Grøn energi vinder frem i USA

KOMMENTAR Trump-regeringens agenda har ikke været grøn, men i en føderal stat som USA er det ikke altid centralregeringen i Washington, der har det sidste ord. Hvorvidt USA’s energi skal produceres af kulfyrede kraftværker eller af vindmøller, besluttes af delstaterne, og her er man særligt i det nordøstlige USA gået i en grøn retning, fortæller det danske innovationscenter i Boston

Af Torben Orla Nielsen,
Forskningsattaché, Innovation Centre Denmark i Boston

I mange amerikanske delstater er vedvarende energi som vind og sol på hastig fremmarch, drevet af konkurrencedygtige priser på vind, stigende efterspørgsel, konkurrence og teknologisk innovation.

Center for Climate and Energy Solutions påviser i en ny rapport, at vedvarende energi er den hurtigst voksende energikilde i USA, med en 100 procents forøgelse af kapacitet fra 2000 til 2018.

I april 2019 overgik den vedvarende energis andel af energiproduktionen for første gang kuls. VE udgjorde 23 procent af den amerikanske energiproduktion sammenlignet med kuls andel på 20 procent. Størstedelen af de 23 procent kom fra enten vand- eller vindkraft.

ifølge en nylig undersøgelse fra tænketanken Pew Research Center i Washington mener et flertal af amerikanerne (77 procent), at det er vigtigere for USA at udvikle vedvarende energikilder, såsom sol-, vand- og vindkraft, end at producere mere kul, olie og andre fossile brændstoffer.

Vindenergi driver østkystens omstilling til grøn energi

Danmark spiller allerede en rolle som foregangsland i udviklingen, og den rolle kan blive endnu vigtigere.

I december 2016 åbnede Ørsted den første havvindmøllepark i USA: Block Island Wind Farm ved Rhode Islands kyst, bestående af fem møller med en samlet installationseffekt på 30 MW.

Men det var kun den spæde begyndelse. På fire år, fra 2016 til 2020, er ambitionerne i staterne langs USA’s østkyst steget fra 2 gigawatt vindenergi til 30 gigawatt, og det stopper ikke her. De mest optimistiske, eksempelvis professor Eric Hines fra Tufts University, mener, at man kan komme helt op på 300 GW i 2050.   

Til sammenligning siger den danske klimaplan, at der frem mod 2030 skal opføres havmølleparker med i alt 5 GW effekt.

For nylig underskrev Andrew Cuomo, delstaten New Yorks guvernør, en lov, der skal være med til at sikre en energiforsyning på 9.000 MW fra offshore vindenergi i 2035.

I Massachusetts har man indført en lov om at have 3.200 MW offshore vindenergi som energikilde i 2035, svarende til omkring 20 procent af elforbruget.

Vinyard Wind-projektet, som er halvt ejet af danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og halvt af Avangrid Renewables LLC, er et vigtigt skridt for Massachusetts mod at opnå målet. Vinyard Wind  er USA’s hidtil største vindenergi-projekt med havmøller, og det forventes at producere grøn energi til konkurrencedygtige priser til over 400.000 hjem.

Myndighedsbehandlingen i Washington har dog medført, at projektet er forsinket, men der arbejdes for at indhente den tabte tid.

I takt med udbygningen af kapaciteten oplever de fleste lande udfordringer med at integrere strøm produceret fra fluktuerende energikilder som sol og vind ind i elnettet.

Udfordringerne er blandt andet, at vindmøller i perioder med meget vind kan producere så meget strøm, at el-priserne falder voldsomt – i nogle tilfælde kan prisen sågar blive negativ. For at løse problemerne med at absorbere strømmen i elnettet kigges der på en række forskellige løsninger til at konvertere og lagre den producerede energi.

Kommercialiseringen af den tunge forskning i Boston

Verden over arbejder forskere på at skabe ny viden og teknologi, der fremmer den grønne omstilling. En af de ting, der er særlige for innovations-økosystemet i Boston, er, at en stor andel er inden for det, der med et samlende begreb kaldes ”Tough Science”.

Tough Science-begrebet er kendetegnet ved have lange og komplekse udviklingsforløb. Det er kostbare projekter, ikke mindst når teknologierne skal bringes fra laboratoriet og ud på markedet.

Et af de klassiske tough science-områder, hvor Boston står meget stærkt, er medicin, hvor det i gennemsnit tager 10-15 år at bringe ny medicin på markedet. Men mange af de løsninger, der arbejdes på i Boston inden for energi- og klimaforskning, har samme komplekse forløb.

