Den politiske tragedie

Danske politikere er spændt fast mellem manipulationer og modeller. Fra den ene side presses de af spindoktorer og kommentatorer, der konstant forsøger at reducere politik til magtspil og personsager. Fra den anden side presses de af Finansministeriets stive økonomiske modeller, der tager for givet, at udviklingen i en global markedsøkonomi og 5,5 million danskeres daglige adfærd kan forudses ud fra ældgamle økonomiske modeller.

Tragedien i dansk politik er, at politikerne får sværere og sværere ved rive sig fri af dette krydspres. Det hører efterhånden til sjældenhederne, at det politiske lederskab sætter en offensiv dagsorden, der rækker ud over de små lappeløsninger og symbolske markeringer. Og det har Danmark et mere og mere presserende behov for.

Manipulation og modeller

I den forløbne uge indledte skattesagskommissionen sit arbejde med afhøringer af spindoktorer og repræsentanter for sensationspressen. Kommentatorer har spået, at sagen kan få historisk stor betydning. Men den har minimal effekt på borgernes dagligdag, og det er mere end usikkert, om vælgerne vil lade sig påvirke.

Skattesagen har fyldt meget på de seneste ugers forsider og nyhedsflader. Men en måling i Politiken afslørede i torsdags, at det har flyttet forsvindende få vælgere.

I de kommende måneder er risikoen, at en sag om det interne magtspil i en lille elite på og omkring Christiansborg vil hvirvle så meget støv op i offentligheden, at det ender med at skygge for debatten om de store politiske og økonomiske reformudfordringer, det danske samfund står overfor.

Det var også ugen, hvor regeringens samlede forslag til finanslov blev fremlagt. Men allerede efter få dage var regeringens rosenrøde vækstforventninger lagt i ruiner. Danmarks Statistik kunne præsentere nye tal, der viser, at Danmark har kurs mod en ny recession med minusvækst på 0,5 pct. i andet kvartal af 2012, og at ledigheden er steget.

[quote align="right" author=""]Som Newtons fysik er modellerne glimrende til at beskrive en stabil og langsom verden. Men i en dynamisk verden med kreativ destruktion, turbulente uligevægte og lynhurtige stemningsomsving kommer de til kort.[/quote]

Både finansminister Bjarne Corydon og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har forsøgt at tale sig uden om realiteterne. De mener blot, at der er tale om et kortvarigt afbræk med svagt aftagende aktivitet, og stoler trygt på de økonomiske modelberegninger fra ministeriets folk.

Men sagen er, at virkeligheden hver dag sprænger rammerne for de økonomiske modeller. De er ikke længere i stand til at tolke de moderne forbrugeres adfærd og opfange de turbulente konjunktursvingninger i den kriseramte globale økonomi.

Som Newtons fysik er modellerne glimrende til at beskrive en stabil og langsom verden. Men i en dynamisk verden med kreativ destruktion, turbulente uligevægte og lynhurtige stemningsomsving kommer de til kort. Derfor formåede økonomerne ikke at forudsige finanskrisen. Derfor så de ikke dens dybde og alvor, da bankerne begyndte at krakke. Og derfor forstår de ikke i dag de katastrofale konsekvenser, den kan få i de kommende år:

Danmark og mange andre europæiske lande risikerer en historisk langvarig nedskrivning af værdierne, fordi staterne, bankerne, virksomhederne og forbrugerne sparer i stedet for at investere i fremtidens vækstmuligheder. Forbrugerne er øjensynlig mere fremtidsbekymrede end politikerne. Og det øger i sig selv risikoen for en langvarig økonomisk nedtur. Ligesom det var tilfældet under Den Store Depression i 1930’erne – og senere under den langvarige japanske krise – skaber den svigtende forbrugertillid en ond cirkel, hvor bekymringen bliver en selvopfyldende profeti.

Når alle sparer op, rammer det væksten, og virksomhederne må fyre i stedet for at hyre. Det giver efterspørgslen endnu et hak nedad og suger økonomien ind i en negativ spiral. Det gælder ikke bare i Danmark. Man kan allerede se tegn på, at også de asiatiske højvækstøkonomier nu er ved at blive ramt af krisens sideeffekter.

