Jagten på fremtidens produktionsmedarbejder

Mens den danske fremstillingssektor drænes for arbejdspladser, har seks produktionsvirksomheder i Region Sjælland sat sig for at bryde den onde cirkel. Virksomhederne har i fællesskab udviklet seks “verdensklasse-profiler”, der beskriver, hvilke kompetencer medarbejdere på alle niveauer skal besidde, hvis de skal konkurrere med lande som Polen, hvor lønniveauet er 80 pct. lavere. Innovationsevne, fleksibilitet og selvstændighed er nogle af danske medarbejderes vigtigste aktiver, viser de første erfaringer fra projektet.

I Polen er timelønnen for en produktionsmedarbejder en sjettedel af, hvad den er i Stege på Møn. Det konstaterede produktions- og logistikdirektør hos kageproducenten Bisca, Michael Budtz Berthelsen, da han for nylig turede Polen rundt og sonderede terrænet for en eventuel udflytning af Biscas aktiviteter, som i dag er under hårdt pres efter flere års økonomisk krise. Han besøgte 15 polske virksomheder og erfarede, at lønomkostningerne få hundrede kilometer væk i gennemsnit er hele 84 pct. lavere end i Stege, hvor Bisca i dag beskæftiger ca. 320 ansatte. “Skal vi bevare dem, skal produktiviteten skrues kraftigt op,” siger Michael Budtz Berthelsen.

Det kan ikke ske alene ved at investere i automatisering og ny teknologi. For det varer ikke længe, før de bruger samme teknologi i Polen, påpeger Michael Budtz Berthelsen:

“Det vi skal vinde på, er, at vi skal gøre tingene mere smart. Vi har ikke andre muligheder end at styrke vores medarbejderes kompetencer,” siger han.

Login