Fremtiden er eksponentiel – du må hellere få det lært

Den største fejl, vi kan begå, er at tænke for småt. Der vil blive rigeligt til alle. Vi får masser af ren og billig energi, vil kunne leve flere hundrede år og rejse mellem rumkolonier. Og det hele kommer før, vi kan forestille os det, for teknologien udvikler sig eksponentielt.

Peter Hesseldahl

Den globale innovations- og uddannelsesinstitution Singularity Universitys budskab er grundlæggende meget optimistisk:

De, der forstår at tænke nyt og stort, kan tjene formuer og erobre globale markeder, samtidig med at de gør verden til et mere vidende, velhavende, bæredygtigt og bedre sted. Nøglen til det hele er at forstå, hvordan den rivende teknologiske udvikling fundamentalt forandrer spillereglerne – hurtigere, hurtigere og hurtigere.

Singularity Universitys grundtanke er at bruge eksponentielle teknologier til at løse klodens største problemer. Dets campus i hjertet af Silicon Valley er blevet stedet, som ledere fra hele verden valfarter til for at deltage i kurser, der får dem på omgangshøjde med de nyeste nye teknologier, og som gør dem i stand til at placere sig helt rigtigt på bølgen af forandringer.

Det er klart, at en sådan viden om, hvad der driver udviklingen, er værdifuld. Singularity University kan da også melde om udsolgt til deres executive program et godt stykke ind i næste år, hvor en uges intensivt kursus løber op i 14.500 dollar – 92.000 kr. – plus transport. 

I foråret kunne Singularity University annoncere en strategisk partnerskabsaftale med bl.a. Danske Bank, Telia og en række andre store danske virksomheder i forbindelse med, at netværket her i landet åbnede en international innovationshub – den kun anden hub udenfor USA.

Den danske afdeling, SingularityU Denmark, tilbyder kurser og kan trække på det stjernespækkede, globale netværk af entreprenører, videnskabsfolk og erhvervsledere, som hovedorganisationen i USA har opbygget.

I sidste uge holdt SingularityU Denmark så sit første ’summit’ i Operaen i København, hvor erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) stod for åbningstalen for de mere end 1.000 deltagere, der havde indløst billet til et todages lynkursus og smagsprøver på fremtiden set fra Silicon Valley.

Singularity University er et destillat af kulturen i Silicon Valley. Foredragsholderne er typisk folk med lang erfaring i selv at starte teknologiske virksomheder, så de kender alt til den logik og det verdensbillede, der præger miljøet over there.

Der er en stribe centrale begreber, som går igen i den måde, som Singularity University beskriver fremtiden og de drivkræfter, der former den. Dem gennemgår vi i det følgende: 

Singularity – hinsides den kendte logik

Den fremtid, man kan lære om på Singularity University, vil være væsentligt anderledes end i dag. Ordet ’singularity’ bruges til at beskrive et punkt, hvor forandringerne er så radikale og går så hurtigt, at vi dybest set ikke forstår den verden, der opstår. Det typiske eksempel er kunstig intelligens.

Computernes kraft fordobles med et par års mellemrum, og på et tidspunkt vil maskinerne kunne matche menneskers evne til at tænke. Men ikke længe, for herefter skifter balancen i computerens favør. For medens vi mennesker udvikles langsomt og lineært, flintrer computerne videre mod en form for intelligens, vi mennesker ikke længere har forudsætningerne for at fatte.

Eksponentiel – accelerationens tidsalder

Den centrale pointe i budskabet fra Singularity University er, at det kommer til at ske langt hurtigere, end vi intuitivt forventer. Som Ray Kurzweil, den legendariske amerikanske opfinder, fremtidsforsker og medstifter af Singularity University, skriver: ”The singularity is near”. Den teknologiske udvikling er nemlig eksponentiel. Ligegyldigt om man ser på computerkraft, bioteknologi, vedvarende energi eller nanotech, går det samme grundlæggende mønster igen: Udviklingen går hurtigere, hurtigere og hurtigere.

