Japan vender industri 4.0 på hovedet

Mens resten af verden famler efter at finde plads til borgerne i en teknologifokuseret industri 4.0-fremtid, har solens rige sat mennesket i centrum i en ny, ambitiøs plan for at udvikle fremtidens fuldstændigt digitalt forbundne samfund, Society 5.0.

”Japan vil være det første land i verden til at realisere Society 5.0, som vil løse sociale udfordringer på en måde, så enhver person kan få sine behov opfyldt.”

Med disse ord satte Japans premierminister, Shinzo Abe, kort før sommerferien helt nye pejlemærker for digitaliseringen af den globale økonomi, som i størstedelen af den vestlige verden domineres af den såkaldte industri 4.0-tænkning.

Ordene faldt på et møde i den japanske regerings råd for investeringer i fremtiden, hvor Abe introducerede skitsen til en helt ny strategisk vækstplan for Japan, der i en lang årrække har været ramt af lavvækst eller decideret minusvækst, bl.a. som følge af en katastrofal demografi med lav fødselsrate og stadig flere ældre.

Login