Fejl i kommunikation skader kræftpatienter

Regionerne arbejder lige nu på nye sundhedsaftaler, som de næste fire år skal regulere samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og depraktiserende læger. En central del går på, hvordan sundhedsvæsenet styrker kommunikationen mellem de forskellige instanser. Og det er der brug for. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at dårlig kommunikation mellem læger, sygehuse og kommuner er hovedforklaringen på de fejl, der registeres. Fejlene kan give alvorlige skader.

Det lyder ikke i sig selv skræmmende, at en mail forsvinder, men når en praktiserende læge henviser en kræftpatient til udredning på et sygehus, og henvisningen forsvinder i et IT-system undervejs, kan det skade patienten. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse af samtlige 531 indrapporterede fejl og utilsigtede hændelser fra den del af det sundhedsfaglige personale, der arbejder uden for sygehusene. 

Langt mere end halvdelen af de indrapporterede fejl skader kræftpatienterne, mens godt 20 pct. af fejlene ligger i det røde felt og kategoriseres som alvorlige. Se figur 1.

Enkelte alvorlige fejl medfører døden, mens andre alvorlige fejl ifølge undersøgelsen påfører patienter skader som tab af førlighed, nyreskade eller hjertestop.

Login