Problemet i den sammenhæng er, at vi mennesker tænker lineært. Når vi lægger planer, forestiller vi os en fremtid, hvor udviklingen foregår i nogenlunde samme tempo som i dag. Men hvis der er ét budskab, som Rob Nail, CEO for Singularity University, vil lære fra sig, er det, at vi skal have et eksponentielt mindset:

”Når man forstår udviklingen som eksponentiel, indser man også hurtigt, at de forandringer, vi oplever i denne periode, er de langsomste, vi nogensinde vil opleve. Det vil kun gå hurtigere fremover,” siger han til Mandag Morgen.

Teknologiers udvikling følger ikke vores forventninger

Figur 1 | Forstør   Luk

Som individer er vi tilbøjelige til at tænke på forandring som lineær. Når der lanceres nye teknologier, er der gerne en periode af begejstring over de muligheder, man kan forudse, og vi forventer, at de gradvis vil gøre sig gældende. Men derefter følger ofte en lang periode, hvor fremskridtene virker små og skuffende sammenlignet med teknologiens potentiale. Selv om en teknologi f.eks. bliver dobbelt så god og dobbelt så udbredt på ét år, tager det sin tid, fordi man starter fra meget lidt. Men på et tidspunkt og med lidt held begynder teknologien at komme op i omdrejninger, og hvis fordoblingen i ydelsen og udbredelsen fortsætter år efter år, går det pludselig meget stærkere, end nogen havde forestillet sig. For bedre at kunne vurdere udviklingen har vi brug for et ‘eksponentielt mindset’, så vi forstår, hvordan forandringer skifter hastighed.

Kilde: Amara’s Law.

Urkraften, der driver teknologien frem, og det bedste eksempel på styrken i eksponentiel udvikling, er Moore’s lov, der siger, at computerkraften fordobles hvert andet år. Selv om tempoet i udviklingen af computerchip ser ud til at være faldet en anelse de senere år, så smitter kraftigere computere og hurtigere netværk af på stort set alle andre videnskaber og teknologier lige fra 3D-printere, afkodning af gener til solceller og bitcoins.

Udvikling og viden på ét område sætter skub i andre områder, priserne falder, forbruget stiger, helt nye anvendelser bliver mulige, og derfor oplever vi en omvæltning indenfor stort set alle teknologier på samme tid.

Disruption – det eneste konstante er forandring

Alt i alt er vi ude i endnu et centralt begreb, nemlig disruption. Disruption betyder radikal forandring, forstyrrelse, udskiftning af det gamle. For mange er disruption skræmmende, det er ikke noget, de har lyst til, men snarere noget, de udsættes for. I Singularity University-logikken er disruption dog et klart plusord. Den forandring, vi skaber, vil føre til en bedre verden, siger Rob Nail: 

”Hvis du læser nyheder eller ser Hollywoodfilm om fremtiden, er det altovervejende en dystopisk, science fiction-agtig zombieapokalypse. Det er den fremtid, vi fortæller hinanden, at teknologi og disruption vil føre til. Men vi vil fortælle om en anden mulig fremtid. Se på bare en enkelt teknologi som solceller. De udvikler sig eksponentielt, de bliver ekstremt effektive, og dermed bliver energi enormt billigt. Og ovenikøbet er det i de fattigste områder af kloden, hvor solceller giver den største effekt, at energien bliver billigst. Hvis energi er billigt, bliver det billigere at dyrke fødevarer, rense vand, transportere sig osv. – det ændrer hele måden, vi lever vores liv på. Inden for de næste 30 år vil vi se teknologien udfolde sig på samme måde på alle mulige områder,” siger han. 

”Det vil være en voldsom forandring, men det vil ikke få vores samfund til at kollapse – tværtimod. Med mindre at vi begynder at handle ud fra frygt, fordi vi ikke har en forståelsesramme og værktøjerne til at skabe en positiv fortælling om den teknologiske udvikling,” siger Rob Nail.

