Bølge af generationsskifter er Danmarks store vækstchance

Dansk erhvervsliv står over for et regulært hamskifte, når 24.000 familieejede danske virksomheder inden for en årrække skal have nye ejere – og dermed også ofte nye ledere. Antallet er rekordhøjt og skyldes en kombination af, at store iværksætterårgange fra efterkrigstiden nu nærmer sig pension, og at mange generationsskifter er blevet udskudt pga. krisen. Det rekordhøje antal ejerskifter er knald eller fald for dansk vækst, vurderer eksperter: Går det godt kan de sende Danmark op i den globale væksts superliga. Går det skidt er næsten 480.000 job på spil.

Bust eller boom for samfundsøkonomien. Dansk erhvervsliv står over for et regulært hamskifte, når et rekordstort antal virksomheder skal skifte ejer – og dermed ofte også leder – over de næste ti år. Den ekstraordinære situation er skabt af en kombination af, at de store iværksætterårgange fra efterkrigstiden nu nærmer sig pension, samtidig med at mange generationsskifter er blevet udskudt pga krisen. Derfor skal i alt 24.000 familieejede virksomheder med næsten 480.000 ansatte nu skifte ejer inden for samme korte årrække.

Familievirksomhederne er målt på bidrag til samfundsøkonomien den absolut vigtigste virksomhedstype herhjemme. De står for 60 pct. af beskæftigelsen, 45 pct. af omsætningen og 46 pct. af værditilvæksten i det private erhvervsliv. Se figur 1.

Ejerskifterne rummer derfor potentialet til et vækstboost, hvis den svære manøvre lykkes, vurderer eksperter i generationsskifte, der taler om ejerskifte som en ”vitaminindsprøjtning” til virksomheden. Men de peger også på, at ejerskifter, der udskydes eller trækkes til sidste øjeblik kan koste vækst for Danmark.

Login