Det gennemgående fokus på tough science betyder, at der i Bostons innovations-økosystem er opbygget stærke kompetencer og institutioner, der specialiserer sig i at omsætte tung forskning til solide forretninger.

Det gælder også inden for energifremstilling og energilagring. Det førende tekniske universitet, MIT, har til dette formål etableret The Engine, en enhed, der investerer og accelererer væksten i tough science-iværksættervirksomheder.

Det unikke ved MIT The Engine er tidshorisonten på deres investeringer. Fonde, der investerer i nystartede virksomheder, investerer som regel med en tidshorisont på fem-ti år. MIT The Engine har derimod en tidshorisont på mindst det dobbelte. Det gør det muligt at investere i teknologier, der først rammer markedet 10-20 år ude i fremtiden.

Et ekstremt eksempel på dette er et firma under MIT The Engine, Commonwealth Fusion Systems, der specialiserer sig i at kommercialisere atombaseret fusionsenergi – et højrisikabelt område, der er ekstremt dyrt at forske i.    

Andre steder i USA er man også begyndt at se mere tålmodige investorer. Breakthrough Energy Coalition er en gruppe velhavende investorer anført af Bill Gates, der er gået sammen for at stille kapital til rådighed for nystartede virksomheder.

Filantropi er også begyndt at spille en rolle i finansieringen af virksomheder, der befinder sig i de tidlige stadier. Eksempelvis er Prime Coalition en offentlig velgørenhedsfond, der samler penge ind til forskning i grøn energi. Prime Coalition har på nuværende tidspunkt været med til at finansiere 14 startups.

Dansk-amerikansk samarbejde i en tid med covid-19

Danmark har flere forskningsmæssige styrkepositioner inden for klima og energi forskning. For eksempel har Danmark gennem en årrække opbygget erfaring med at integrere energi fra vedvarende kilder ind i elnettet.

Derfor har det danske innovationscenter i Boston taget initiativ til at bringe danske og amerikanske forskere sammen for at finde løsninger inden for systemintegration i elnettet.

Dette initiativ startede med et webinar den 29. oktober, hvor 170 lyttede med, da forskere fra MIT, DTU, Tufts University, Ørsted og Energinet præsenterede den seneste forskning inden for feltet, hvor der blandt andet arbejdes med digitalisering og styring af elnettet ved hjælp af kunstig intelligens.

Det vil i starten af 2021 blive fulgt op med flere initiativer, indtil forskerne igen kan mødes personligt. Det forventes at ske til et planlagt forskningsseminar til juni 2021 i Boston – hvis covid-19 tillader det.

Forrige artikel Når ledere skubber kompleksiteten nedad Når ledere skubber kompleksiteten nedad Næste artikel Løgnefabrikkerne spreder mistro og tvivl gennem nettet Løgnefabrikkerne spreder mistro og tvivl gennem nettet
Hvor fri er en fri kommune?

Hvor fri er en fri kommune?

POLITIK OG VELFÆRD Velfærdsaftaler er det nye sort i den politiske værktøjskasse, som skal frisætte offentligt ansattes faglighed og øge kvaliteten af offentlig kernevelfærd. Alle jubler over hensigten. Men hvor fri bliver en fri kommune egentlig?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

POLITIK OG VELFÆRD Polen og Ungarn er EU’s problembørn: De respekterer ikke basale demokratiske rettigheder, og knægter den frie presse og domstolene. Senest har de to lande nedlagt veto mod det samlede EU-budget og coronahjælpepakken. Men hvordan ser konflikten ud set fra Orbáns Ungarn? Er der noget, vi har misforstået i Vesten? 

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

DIGITAL OMSTILLING Der kommer en tid, hvor digitalisering ikke længere driver den teknologiske udvikling. Fremtidens løsninger vil være digitale – men samtidig en blanding af mange nye avancerede teknologier og videnskaber. Og måden, de udvikles på, vil inddrage langt flere og mere forskelligartede aktører.

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

GRØN OMSTILLING Den rekordhurtige økonomiske udvikling, som Sydkorea har gennemlevet de seneste årtier, har sat sit præg på alle aspekter af hverdagen. En af de sektorer, der har oplevet den største forandring, er landbruget og fødevareproduktionen, skriver Innovation Centre Denmark fra Seoul. 

