Fem topøkonomer: Verden vækster fra os

Danmarkshistoriens længste lavkonjunktur. Så dyster er den vækstprognose for dansk økonomi, som regeringen offentliggjorde tirsdag. Ugebrevet Mandag Morgen har bedt fem danske topøkonomer om at analysere den lavvækstfælde, som Danmark nu på syvende år sidder fast i. Vi betaler prisen for fortidens synder, lyder det opsigtsvækkende budskab. Lykkes det ikke at vende udviklingen, har Danmark kurs mod et sydeuropæisk vækstscenarie med tabt vækst, velfærd og velstand til følge. Blandt andet vender økonomerne blikket mod Tyskland og Sverige, der bedre end Danmark har knækket vækstkoden og nu er på vej ind i en højkonjunktur.

10 års uafbrudt lavkonjunktur og anæmisk lav vækst. Og kun begrænset udsigt til bedring de næste 10 år.

Så dystert et billede af dansk økonomi tegner regeringens konvergensprogram, som Finansministeriet offentliggjorde tirsdag i sidste uge. Ifølge ministeriets økonomer tegner den nuværende lavvækstperiode til at blive den længste, ikke blot i nyere tid, men så langt tilbage i tiden vi har pålidelige data for væksten i Danmark.

Imens OECD forventer, at landene omkring os allerede i år eller næste år træder ud af lavkonjunkturen og ind i egentlig højkonjunktur, vurderer Finansministeriet, at Danmark først indtræder i højkonjunktur i 2019. Se figur 1.[graph title="Vores nabolande indtræder i højkonjunktur" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/04/Martin_fig01_Vores-nabolande-indtraeder-i-hoejkonjunktur.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/04/Martin_fig01_Vores-nabolande-indtraeder-i-hoejkonjunktur.png" caption="
Figur 1" text="Outputgabet betegner forskellen mellem faktisk BNP og det beregnede potentielle BNP. I en højkonjunktur, hvor BNP er højere end det strukturelle niveau, er outputgabet positivt. I en lavkonjunktur er outputgabet tilsvarende negativt. Imens Danmarks nabolande allerede i år eller til næste år træder ind i en højkonjunktur, skønner Finansministeriet i sit seneste konvergensprogram, at Danmark først er ude af lavkonjunkturen i 2019. " ]Kilde: Mandag Morgens videnbank og OECD.[/graph]

Login