Finansministeriets økonomiske modeller har leveret mange fejlskøn både før og under finanskrisen, og det er på høje tid, at politikerne frigør sig fra disse modeller. I det mindste kunne man bede modelmagerne åbent at fremlægge alle de forudsætninger, som de lægger til grund for deres beregninger, så andre – eksterne tænke tanke eller uafhængige økonomer – kan få mulighed for at analysere og gennemregne det på nye måder.

Behov for reformer

Den værste tillidskrise er dog ikke den økonomiske, men den politiske. Danskerne skifter parti hurtigere og hyppigere end nogensinde – og dét er svært at fortænke dem i, når politikerne i så høj grad lader sig styre af økonomer og spindoktorer. Danskerne kan med rette få det indtryk, at politik handler mere om personsager og teknokratisk håndværk end visioner for samfundet. Og i den optik er der ikke mange grunde til, at det ene parti skulle være bedre end det andet.

Da statsminister Helle Thorning-Schmidt holdt sin første nytårstale, sagde hun til danskerne, at 2012 blev året, hvor vi skulle træffe svære og nødvendige beslutninger, der ”kan måle sig med de sværeste i vores historie”. Men regeringen virker i dag handlingslammet, og finansloven vil næppe gøre den store forskel, fordi den bygger på forkerte og alt for optimistiske forudsætninger om fremtiden. Arbejdsløsheden risikerer at stige, fordi væksten bliver langt mindre eller ligefrem negativ, og kickstarten ligner et fatamorgana, som selv den dygtigste spindoktor ikke kan tale sig ud af.

Skattereformen endte som en minimalreform, fordi den kun påvirker arbejdsudbuddet med få tusinde personer – og gennemsnitsdanskerens økonomi med få hundrede kr. om måneden. Og den reform, som Mette Frederiksen præsenterede i den forløbne uge, er meget betegnende blevet døbt ”akutpakken”. Det er også meget dækkende for mange af de andre reformer, som lancerer midlertidige løsninger på permanente problemer.

Nationen har brug for omfattende samfundsreformer, hvis vi skal rykke ud af mange års vækstkrise og forny den kostbare velfærdsmodel. Men regeringen har stadig ikke givet et langsigtet og visionært svar på udfordringen. I regeringsgrundlaget sidste år var der ansatser til det, men siden er man stødt på grund, og regeringen savner øjensynlig et strategisk og visionært kompas, der kan løfte den op over de elendige meningsmålinger og de modeløkonomiske beregningers tyranni, der efterhånden sætter dagsordenen for alle initiativer.

Der er mange muligheder for at gå andre veje, og nytænkningen af den danske vækstmodel ud fra ambitiøse og langsigtede målsætninger om bæredygtighed kunne måske genskabe tilliden til fremtiden og begejstre vælgerne. Omstillingen væk fra den fossile energiøkonomi er et spændende og vækstskabende projekt, der kræver enorme mængder politisk kapital og massive milliardinvesteringer i et omfang, som der ikke er plads til i de gammeldags og traditionelle modeløkonomiske beregninger. Politikerne må snart frigøre sig fra fortiden og tænke ud af boksen. Men tør de?

Forrige artikel Derfor kan Danmark ikke regeres Næste artikel Thornings mission: Tilbage til nutiden
Når politik føles som noget opreklameret lort

Når politik føles som noget opreklameret lort

POLITIK OG VELFÆRD Danske politikere, medier og vælgere har et fælles ansvar for at lære af de øretæver, som coronakrisen og andre 2020-dramaer har givet vestlige demokratier. Alternativet er, at vi får vores egen Trump, skriver John Wagner.

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

DIGITAL OMSTILLING Teknologiens udvikling stiller os overfor den ene vanskelige etiske beslutning efter den anden. Alt for ofte klikker vi bare JA til betingelserne uden at overveje konsekvenserne. I en ny bog advarer en amerikansk professor i jura mod at overlade det til store selskaber og iværksættere at definere, hvad der er acceptable måder at bruge ny teknologi på.  

