Anders Fogh: Obama var den tøvende politibetjent

I dette uddrag fra sin nye bog ’Viljen til at lede’ beskriver Anders Fogh Rasmussen forberedelserne til interventionen i Libyen i 2011. Det viser kontrasten mellem, når USA tøver og fremtræder som verdens politibetjent.

Nedenstående er et uddrag fra bogen "Viljen til at lede" af Anders Fogh Rasmussen - læs også MM’s omtale: "Ny bog: Fogh i forsvar for krigslystent USA".

Læren fra Irak er, at troppetilbagetrækninger ikke skal være dikteret af kalenderen, men af forholdene, og at ingen militær succes vil være varig, medmindre den følges op af vellykket og effektiv politisk forsoning. Vores fejltagelse var ikke, at vi gjorde for meget militært; det var, at vi bagefter gjorde for lidt politisk.

Set i tilbageblik er læren tydelig. Problemet er, at det ikke var så klart dengang. Da det amerikanske præsidentvalg i 2008 blev afholdt, var den folkelige opinion i USA svinget stærkt væk fra hele ideen om interventioner i udlandet. Præsident Bushs sidste popularitetstal var blandt de laveste, der nogensinde er registreret, og selv om Irak- og Afghanistan-krigen ikke var den eneste grund til det, var de afgjort vigtige faktorer.

Det er baggrunden for den markante bevægelse væk fra store interventioner i udlandet, som har præget Obamas præsidentperiode. Hvor Bush den yngre var en entusiastisk fortaler for USA’s rolle som verdens politimand, var Obama mere tøvende og gik kun i aktion, når han så, at han havde betydelig udenlandsk opbakning. Faktisk troede Bush på lederskab, og han var derfor i stand til at handle hurtigt; Obama tror på konsensus og handlede derfor modvilligt.

Obamas rolle som “den tøvende politibetjent” viste sig meget tydeligt i hans reaktion på begivenhederne i Libyen i 2011. I februar det år indledtes der prodemokratiske demonstrationer mod diktatoren Muammar Gaddafi. Den libyske opstand blev hurtigt blodig, da Gaddafi forsøgte at slå den ned med magt. I marts koncentrerede han tropper omkring oprørernes hovedby, Benghazi, og efter at have stemplet sine modstandere som “rotter” truede han byens befolkning og erklærede: “Vi vil ikke vise nogen nåde eller nogen medlidenhed med dem.”

Jeg var generalsekretær i NATO på det tidspunkt, og fra de tidligste stadier af krisen gik jeg ind for en international aktion for at beskytte det libyske folk. Men da Storbritannien og Frankrig fremlagde et resolutionsforslag i FN’s Sikkerhedsråd, hvor der blev opfordret til etablering af en flyveforbudszone i Libyen, fik de ikke ret megen støtte, heller ikke fra USA.

Det var uklart, hvad den amerikanske holdning var, men der syntes at være en vis tøven med at gribe ind. Den daværende forsvarsminister Bob Gates var den, som mest udtalt var imod amerikansk indgriben:

“Jeg havde den holdning, at det, der skete i Libyen, ikke var af afgørende interesse for USA. Jeg modsatte mig, at USA for tredje gang på ti år angreb et muslimsk land for at fremtvinge et regimeskifte, uanset hvor frastødende regimet var.”

Samtidig med at franskmændene lobbyede aktivt til fordel for en militæroperation, arbejdede de lige så aktivt for, at NATO ikke skulle spille nogen rolle. De sagde for eksempel til os, at araberne var skeptiske over for NATO. Den påståede arabiske skepsis over for tanken om, at NATO skulle lede operationen, var et falsk argument. Faktisk havde de arabiske lande det fint med at bidrage til operationen gennem NATO. De kendte NATO fra vores partnerskaber med lande i Nordafrika, Mellemøsten og Golfen. Under hele forløbet var jeg i telefonen for at konsultere og koordinere med landene i regionen og til sidst for at sikre deres aktive bidrag til en NATO-operation.

DEN MEST BEMÆRKELSESVÆRDIGE telefonsamtale fandt sted den 23. marts. Jeg havde ringet til den tyrkiske udenrigsminister Ahmet Davutoglu for at drøfte situationen med ham. Jeg forelagde ham det franske argument, at de arabiske lande var skeptiske over for en NATO-operation i Libyen. Det afviste han og henviste til sine egne samtaler med udenrigsministre fra regionen og tilføjede så:

“For øvrigt sidder jeg netop i et møde med sheik Abdullah bin Zayed (De Forenede Arabiske Emiraters udenrigsminister) her på mit kontor, og jeg giver nu ham telefonen, så han selv kan sige det til Dem.”

Sheik Abdullah tog telefonen og bekræftede, at UAE meget gerne så NATO tage ledelsen af Libyen-operationen; og han nævnte, at andre lande ville have samme holdning. Jeg fik dette bekræftet i samtaler med Jordans kong Abdullah og Qatars ministerpræsident, sheik Hamad al-Thani; og mens Den Arabiske Ligas generalsekretær, Amr Moussa, ikke kunne forpligte ligaens medlemsstater, bekræftede han også i adskillige samtaler, at han ville have det fint med en NATO-operation.

Kendsgerningen var, at de stater, der bidrog til operationen, alle var meget tilfredse med, at NATO skulle lede den. Et interessant eksempel var Sverige. Tilfældigvis besøgte jeg Sverige dagen før en afgørende afstemning i Riksdagen om svensk deltagelse i Libyen-operationen. Jeg mødtes med medlemmer af udenrigs- og forsvarsudvalgene. Socialdemokraterne, der er kendt for deres NATO-skeptiske holdning, sagde til mig:

“Generalsekretær, i morgen vil vi stemme for svensk deltagelse i Libyen-operationen, præcis fordi det er en NATO-ledet operation. NATO har den politiske og militære struktur, som giver den politiske gennemsigtighed og indsigt, vi kræver.”

Så et for et blev argumenterne imod en NATO-operation fjernet.

Samtidig ændredes den amerikanske holdning. Den 13. marts 2011 opfordrede Den Arabiske Liga til international intervention for at standse krigshandlingerne i Benghazi. Den Arabiske Ligas overraskende udspil ændrede alting, fordi den betød, at en international intervention ikke ville blive en løsning, som Vesten påtvang Libyen, men en, der havde lokal opbakning.

Det ville ikke være et spørgsmål om Vesten imod en arabisk stat, men om verden imod en diktator.

PÅ ET AFGØRENDE MØDE MED sit sikkerhedsteam den 17. marts traf præsident Obama den principbeslutning, at USA skulle forsøge at standse myrderierne. Han opstillede to vigtige betingelser: Han ønskede, at NATO skulle love at ville lede operationen efter en kort indledende fase, hvor USA havde ledelsen, og han ønskede opbakning fra FN’s Sikkerhedsråd til en stærkere militæraktion, hvis det blev nødvendigt – en bemyndigelse til at bruge alle nødvendige midler for at beskytte civile.

Pludselig var der skred i tingene. FN’s Sikkerhedsråd vedtog den berømte resolution 1973, som bemyndigede brug af “alle nødvendige midler” for at beskytte civilbefolkningen i Libyen.

Der blev hurtigt dannet en international koalition, som skulle føre resolutionen ud i livet. Det amerikanske militærs og efterretningstjenesters kæmpemæssige maskineri blev sat i højeste gear. Frankrig, Storbritannien og andre allierede begyndte at flyve bombetogter over Libyen, og USA indledte fra luften og fra havet omfattende bombardementer af Libyens luftforsvar og Gaddafis styrker i Benghazi. Samtidig forsvandt de franske indvendinger mod at lade NATO lede operationen. Endelig, efter flere ugers usikkerhed om NATO ’s rolle, kunne alliancen sætte fart på forberedelserne til at overtage Libyen-operationen.

