Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Der er to gyldne dagsordener, der præger de almene boliger lige nu: flere billige boliger til de stigende ulige byområder og mere klimavenlige almene byggerier. 

Med en stram økonomisk ramme for det almene boligbyggeri vil flere penge til grønne krav, betyde færre penge til de sociale aspekter – blandt andet muligheden for at bygge billige boliger i de store byer. Det handler altså om at finde den rigtige balance mellem de to dagsordener.  

Regeringen har lagt sig på den grønne side med den nye boligaftale, der lægger milliarder af kroner fra Landsbyggefonden til energirenoveringer i den almene sektor. Det bliver dog stadigvæk på frivillig basis, at den grønne omstilling i nybyggeriet og i renoveringerne uden for Landsbyggefondens midler skal ske i de næste år.  

Login