Forsvar: Virksomheder misbrugte formueskattekurs

Vi har lukket et skattehul og sat en stopper for, at familieejede virksomheder kan slippe af sted med at betale for lidt i skat ved generationsskifte, siger skatteminister Benny Engelbrecht (S) som svar på kritikken fra Peter Foss.

Benny Engelbrecht, hvorfor valgte du at lukke ned for at bruge formueskattekursen som værdifastsættelsesmetode i forbindelse med generationsskifte?

”Der var to uhensigtsmæssige konsekvenser af formueskattecirkulæret, som nødvendiggjorde en ændring. For det første havde virksomhederne mulighed for at undgå at betale aktieavanceskat i Danmark, hvis de generationsskiftede ud af landet. Der var med andre ord tale om et skattehul. For det andet blev cirkulæret misbrugt til at reducere beskatningen ved et generationsskifte væsentligt, hvilket er i strid med boafgiftsloven. Og når et cirkulære ikke følger loven, så bliver jeg som minister nødt til at handle,” siger Benny Engelbrecht.

Den lave værdifastsættelse har været kendt praksis i 32 år både blandt virksomheder og politikere – hvorfor ændre det nu?

Login