Feedback fra patienter skal øge kvaliteten

Kvalitet i sundhedsvæsenet bliver oftest målt på, om patienten overlevede og ikke på, om patienten fik et bedre liv efter sin hjerteoperation. Men det er en fejl, mener Danske Patienter. Sygeplejersker og læger bør basere kvalitetsmålingerne på patienternes udbytte af behandlingen. “Læger, sygeplejersker og hele sundhedsvæsenet må også spørge patienterne om, hvad behandlingen har betydet for deres liv. Det helt afgørende må være, om behandlingen skaber nytte for patienten,” siger Annette Wandel, chef for kvalitet og politik i foreningen. Endnu tester man kun, hvordan man kan bruge feedback fra patienter. Erfaringerne er, at det frigiver ekstra tid til de patienter, der har behov for det. Regeringen har netop bestilt en analyse af erfaringerne, og hvordan anvendelse af feedback kan bruges på nationalt plan.

Når læger og sygeplejersker måler kvaliteten af deres arbejde, spørger de kun i enkelte tilfælde patienten om, hvad behandlingen har betydet for ham eller hende. I de fleste tilfælde måler lægerne og sygeplejerskerne behandlingens kvalitet på, om patienten overlever, og altså ikke på, om behandlingen også bidrager til, at patienten får et bedre liv.

Netop det burde ellers – ifølge Danske Patienter – være det helt afgørende, når læger og sygeplejersker skal vurdere kvaliteten af deres behandling.

”Det er godt at fokusere på, om patienterne overlever, men det er langt fra nok. Læger, sygeplejersker og hele sundhedsvæsenet må også spørge patienterne om, hvad behandlingen har betydet for deres liv. Det helt afgørende må være, om behandlingen skaber nytte for patienten,” siger Annette Wandel, chef for kvalitet og politik i Danske Patienter.

Login