DEN 27. MARTS IVÆRKSATTE NATO Operation Unified Protector og tog dermed kommandoen over operationer i luften og til søs omkring Libyen. NATO bidrog med kommando- og kontrolstrukturen, de allierede med slagstyrken. Det var i høj grad en multinational indsats bygget op omkring et aldeles afgørende amerikansk bidrag. Mens Canada og de europæiske allierede gennemførte hovedparten af angrebene, bidrog USA med 75 procent af efterretningerne samt overvågning og rekognoscering.

USA bidrog også med 75 procent af optankningen af de fly, der blev brugt under hele operationen, og sendte militærpersonel, som kunne forstærke NATO-kommandoen med den nødvendige ekspertise. Syv måneder senere, den 31. oktober, var operationen afsluttet.

Militæroperationen var på enhver måde en ubestridelig succes. Men, som vi allerede har set (kapitel 1), og præcis som i Afghanistan og Irak, var den politiske opfølgning en afgrundsdyb fiasko. Der var ikke noget lederskab; der var ingen handling.

Libyen blev overladt til sig selv. Vi ved nu – takket være det interview,

der blev bragt i The Atlantic i begyndelsen af 2016 – at Obama forventede, at den franske præsident Nicolas Sarkozy og den britiske premierminister David Cameron ville gå forrest i genopbygningen, som de havde gjort det i forberedelserne til luftangrebene. Ingen gjorde noget – heller ikke Obama.

Resultatet var, at vores militære succes meget hurtigt forvandlede sig til en politisk fiasko. NATO blev beskyldt for at have ødelagt Libyen, at have fjernet Gaddafi uden en plan for at erstatte ham – helt uretfærdigt, fordi NATO ikke kunne handle uden et FN-mandat, og NATO er ikke medlem af FN.

De NATO-medlemmer, der er permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet – Storbritannien, Frankrig og USA – gjorde ikke noget for at skaffe international støtte til Libyen, før det var for sent. USA ventede på, at Storbritannien og Frankrig skulle gå forrest; de ventede på USA; ingen gjorde noget.

Og mens de tøvede, faldt Libyen i afgrunden.

Anders Fogh Rasmussen

Anders Fogh Rasmussen, født 1953, er tidligere generalsekretær for NATO (2009-2014), statsminister i VK-regeringen (2001-2009), hvor han bl.a. stod bag den kontroversielle beslutning om at sende danske soldater i krig i Irak, og formand for Venstre (1998-2009).

Hans nye bog ’Viljen til at lede’ er en idealistisk funderet opfordring til USA om at tage lederskab i verden for at beskytte den liberale verdensorden, og en opsang til europæerne om at gå fuldhjertet med i det transatlantiske samarbejde. Derudover er bogen en personlig beretning om de oplevelser og værdier, der har formet Anders Fogh Rasmussen som politiker, både som statsminister og generalsekretær for NATO. Fogh fortæller bl.a. om sine møder med verdensledere som George W. Bush, Vladimir Putin, Tony Blair, Barack Obama og Hillary Clinton. Og så trækker han historiske paralleller til tre store amerikanske præsidenter – Truman, Kennedy og Reagan – som, han mener, har vist ægte lederskab til inspiration for nutidens vestlige ledere.

Anders Fogh Rasmussen: ’Viljen til at lede’, 321 sider, Politikens Forlag. Vejl. pris: 300 kr. Udkommer tirsdag den 27. september og i USA under titlen ’The Will To Lead – America’s Indispensable Role in the Global Fight for Freedom’ på forlaget Harper Collins.

Forrige artikel Tech-branchens superstars: Danmark kan udfordre Silicon Valley Tech-branchens superstars: Danmark kan udfordre Silicon Valley Næste artikel Spekulanter i frontalangreb på dansk børsdarling Spekulanter i frontalangreb på dansk børsdarling

Lars Seier: Når far flytter, skal børnene vide, at de stadig er elsket

Lars Seier: Når far flytter, skal børnene vide, at de stadig er elsket

INTERVIEW: Allerede i 2008 smagte Lars Seier på friheden, da andre kræfter tog over i livsværket Saxo Bank. Men han måtte sammen med kompagnonen Kim Fournais træde ind i den daglige ledelse igen fire år senere, og hans exit blev udskudt. Først i 2018 havde han solgt alle ejerandele. 

1.000 topchefers erkendelse: Vi har svigtet verdensmålene

1.000 topchefers erkendelse: Vi har svigtet verdensmålene

KOMMENTAR: Omfattende undersøgelse fra UN Global Compact beskriver både en realistisk selverkendelse hos verdens førende topchefer og er samtidig et fælles opråb til at sætte ny turbo på en forsinket grøn omstilling.

Systemforståelse – et fag du ikke kan få

Systemforståelse – et fag du ikke kan få

TECHTENDENSER: Vi ville stå bedre rustet i en kompleks og omskiftelig verden, hvis vi lærte at forstå de generelle mekanismer, der præger udviklingen af alle systemer – fra biologi, økonomi og til internettet. Men mærkværdigvis er systemforståelse slet ikke på skemaet.

Krigen mellem Kinas techgiganter stilner af

Krigen mellem Kinas techgiganter stilner af

KOMMENTAR: Kinas internet domineres af Alibaba og Tencent. I begge selskaber har der netop været rokader i topledelsen, muligvis som følge af pres fra den kinesiske stat, der ønsker mere kontrol med de to giganter.

Jo, du bør faktisk bruge emojis på arbejdet

Jo, du bør faktisk bruge emojis på arbejdet

Engang blev det anset som løssluppent, men nu er brugen af emojis essentiel for klar og tydelig kommunikation, for holdånden, og så er de med til at skabe en fælles virksomhedskultur. 

Nød lærer byer at tænke grønt

Nød lærer byer at tænke grønt

Når 94 af verdens mest klimaambitiøse byer mødes til C40 World Mayors Summit i København i denne uge, gør de det ikke kun, fordi de vil gøre kloden grønnere. De gør det, fordi de er nødt til det. De gør det for at kunne trække vejret.

Kommunerne skal gøre klar til at være frontkæmpere i klimakampen

Kommunerne skal gøre klar til at være frontkæmpere i klimakampen

KOMMENTAR: Mange byer er i fuld gang med at implementere klimatiltag med voksende ambitioner. Flere og flere af verdens storbyer har nu som officielt mål at gøre deres for at holde jorden under 1,5 graders temperaturstigning, men flere skal i gang – også i Danmark.

Grønt investeringsboom venter – på en dyster baggrund

Grønt investeringsboom venter – på en dyster baggrund

Gassen er ved at gå af verdensøkonomien. Samtidig skal der investeres store milliardbeløb i at redde klimaet. Kan de to ting forenes? Mandag Morgen har spurgt en dansk minister, en EU-kommissær, en pensionsdirektør og to økonomiske chefanalytikere.

Verdensøkonomien er ved at skifte gear

Verdensøkonomien er ved at skifte gear

Dampen er ved at gå af den globale økonomi, og centralbankerne har snart ikke mere tørt krudt at understøtte økonomien med. Spørgsmålet er, om vi er på vej mod en egentlig nedtur, eller om vi blot oplever omstillingen til et nyt lavvækstparadigme.

Vicedirektør i Nationalbanken: Markedsfejl er medskyldige i klimaforandringerne

Vicedirektør i Nationalbanken: Markedsfejl er medskyldige i klimaforandringerne

De finansielle markeder indregner ikke altid omkostningerne ved at udlede drivhusgasser, og det kan have været med til at styre den private kapital i klimaskadelig retning. Det vurderer chef for afdeling for Økonomi og Pengepolitik i Nationalbanken Signe Krogstrup. Hun mener, det i visse tilfælde kan ligge inden for nationalbankers mandat at handle for at imødegå klimakrisen.  

Centralbanker står foran klimarevolution

Centralbanker står foran klimarevolution

Markedsfejl er medskyldige i klimakrisen. Det udgør − sammen med indgribende klimapolitikker – store risici for samfundsøkonomien og for det finansielle system. Den Europæiske Centralbanks kommende chef vil gribe ind.

Stor opbakning til at hjælpe børnene på Sjælsmark

Stor opbakning til at hjælpe børnene på Sjælsmark

Knap halvdelen af danskerne mener, at de afviste asylbørn på Sjælsmark skal have bedre vilkår. Kun hver femte dansker er imod. Selv Venstre har flere tilhængere end modstandere af at hjælpe børnene. Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) forudser en løsning for børnefamilierne inden påske. Vælgerne er også klar til at droppe det omstridte udrejsecenter på Lindholm.

Verdens kedeligste udlændingepolitik

Verdens kedeligste udlændingepolitik

KOMMENTAR: Hvis Tesfaye lykkes med sin ambition om at afdramatisere udlændingepolitikken, kan det blive et opgør med den logik, der har defineret dansk politik i 20 år.

Tech-analysen: Hvis ikke du betaler bliver du solgt

Tech-analysen: Hvis ikke du betaler bliver du solgt

250 kroner per person om måneden. Det er – groft sagt - prisen for clickbaits, virale meningsløsheder, kunstigt skabt mobil-afhængighed, et vingeskudt demokrati og et pivåbent privatliv på de centrale tjenester i vores liv.

De ultrarige, super-innovative og succesfuldes hjemmebane

De ultrarige, super-innovative og succesfuldes hjemmebane

Silicon Valley er hjemsted for klodens førende tech-virksomheder, succesrige acceleratorer, enorme mængder venturekapital, og universiteter i den absolutte topklasse. Innovation Centre Denmarks kontor i Silicon Valley præsenterer et par af hovedattraktionerne i et enestående innovationsmiljø.

Risikoen ved at hyre efter kulturelt match

Risikoen ved at hyre efter kulturelt match

Arbejdsgivere går ofte efter at ansætte folk, som de tror vil passe godt ind. Men det kan let ende med, at alle nyansatte ligner hinanden og handler og tænker ens. 

Set, læst og hørt: Nana Bule

Set, læst og hørt: Nana Bule

Nana Bule har set en larmende fotoudstilling om forbrugssamfundet på Louisiana og kommer igennem morgenlogistikken til lyden af den franske komponist Erik Satie.  

Mette Frederiksen har 340 politiske slagvarer på hylderne

Mette Frederiksen har 340 politiske slagvarer på hylderne

Mandag Morgen har samlet alle brikkerne i Mette Frederiksens politiske program. Kortlægningen viser, at regeringen har overraskende mange forslag i pipelinen, og at statsministeren skal levere på utroligt mange fronter, hvis hun skal undgå anklager om løftebrud.

Socialdemokratiets politiske supermarked

Socialdemokratiets politiske supermarked

Her er Mette Frederiksens politiske pipeline. Socialdemokratiet har de sidste to år fremlagt 25 politiske udspil, der tilsammen gemmer på mindst 340 forslag, som nu skal føres ud i livet.

Frederiksens røde kursskifter

Frederiksens røde kursskifter

KOMMENTAR: Statsministerens manual til den nye folketingssamling er fyldt med røde tiltag. Men der skal manøvreres dygtigt for at få resultaterne hentet hjem.

V-politikere borer i ministrenes løfter

V-politikere borer i ministrenes løfter

Venstre bombarderer lige nu S-ministrene med spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil gennemføre de forslag, Socialdemokratiet er gået til valg på. Mandag Morgens opgørelse viser, at den flittigste spørgejørgen er Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Mette Frederiksen har 12 milliarder ekstra

Mette Frederiksen har 12 milliarder ekstra

Nye beregninger viser, at regeringen har mange flere milliarder at fordele, end økonomerne regnede med for blot få måneder siden. Det ændrer fundamentalt på regeringens muligheder for at indfri løfterne om bedre velfærd, mener cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

Tech-analysen: Maskiner kan ikke sige pyt

Tech-analysen: Maskiner kan ikke sige pyt

For at kunne samarbejde må vi vise tillid. For at komme videre må vi kunne lægge fortiden bag os. Innovation og kreativitet stivner, hvis vi ikke kan tilgive hinandens fejltagelser. Det kan være svært – men for computere er det decideret unaturligt.

