Diversitet er mere end kvinder i toppen

Spørgsmålet om diversitet er en af de stærkeste ledelsesmæssige tendenser lige nu. Men der er behov for en mere bred tilgang til emnet. Det er ikke nok at sørge for, at der kommer flere kvinder i bestyrelsen og på andre ledende poster.

Diversitet er et af de vigtigste begreber inden for ledelse lige nu, og det vil kun komme til at fylde mere i fremtiden. Især diskussionen om kvindelige bestyrelsesmedlemmer og kvinder på ledende poster er noget, som har fyldt og fylder meget i medierne.

Succes opstår sjældent med udgangspunkt i ensartethed. Det er i forskelligheden, at de nye ideer opstår. Diversitet eller mangfoldighed skaber forudsætningerne for fornyelse netop gennem forskelligheden. Derfor er det afgørende, at en ledergruppe er sammensat af mennesker med uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, der ikke ligner hinanden. Ensartethed dræber nytænkning og udvikling.

At få flere kvinder i lederstillinger er et tema, der har stor bevågenhed på alle niveauer, men det er kun én vinkel på diversitet i ledelseslaget. Det er mindst lige så vigtigt at tage hensyn til alder, etnisk oprindelse og kulturel baggrund. Hertil kommer alle de øvrige faktorer, som falder under begrebet diversitet.

Login