Inevitable – modstand giver ingen mening

I mange af indlæggene på topmødet i Operaen går den antagelse igen, at den teknologiske udvikling i al væsentlighed er uafvendelig: Vi vil få kunstigt intelligente maskiner, der overtager mange af de vurderinger og beslutninger, som hidtil har været forbeholdt mennesker. Vi vil leve en langt større del i Virtual Reality. Vi vil få robotter, der takket være block chain-teknologien kan tjene og eje deres egne penge. Og de gigantiske platforme vil vide alt om os.

Fremskridtet er uundgåeligt, og det er meningsløst at stille sig i vejen. Kun tabere og dinosaurer forsøger at fastholde den trygge, men udtjente og smålige fortid. Man skal ”move fast and break things”, som der en overgang stod på væggene i Facebooks hovedkvarter i Palo Alto. Og ja, der vil blive slået nogle skæverter og trådt på nogle ømme tæer undervejs, men det er en lille pris sammenlignet med de enorme fremskridt og formuer, som udviklingen skaber.

Silicon Valleys entreprenører handler med den selvtillid, det giver at vide, at man har historien, den evigt opadgående eksponentielle kurve, på sin side. Det er en kultur, der hylder og støtter enorme sats og moon shots, men det kan også glide over i den form for arrogance, som f.eks. Uber har ført sig frem med, hvor entreprenøren ser sig som en slags kriger, der er i sin gode ret til at ignorere love og sociale normer for at erobre verden med sin forretningsplan. Så må andre give plads, for at verden kan blive bedre.

Abundance – rigeligt af det hele

Endnu et centralt begreb i Singularity-tankegangen er abundance, dvs. overflod. Singularity University-fremtiden består ikke af afsavn og tørfoder, fordi teknologien vil skabe rigeligt af alt for de fleste, således som den altid har gjort.

Vi får masser af billig, vedvarende energi, men også bredbånd for enhver på kloden, og dermed adgang til gratis undervisning fra de bedste universiteter og global shopping fra enhver flække.

Vi kan opnå bedre sundhed med dna-tests, der bliver lige så billige som at skylle ud i toilettet, og som kan analyseres og vurderes af kunstige intelligenser med et overmenneskeligt overblik.

Med hyppige og ultra-fintfølende tests kan vi opdage tegn på cancer og andre sygdomme så tidligt, at de aldrig får lov at udvikle sig. Med de medicinske revolutioner, der venter lige om hjørnet, gælder det måske, som Ray Kurzweil hævder, om at leve længe nok til at kunne leve for evigt.

Den form for optimisme er nærmest eksotisk, i hvert fald på vores breddegrader, hvor de fleste nok er mere skeptiske, forsigtige, nervøse og indstillet på, at det kan indebære en vis selvdisciplin og afsavn, hvis alle skal have adgang til rigelig mad og energi, uden at vi sætter klimaet og miljøet over styr. Men som Ramez Naam, amerikansk computerspecialist, futurist, forfatter og en af talerne på topmødet i København, forklarede fra scenen i Operaen:

”Jeg kan kun bifalde enhver, der formindsker sin personlige belastning af kloden, hvad enten det er ved at installere termostater, køre mindre eller spise mindre kød. Men i bund og grund er jeg supply-sider; jeg ser på, hvordan forsyningen finder sted.  Vi kan ikke overbevise folk om at rejse mindre eller bo i mindre huse. Vores forbrug vokser, vi flyver mere, vi spiser mere kød, og sådan vil det forsætte. Vi løser ikke verdens problemer ved at bede folk forbruge mindre. Vi løser dem ved at gøre mere tilgængeligt: Mere mad, mere energi, flere services, men på en ren og bæredygtig måde. Sådan er det nødt til at være,” siger Ramez Naam.

De største udfordringer er de største forretningsmuligheder

Vi kan med andre ord få det hele. Bæredygtighed på første klasse, som i en Tesla. Der er ingen modsætning mellem at ville frelse verden og samtidig score kassen. Tværtimod er det en forudsætning. Det er pengene, der gør det muligt at skalere og udvikle aktiviteterne, så de forbedrer milliarder af menneskers liv.