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

LEDELSE Missioner kan hjælpe ledere og medarbejdere med at navigere efter langsigtede mål og udvikle forretningen i en tid, hvor sigtbarheden for mange organisationer er stærkt reduceret, skriver Christian Bason.

Søren Henriksen anbefaler

Søren Henriksen anbefaler

KULTURANBEFALING KMD's Søren Henriksen giver et indblik i tech-entusiastens kulturforbrug. Og så er han fascineret af renæssancemenneskets dyder.

Det er hele systemet, den er gal med

Det er hele systemet, den er gal med

POLITIK OG VELFÆRD Når man skal løse samfundets mest genstridige problemer, kan det hjælpe at træde et skridt tilbage og forsøge at forstå hele det system, som problemet er opstået i. Men hvordan forandrer man et helt system? Det skal et stort nyt projekt fra Rockwoolfonden undersøge.

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

POLITIK OG VELFÆRD Radikalt nybrud i tilgangen til kvinder, der får fjernet deres barn ved fødslen, reducerer antallet af tvangsfjernelser. ”Alt for ofte definerer vi kvinderne gennem deres problemer og ser dem ikke som borgere eller individer,” siger Sophie Humphrey, kvinden bag den britiske succeshistorie.

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

POLITIK OG VELFÆRD Over hele landet bakser kommuner med sociale udfordringer, som kører i ring. I Næstved gør kommunaldirektør Rie Perry klar til at tune hele sin organisation for at bryde det frustrerende mønster. I samarbejde med medarbejdere vil hun udvikle en praksis, der sætter borgeren og ikke borgerens problem i centrum.

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

POLITIK OG VELFÆRD Trods mange års fokus er det svært at rykke udsatte borgere. Organisationer og flere fonde vil derfor ikke blot finansiere sociale projekter – de vil også rette op på de fejl i systemet, der er med til at fastholde borgere i udsatte positioner.

Drejebog for en grøn fremtid

Drejebog for en grøn fremtid

GRØN OMSTILLING Danmark har alle forudsætninger for at blive rollemodel for bæredygtig omstilling. Men der mangler en fælles fortælling, der kan binde de mange gode aktiviteter og strategier sammen. Et nyt ambitiøst projekt, ledet af tænketanken Sustainia, skal skabe et samlingspunkt, som viser verden, at klimakrisen er en mulighed for udvikling.

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Når de gule bjælker blinker og røgen står ud af nyhedsredaktørernes tastaturer, er der ekstra grund til at stoppe op og spørge, hvad det egentlig er for dagsordner, der er i spil neden under alle mellemregningerne.

I disse uger kan det næsten ikke blive større: Tilliden til samfundets institutioner. Respekt for demokratiet. Og vores samfunds resiliens og danskernes evne til at komme styrket og samlet gennem en krise.

Vi har samlet en stribe artikler og debatindlæg fra Mandag Morgen, der gør dig klogere på netop de store spørgsmål.

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

EU Kampen om demokratiet i EU går under radaren for de fleste, men der er afgørende ting på spil. I længden kan EU ikke acceptere at finansiere korruption og falske nyheder i Ungarn og Polen.

Hun skal skabe tillid

Hun skal skabe tillid

LEDELSE Nu var der endelig ved at være skabt ro på bassinkanten. Men så blussede balladen op igen. Derfor skal Merete Riisager få genskabt tilliden hurtigst muligt.

Regeringen spiller en grøn defensiv

Regeringen spiller en grøn defensiv

GRØN OMSTILLING Udspillet til en grøn skattereform viser med stadig større tydelighed en regering, der i klimapolitikken lytter mere til traditionalisterne i fagbevægelsen end til erhvervslivets grønne frontløbere. Måske kommer der slet ikke noget udspil til CO2-afgift i denne regeringsperiode. 

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU bør sikre sig langt bedre mod interessekonflikter, skriver EU’s ombudsmand i en afgørelse på en klage over valget af Blackrock som rådgiver om bæredygtig finans. Verdens største kapitalforvalter har indlysende egne interesser på spil i det område, som den nu skal rådgive kommissionen om. Men Kommissionens retningslinjer forhindrer i dag ikke, at Blackrock kan gå direkte fra lobbyist til rådgiver.  

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

LEDELSE Ledere prøver at støtte deres medarbejdere med alt fra overraskende fridage til 30 timers-uger under pandemien. Nogle gange handler det bare om at spørge ”Hvordan har du det, helt oprigtigt?”

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter.