DTU vil hente flere studerende i udlandet

Danmarks Tekniske Universitet vil have politisk opbakning til at hente udenlandske studerende til landet. Udlændingene betaler sig nemlig for Danmark, viser DTU’s egne opgørelser. Også erhvervsakademierne ønsker reglerne blødt op.

De små ungdomsårgange er så småt ved at ramme de videregående uddannelser.

I de kommende år falder antallet af unge mellem 18 og 22 år med fire pct. Dermed reduceres uddannelsesinstitutionernes rekrutteringsgrundlag, hvilket der allerede var indikationer på ved kvote 2-ansøgningerne i marts i år, hvor tre pct. færre unge end sidste år søgte optagelse på en videregående uddannelse.

Faldet i ungdomsårgangene er ikke voldsomt og eksplosivt. Det er jævnt og stabilt og i sagens natur ikke overraskende for de videregående uddannelser. Men det giver på alle universiteter og højere læreanstalter anledning til at diskutere, hvordan man kan blive bedre til at fastholde og udvikle de studerende, når ’markedet’ svinder ind.

Login