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

KOMMENTAR Acceleratorprogrammer har længe været den foretrukne model blandt tyske virksomheder, der vil samarbejde med startups for at udvikle nye teknologier. Men nu er det en ny model, som de store virksomheder foretrækker. Venture Client Units er brændstoffet i tysk innovation i øjeblikket, skriver ICDK i München.

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

LEDELSE Det er måske ikke hver dag, du forholder dig til din egen relevans som leder. Men det kan være afgørende for, om du kan bevare dit reelle ledelsesmandat, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

DIGITAL OMSTILLING Coronakrisen blev et moment of truth for Japans offentlige sektor, der er håbløst bagud med at digitalisere kommunikationen med borgerne. Papirdokumenter med traditionelle hanko-stempler overføres med fax, og først nu udvikles noget, der ligner NemID. Danmark øjner it-eksportmuligheder til det coronaramte japanske bureaukrati. 

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

GRØN OMSTILLING Klimapartnerskaberne har været en stor succes – så stor, at den nu manifesterer sig som et hårdt pres på regeringen fra erhvervslivet, der vil have mere fart på den grønne omstilling. Klimaloven, klimapartnerskaberne og Danmarks grønne industripolitik er rollemodeller for hele EU. 

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

GRØN OMSTILLING Selvom coronakrisen stjal mediebilledet, blev 2020 et travlt klimaår for erhvervslivet, klimapartnerskaberne og regeringen. Her er nogle af årets vigtigste grønne begivenheder.

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

LEDELSE Læger Uden Grænser sender færre eksperter ud i verden i en tid med corona. Rådgivning via Teams, Skype eller Zoom kan løse nogle opgaver. Denne positive erfaring vil ændre praksis i organisationen, spår ny direktør.

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

POLITIK OG VELFÆRD De toneangivende techgiganter indgik en historisk alliance om at stoppe Trumps direkte adgang til de amerikanske vælgere. Dermed eksponerede de mere end nogensinde deres reelle politiske magt.

Stine Bosse anbefaler

Stine Bosse anbefaler

LEDELSE Stine Bosse glæder sig over en højskolesangbog, hvor alle kan synge med, og så anbefaler hun en græsk klassiker, der minder os om, at også nazisterne var mennesker med følelser, længsler og omsorg for andre.

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

LEDELSE Erhvervsuddannelserne på de amerikanske universiteter Harvard og Columbia føjer certifikater og livslang læring til deres programmer. Det er et skift, der siger noget grundlæggende om vores samfund. 

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

DIGITAL OMSTILLING Diskussionen har ulmet længe, men optøjerne på Capitol Hill og den efterfølgende nedlukning af Trumps konti på Twitter og Facebook har gjort et centralt spørgsmål meget påtrængende: Hvem skal bestemme, hvad der må siges online? EU-Kommissionen har et bud.

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

KOMMENTAR En af de positive effekter af covid-epidemien i Indien er, at indiske startups og iværksættere har formået at arbejde tæt sammen med indiske forskere om at udvikle løsninger hurtigt og effektivt. Nu overvejer man, om den form for innovation kan overføres til at løse udfordringerne med bærdygtighed, skriver det danske innovationscenter i Bangalore

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

GRØN OMSTILLING Den schweiziske investeringsbank J. Safra Sarasin piller de grønne fjer af Danmark. Godt nok er Danmark et af verdens foregangslande, men vi når ikke Parisaftalens mål ved at følge den nuværende kurs, siger folkene bag bankens nye fremskrivningsmodel, der har til formål at vise konsekvenserne ved virksomhedernes klimaplaner.

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

ØKONOMI Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Et job giver dig frihed

Et job giver dig frihed

NYT JOB For Abdulkarim Alasat er jobbet på fabrikken i Tullebølle nøglen til frihed.

Investorer lægger klimapres på virksomheder

Investorer lægger klimapres på virksomheder

GRØN OMSTILLING En lang række store investorer indskærper over for nogle af Europas største virksomheder, at de skal arbejde Parisaftalen grundigt ind i deres forretninger. Der blæser nye grønne vinde i den finansielle sektor, lyder vurderingen fra eksperter.

