstændighed bevares

Ejerskiftet kommer således ikke til at ændre på udgivelsen af Ugebrevet Mandag Morgen og websitet mm.dk med tilhørende subsites som bl.a. TjekDet.dk. Ligeledes vil alle aktiviteter i Tænketanken Mandag Morgen køre videre og blive koordineret med Altingets aktiviteter på konference og netværksområdet. Salget af aktiviteterne omfatter godt 35 medarbejdere på redaktionen, i salgsafdelingen og i projektafdelingen bag Tænketanken Mandag Morgen.

Direktør og chefredaktør for Mandag Morgen Danmark i dag, Lisbeth Knudsen, bliver ansvarshavende chefredaktør og direktør for det nye selskab.

”Jeg har kendt Altingets ejer, Rasmus Nielsen, i rigtigt mange år og har stor respekt for det, han har opnået. Derfor glæder jeg mig til samarbejdet. Når man kigger på Altingets udvikling, så repræsenterer den noget af det mest spændende, der er sket på nichemarkedet for seriøse medier de sidste mange år. Vi har klart det tilfælles på Altinget og Mandag Morgen, at vores eksistensberettigelse er troværdig information til en meget krævende målgruppe af beslutningstagere og meningsdannere i det danske samfund.

Mandag Morgens aktiviteter kan føje en ekstra dimension til den succeshistorie, og Altingets forskellige portaler, som giver den lodrette dybde ind i mange forskellige emneområder, kan suppleres med Mandag Morgens tværgående temaer og perspektiver på samfundsudviklingen og den globale udvikling. På samme måde kan Tænketanken Mandag Morgen med sit kundeunderlag og brede portefølje af aktiviteter også få stor glæde af samarbejdet og de nye relationer, som Altinget kan generere, og omvendt,” siger hun.

I forbindelse med handlen er indgået en redaktionel aftale imellem Sustainia og Mandag Morgen, der indebærer at Sustainias aktiviteter fortsat formidles på Mandag Morgens mediaplatforme, ligesom Erik Rasmussen fortsætter som skribent i Ugebrevet.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu