ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge. Pensionsgigantens modeller tilgodeser nemlig de længstlevende, og det har de svageste grupper ikke nødvendigvis så megen gavn af, bekræfter Torben M. Andersen. At opdele pensionssparerne i risikogrupper kunne være en løsning, mener eksperter.

Egentlig burde Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) have særligt fokus på at sikre de fattigste lønmodtagere med den løseste tilknytning til arbejdsmarkedet. Den obligatoriske, kollektive pensionsopsparing blev netop oprettet for at sikre, at de svageste lønmodtagere ikke skulle gå en fattig alderdom i møde.

Men i praksis sender pensionsselskabets udbetalingsmodeller pengene væk fra de svageste erhvervsgrupper og førtidspensionister og over til for eksempel akademikere, der typisk allerede har gode pensionsordninger placeret i arbejdsmarkedspensioner og private ordninger.

Folketinget besluttede med finansloven 2019 at skrue op for indbetalingerne. Fremover skal der indbetales 3,3 procent af dagpengene til den obligatoriske ordning. Det forstærker behovet for, at pengene fordeles på en mere fair måde, mener kritikere.

Login