Her er velfærdssamfundets redningsmænd

Færre skal gøre mere for flere, bare billigere. Det er den gordiske velfærdsknude, som den danske velfærdsstat står over for i de kommende årtier. En ny gruppe sociale iværksættere skal løse den knude, og sikre velfærdssamfundets overlevelse. Proremus, Props & Pearls, Natteravnene og Dugnad er fire eksempler på, hvad der kan blive prototypen på velfærdssamfundets redningsmænd og -kvinder.

Færre skal gøre mere for flere, bare billigere. Det er den gordiske velfærdsknude, som den danske velfærdsstat står over for i de kommende årtier. En ny gruppe sociale iværksættere skal løse den knude, og sikre velfærdssamfundets overlevelse.

Mandag Morgen har kortlagt de sociale iværksættere og præsenterer her fire eksempler på velfærdssamfundets redningsmænd:

Den århusianske virksomhed arbejder for inklusion af psykisk sårbare medborgere på det danske arbejdsmarked. Virksomheden ansætter psykisk sårbare mennesker i fleks- eller skånejob, hvor de producerer og sælger ydelser inden for grafisk produktion, hjemmesideløsninger og bogholderi. Visionen bag Proremus er, at der bør være plads til de psykisk sårbare på arbejdsmarkedet, og virksomheden er et bud på, hvordan deres kompetencer kan bringes i spil – til gavn for dem selv og til gavn for samfundet. Virksomhedens sociale fokus er på en gruppe af individer, deres forretningsmodel er baseret på salg af ydelser på et almindeligt marked – om end virksomheden også befinder sig på et offentligt marked for beskæftigelsesydelser. Virksomheden drives på markedsvilkår, og er ejet af den frivillige sociale hjælpe- og interesseorganisation Sindslidendes Vilkår.

Login