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

KULTURANBEFALING Ellen Klarskov Lauritzen værdsætter kunsten at fatte sig i korthed på arbejdet, men leder efter det modsatte, når hun har fri. Hun anbefaler en murstensroman, der dvæler ved detaljen, og forbereder sig på foråret med elektronisk dansk musik. 

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

DIGITAL OMSTILLING Scenarier har det med at være deprimerende læsning. De enorme udfordringer og forandringer, der er på vej, virker skræmmende. Wired-journalisten Peter Leydens scenarie The transformation er en fortælling om fremtiden, man faktisk bliver inspireret og i bedre humør af at læse.

Omstillingen - et uddrag

Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.  

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

KOMMENTAR I en nyhedsstrøm præget af corona og præsidentvalget i USA har få bemærket, at der sidste måned blev indgået verdens største frihandelsaftale, der omfatter størstedelen af Asien, Australien og New Zealand. Innovation Centre Denmark i Shanghai fortæller, hvordan aftalen også får betydning for danske virksomheder.

Når visioner er virkningsløse

Når visioner er virkningsløse

LEDELSE Visionsbaseret ledelse kan skabe fælles retning og motivation. Men visioner kan også blive et skønmaleri, som skaber polarisering eller fortrænger svære diskussioner og afvejninger, skriver Klaus Majgaard, der har et bud på, hvordan du undgår det.

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

GRØN OMSTILLING Det nye år bliver et travlt klimaår for Danmark, EU og resten af verden. Milliarder af euro, dollar og yuan ligger klar til investeringer i rene teknologier fra krisepakker og stadigt mere klimabevidste private investorer. Analytikere taler om en decideret acceleration i den grønne omstilling, og i de mest optimistiske scenarier er Parismålet igen i sigte.

Michael Løve anbefaler

Michael Løve anbefaler

KULTURANBEFALING Nettos direktør, Michael Løve, har fundet podcasten, der sikrer, at hans døtre aldrig vil ryge. Og så anbefaler han det nyeste værk af lufthavnslitteraturens ukronede konge om det USA, han kender bedst.

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

ØKONOMI Uden nævneværdig dramatik er statsgælden kravlet mod nye højder under coronakrisen. Lave renter er den nye normal, og derfor er gæld næsten gratis. Et lille år efter det globale pandemichok melder spørgsmålet sig, om vi er forberedte på det, de færreste økonomer forventer. 

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

ØKONOMI Som udsteder af verdens mest anvendte valuta høster USA økonomiske fordele, andre lande kun kan drømme om. Den position er ikke akut truet, men vi er måske ved at se begyndelsen på enden, og det kan tvinge USA til at sætte tæring efter næring.

2021 – corona år to

2021 – corona år to

POLITIK OG VELFÆRD Coronaen har forandret vores samfund og vores liv for altid. Nu bliver opgaven at tage det bedste med os ind i 2021 og huske på, hvad livskvalitet er.

Følsom nytårshilsen

Følsom nytårshilsen

Tårer og topledelse var stadig en følsom affære i 2020.

På Mandag Morgen har vi i årets løb talt med tre topchefer, der alle på hver deres måde har været tvunget til at forholde sig til store følelser i deres lederskab. 

Mød den kontroversielle mediechef, den revolutionære revisor og politikeren, der blev kaldt ’isdronningen’. 

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Trods pandemi, klimakrise, økonomisk krise og politisk ustabilitet har 2020 også vist vejen til lysere tider. Vi har samlet nogle af de historier, der har givet os håb her på Mandag Morgens redaktion det seneste år.

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

POLITIK OG VELFÆRD Hvad er de gode – og hvad er de dårlige erfaringer fra coronakrisen? Fredericia Kommune er gået systematisk til værks for at finde svar – og har fået input fra over 5000 borgere, der er kogt ned til et idékatalog. Den fremgangsmåde kan være med til at ændre kommunen og organisationen, mener kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.