Ledere lever livet farligt

Ledere lever livet farligt

KOMMENTAR: ”Du skal afklare dit mandat og ledelsesrum”, lyder en velkendt anbefaling. Det lyder besnærende at kunne gå i enerum med sin opdragsgiver og få sat rammerne på plads. Én gang for alle. Men det er langtfra en ukompliceret øvelse. Og den kan være farlig.

Set, læst og hørt: Aaja Chemnitz Larsen

Set, læst og hørt: Aaja Chemnitz Larsen

Aaja Chemnitz Larsen har over sommeren læst ’Drømmen om frihed’, der med den tidligere landsstyreformand Kuupik Kleist i centrum belyser en række aktuelle emner i dagens Grønland. Og så har hun set en grønlandsk gyser, som ikke har noget med Trump at gøre.

Borgere skal træffe svære velfærdsvalg

Borgere skal træffe svære velfærdsvalg

Landets borgmestre har svært ved at få enderne til at mødes i budgettet. I Odense har politikerne nu bedt både eksperter og borgere om at komme med ideer til, hvordan kommunen kan sikre velfærden frem mod 2030. Professor forudser en helt ny form for demokratisk samspil, hvor borgerne ikke længere er kunder i butikken, men selv bidrager til at skabe bedre livsvilkår.

Udgifterne stiger eksplosivt: Eksperter rystede over Odenses udfordringer

Udgifterne stiger eksplosivt: Eksperter rystede over Odenses udfordringer

I mere end ti år har reformer af velfærden handlet om, at danskerne skulle arbejde mere. Alligevel kæmper kommunerne med at finde pengene til velfærden i de kommende ti år. Med udgangspunkt i Odense Kommune peger førende eksperter på seks kæmpestore udfordringer for velfærden. De har også en palet af nye og kontroversielle ideer til at løse dem.

Velfærdens seks store udfordringer

Velfærdens seks store udfordringer

Kommunerne fattes penge. Og der er ingen nemme veje ud af det stadigt større velfærdspres, der tegner sig i alle landets kommuner de kommende år. Eksperter har udpeget de seks største udfordringer for Odense frem mod 2030. Udfordringer, som borgmestre i andre kommuner også har tæt inde på livet.

Borgmester og byråd lader borgerne tænke med

Borgmester og byråd lader borgerne tænke med

INTERVIEW: Omkring 1.800 borgere i Odense har stået i kø for at diskutere kommunens udfordringer. Samtidig har et særligt borgerråd på 100 personer fremlagt ni anbefalinger til byrådet som optakt til velfærdens 2030-plan, den første af sin art i Danmark. Borgmesteren mener, at borgerne anbefaler ting, som politikerne ikke selv har haft fokus på.

Danskerne vil have klimaafgifter på flyrejser

Danskerne vil have klimaafgifter på flyrejser

Knap halvdelen af befolkningen er klar til at betale klimaafgifter, når de rejser med fly. De mener, at der skal ske noget på klimaområdet og er klar til selv at bidrage. Skatteministeriets afvisning af en CO2-afgift på brændstof hviler på en misforståelse, lyder det fra forskere.

Ronkedorernes efterår

Ronkedorernes efterår

KOMMENTAR: Det er ikke kun i Venstre, at hanelefanterne gungrer på vej ud ad døren. Lykketoft og Sass beskylder hinanden for at være ”fejlcastede” – men mener samtidig begge to at have trukket Mette Frederiksen i den helt rigtige retning: den ene mod Radikale og den anden mod DF.