Danskerne ønsker opgør med ”Sundhedens Bermuda-trekant”

Knap to ud af tre danskere (65,8 pct.) ønsker mere patientsamarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Næstvigtigste prioritet er kortere ventelister (62,5 pct.) efterfulgt af mere brug af teknologi i behandling og pleje (37,7 pct.). Det viser en rundspørge foretaget af Mandag Morgen og TrygFonden. I undersøgelsen, der er gennemført, efter at statsministeren udskrev folketingsvalg, blev respondenterne bedt om at lave en ønskeliste på tre emner ud fra ti overordnede sundhedsemner, som et fiktivt sundhedsparti skal kæmpe for i den aktuelle valgkamp. Her blev mere samarbejde omkring den enkelte patient mellem de tre hovedaktører, sygehuse, de praktiserende læger og kommuner, den klare topscorer.

Danskernes prioriteringer sætter fingeren på en af de helt store udfordringer for sundhedsvæsenet i disse år: at få gjort op med “Sundhedens Bermuda-trekant”, der betyder, at ansvaret for samarbejde og koordinering af patienternes forløb ofte forsvinder, når ansvaret for en patient bliver givet videre fra en aktør til en anden.

Da Mandag Morgen præsenterer resultaterne for tre praktikere, en praktiserende læge, en sygehuslæge og en kommunal sundhedschef, lægger de sig fladt ned: Jo, der er behov for mere samarbejde. “Vi skal tænke på patienterne som vores patienter i stedet for patienter, der er hos os eller hos jer,” siger Anna Mette Nathan, praktiserende læge og bestyrelsesmedlem i Praktiserende Lægers Organisation.

Da Klaus Skjærlund for sjette gang på bare to år igen mærkede smerterne i brystet og samtidig følte feberen stige, tænkte han: ”Åh nej, ikke igen: Jeg tror, jeg har fået lungebetændelse.” Denne gang, den sjette, ventede han ikke, til lægens konsultation åbnede næste dag, men tog direkte på sygehuset.

”Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan jeg nåede frem, men det var godt, jeg ikke ventede, til min læge åbnede. Jeg hev efter vejret, feberen var nået op på 41, og mine lungers kapacitet var nede på 30 pct. Sygehuset indlagde mig med det samme,” siger Klaus Skjærlund.

Han er et eksempel på det haltende samarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. De tre aktører udgør til sammen en ”Sundhedens Bermuda-trekant”, hvor ansvaret for den gode behandling forsvinder mellem de tre aktørers praksis. Det kan som i Klaus Skjærlunds tilfælde give patienterne længere sygdomsforløb og i grelle tilfælde ligefrem medføre varige skader og dødsfald. Se figur 1.

Login