Mange af de virksomhedscases, som Singularity Universitys talere er engageret i, handler om ’the grand challenges’: Hvordan man kan skaffe elektricitet, mad, vand, sundhed og undervisning til de fattigste dele af kloden. En sætning, der går igen i mange af præsentationerne, er, at de største udfordringer også er de største muligheder for at skabe ny business. 

Ambitionerne, visionerne og entusiasmen kan godt virke lidt overvældende på en mandag eftermiddag i København. Den ene peptalk afløser den anden, det hele er awesome, world-changing, epic, og langt større, end vi overhovedet kan forestille os.

Som flere deltagere bemærkede i de indlagte pauser kan det minde lidt om at være til vækkelsesmøde i en amerikansk nyreligiøs menighed. Med ukuelig energi, flotte billeder og inspirerende og rørende historier præsenteres den gyldne fremtid, vi alle kan opnå, hvis blot vi går med (og betaler entreen).

Der er ikke det problem, der ikke kan løses, hvis vi lærer at tænke eksponentielt og entreprenant. Teknologien er den frelsende kraft, Silicon Valley er det hellige land, hvor enhjørningerne boltrer sig frit, og Singularity University er evangelisterne for det glade budskab.

Det er let at gøre sig lystig over. For en dansker kammer det hurtigt over og bliver for rørstrømsk, urealistisk, ukritisk og måske endda lidt truende. Hvem siger, at det er den fremtid, vi vil have? Kan det virkelig passe, at giganterne skal have så frit spil? Og hvad med de mennesker, der falder bagud, eller bare godt kan lide verden, som den plejede at være?

Omvendt kan man ikke benægte, at Silicon Valleys kultur af teknologi og business er verdens førende generator af både milliardformuer og revolutionerende nye produkter og tjenester.

Det er en tro, der tydeligvis virker.  

En dosis koncentreret Silicon Valley

Singularity Universitys åndelige fader er den 69-årige Ray Kurzweil, en legendarisk amerikansk opfinder, der bl.a. har udviklet tale-syntese, systemer til scanning af bogstaver og skrift og musik-synthesizere. Kurzweil har skrevet en række indflydelsesrige bøger, hvori han påpeger, at mange af de vigtigste teknologier udvikler sig eksponentielt, og derfor opstår forandringer og nye muligheder langt hurtigere, end man intuitivt forventer. Styrken i hans argumenter har ikke mindst været, at hans forudsigelser har vist sig forbløffende nøjagtige.

I 2008 stiftede Kurzweil Singularity University sammen med Peter Diamandis, en entreprenør, der især har gjort sig bemærket gennem XPrize-fonden, som udlover store præmier til opfindere, der kan løse udfordringer, der blokerer for udviklingen. Det var således XPrize, der stimulerede udviklingen af private, genbrugelige rumfartøjer.

Singularity University har hovedkvarter i NASA’s forskerpark syd for San Francisco. Underviserne på de kurser og innovationsworkshop, som Singularity University arrangerer, er typisk sværvægtere fra Silicon Valleys tech-virksomheder. Derudover er der tilknyttede ’chapters’ og samarbejdspartnere over det meste af kloden. Der er kun to egentlige uddannelsessteder udenfor Californien, i Holland og i Danmark.

Den danske afdeling åbnede sidste år i Titangade i 2200 Kbh. N og ledes af Laila Pawlak og Kris Østergaard, den danske startup-scenes førende cheerleaders og utrættelige forkæmpere.

Fire centrale bøger om den eksponentielle fremtid:

Ray Kurzweil: ‘The singularity is near – When humans transcend biology’, 2005.

Peter Diamandis og Steven Kotler: ‘Abundance – The future is better than you think’, 2012.

Kevin Kelly: ‘The inevitable – Understanding the 12 technological forces that will shape our future’, 2016

Salim Ismail m.fl.: ‘Exponential organizations – Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it)’, 2014. Bogen finds også i en dansk udgave, udgivet af Singularity University


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu