Brunata og det nødvendige generationsskifte

24.000 familieejede virksomheder står over for et generationsskifte. Brunata er en af de virksomheder, der har været igennem den følsomme proces, og i dag indtager familien helt nye roller. Nye muligheder på det globale marked gav behov for, at en administrerende direktør blev hentet udefra.

I begyndelsen af maj for tre år siden tog familien bag virksomheden Brunata en beslutning, der ikke blot krævede mange grundige og svære overvejelser, men som stadigvæk, selv da beslutningen var truffet, gav anledning til en vis bæven hos ejer og tidligere adm. direktør Jens Peter Fischer Hansen.

Ind på posten som ny administrerende direktør kom en mand udefra. Han havde ikke nogen bånd til familien. Han forstod virksomheden. Og han turde udfordre familien.

Det var alt sammen nødvendigt, for at virksomheden kunne tage et spring i en mere international retning – et spring fra at være en teknologivirksomhed til en servicevirksomhed. Springet var ikke mindst nødvendigt, fordi EU inden 2017 forventes at implementere et fælles energidirektiv for hele Europa. Brunata har altså en chance for at udbygge sin internationale position.

Login