Friskoler er lige så folkelige som folkeskoler

Det er en myte, når friskoler bliver skoset for kun at være for de privilegeredes børn. Der er meget små afvigelser fra folkeskoleelevers sociale baggrund, viser en ny undersøgelse af friskoleelevernes socioøkonomiske baggrund. Privatskolerne skiller sig stadig ud, men også de tager et socialt ansvar.

Folkeskolen er for børn af hele folket. Dem med korte uddannelser og dem med lange. Dem med høje indkomster, dem med lave, og for dem i det brede midterfelt. Men det er friskolerne også.

De seneste års elevflugt fra folkeskolen har tilmed gjort friskolerne endnu mere folkelige, så de socioøkonomiske forskelle på eleverne i de to skoletyper efterhånden nærmer sig nul.[graph title="Folkelige friskoler for alle lønniveauer" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2017/06/ABA_Figur1_Folkelige-friskoler.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2017/06/ABA_Figur1_Folkelige-friskoler.png" caption="Figur 1" text="Modsat fordommen om, at privat- og friskoler kun er for de riges børn, viser analysen, at 1.-klasseeleverne i friskoler i højere grad end folkeskoleeleverne kommer fra lavindkomstfamilier, og at der er relativt færre friskoleelever fra familier med de højeste indkomster end i folkeskolerne. " ]Kilde: Analyse & Tal for Dansk Friskoleforening pba. Danmarks Statistik.
Note: N (folkeskoler) = 55.025, N (friskoler) = 4.710. Friskoler er defineret som medlemmer af Dansk Friskoleforening.[/graph]

Det viser en ny rapport, som konsulentbureauet Analyse & Tal har udført for Dansk Friskoleforening ved at sammenholde registerdata over den socioøkonomiske baggrund for elever i de danske folkeskoler med samme slags data for eleverne på de ca. 340 danske friskoler, der er medlemmer af Dansk Friskoleforening.

Login