Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Privat eje er lig med effektivitet og glade forbrugere, mens offentligt eje er lig med ringe service, lavere produktivitet og højere priser til borgerne for den elektricitet, varme og vand, som forsyningsselskaberne leverer.

Sådan har devisen gennem mere end to årtier lydt blandt ledende danske regeringspolitikere fra både rød og blå blok, som derfor solgte ud af teleselskaber og lufthavne og annoncerede, at alt fra DSB til vandværker, fjernvarmecentraler og elselskaber skulle konkurrenceudsættes og i sidste ende privatiseres. Men nu er der tilsyneladende sket en opbremsning.

Login