Danskerne ønsker fælles asylregler i EU

Et stort flertal af danskerne mener, at EU-landene bør fordele flygtningebyrden mere ligeligt imellem sig. Blandt alle partiers vælgere, selv Dansk Folkepartis, er der flertal for fælles regler, der sikrer en mere ligelig fordeling af asylansøgere. Det viser en meningsmåling, som YouGov har foretaget for Mandag Morgen. “Det europæiske asylsystem er reelt ved at bryde sammen. Fraværet af fælles EU-regler betyder, at alle lande forringer vilkårene for asylansøgere for at bremse tilstrømningen,” siger Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Nogle lande tager uforholdsmæssigt mange flygtninge i forhold til befolkningstallet, mens andre tager forsvindende få. Danmark tager f.eks. dobbelt så mange som det langt større Polen. Og eksperter vurderer, at en fælles fordelingsnøgle ville lette presset på Danmark. Alligevel er der ikke flertal for ideen i Folketinget. Enhedslisten, De Radikale og SF er positive. “Men tiden er ikke moden,” siger SF’s integrationsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, der henviser til den kommende afstemning om det danske retsforbehold. Asyl- og udlændingepolitik er et af de vigtigste områder, der er berørt af retsforbeholdet. Men det er også et sprængfarligt tema, der kan lægge gift for en kommende ja-kampagne.

For hver gang én flygtning søger asyl i Slovakiet, kommer der 78 asylansøgere til Danmark, 383 til Sverige og omtrent 885 til Tyskland. Og selv om Polen er mange gange større end Danmark, både geografisk og befolkningsmæssigt, modtog polakkerne ikke engang halvt så mange flygtninge som Danmark sidste år, hvor 14.815 personer søgte asyl her i landet.

Der er i dag enorme forskelle på, hvor store flygtningebyrder, de forskellige EU-lande løfter. Men det skal være slut, hvis det står til den danske befolkning. Et stort flertal bakker op om en mere solidarisk fordeling af flygtninge i EU, viser en meningsmåling, som analyseinstituttet YouGov har udført for Ugebrevet Mandag Morgen. 58 pct. af danskerne er helt eller delvist enige i, at EU-landene burde forpligte sig på at fordele flygtninge mere solidarisk imellem sig. Kun 12 pct. er uenige. Se figur 1.

Det glæder generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm. Han ser meningsmålingen som et tegn på folkelig opbakning til et solidarisk fordelingssystem for Europas flygtninge. Det er der virkelig brug for, påpeger han. For asylsystemet i EU er ved at bryde sammen.

Login