Jeg har tillid til den digitale revolution

Vi ved, at digitalisering og automatisering griber og vil gribe yderligere om sig i alle brancher. I undervisningssektoren ved vi heldigvis også, at elever og studerende i fremtiden stadigvæk vil få brug for undervisernes almendidaktiske grundfaglighed.

Verden ændrer sig i øjeblikket med en hastighed, som langt overgår hastigheden for den industrielle revolution i 1800-tallet. Industrialiseringen har frem til i dag været synonym med en lang række samfundsændringer og teknologiske fremskridt, der skabte fundamentet og grundmekanismerne for vores moderne, demokratiske verden. Datidens landskab, samfund og levevilkår ændredes hurtigt og dramatisk, og afgørende teknologiske landvindinger medførte en gennemgribende ændring af produktionsmetoderne.

Som en parallel til den industrielle revolution står vi i dag på randen af en ny automatiseringsalder – eller robotrevolution, hvor maskiner, robotter og kunstig intelligens går fra rutinemæssige opgaver på fabriksgulvet til aktiviteter på tværs af brancher, færdigheder og lønniveauer.

Vi står i den komplekse situation, at fremtiden er uforudsigelig og foranderlig. Det har den altid været, men fremtiden kommer bare hurtigere i dag end i 1800-tallet. Det er svært at forestille sig accelerationen af nutidens teknologiske fremskridt, og vi har næppe nogen ide om potentialet i den digitale revolution, som venter lige om hjørnet.

En ting er dog sikker: Fremtidens automatiseringer vil ændre måden, hvorpå vi lever, kommunikerer, arbejder og lærer, radikalt. Udviklingen ændrer grundvilkår og krav i stort set alle erhverv og brancher, også på uddannelsesområdet.

Fascinerende Generation Z

Vi underviser en generation – Generation Z eller de digitale indfødte, som de også betegnes – der omfavner nutidens digitale innovation og teknologiske muligheder. Generation Z er den første generation, der ikke har oplevet et liv uden computer, internet og mobiltelefoner. De er født ind i robotrevolutionens forudsætninger, som de er trygge ved, og de har potentialerne til at innovere, udvikle og skabe. De har en forståelse for digitale værktøjer, en uforlignelig evne til konstant at tilpasse sig en ny virkelighed, og de har høje forventninger til sig selv og ikke mindst deres omgivelser. De er ansvarlige, målrettede, kreative og kritiske tænkere, og det er netop disse egenskaber, der gør generationen så fascinerende at arbejde med.

I 2013 udkom de to engelske forskere dr. C.B. Frey og lektor M.A. Osborne med analysen ’The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?’, der undersøgte, hvilke erhvervsområder der forventes at blive automatiseret i snarlig fremtid. Konklusionerne chokerede dengang mange verden over.

Herhjemme har senest konsulenthuset McKinsey og Aarhus Business and Social Sciences v. professor Philipp Schrøder forholdt sig til analysens konsekvenser i en dansk kontekst, og de viser, at 40 pct. af alle opgaver på det danske arbejdsmarked kan automatiseres med teknik, som vi allerede kender i dag. Med andre ord kan fire ud af ti arbejdstimer automatiseres. I nogle sektorer er automatiseringspotentialet helt op til 73 pct., mens det i andre sektorer er nede på 10 pct.

Det fremgår desuden af analysen, at ingen sektorer eller brancher vil blive digitaliseret 100 pct. – men også at ingen ej heller vil gå fri. Det er givet, at automatiseringen kommer, og at vi som samfund, erhvervsdrivende og ansatte skal forholde os til det, hvad enten vi bryder os om det eller ej. Forandringen sker måske ikke hen over natten, men den kommer.

Ny didaktisk virkelighed

På Niels Brock er vi ikke et øjeblik i tvivl om, at undervisning og didaktik ikke kan reduceres til mekanisk teknologi. Læringsprocessen er så tilpas kompliceret, at der fortsat vil være brug for dygtige og engagerede undervisere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsproces.

Elever og studerende har brug for undervisernes almendidaktiske grundfaglighed. Undervisning og læring er i bred forstand skolens vigtigste begreber, og en reduktion af didaktikken til automatisering vil resultere i en afprofessionalisering af underviserens professionelle dømmekraft og ikke mindst relationskompetencer. Deltagelse i undervisningens didaktiske og dannende fællesskab er og vil fortsat være skolens etos.

Der er heldigvis sket en betydelig didaktisk udvikling siden min tids skolegang. Men den aktuelle digitale revolution kalder alligevel på et grundigt eftersyn af undervisernes kompetencer, idet teknologiforståelse og ikke mindst indsigt i digital dannelse bliver afgørende for fremtidens læringsprocesser. Der vil være opgaver, som forsvinder, og der vil opstå nye didaktiske opgaver i kølvandet, som uddannelsesområdet skal indrette sig efter.

Uddannelsessektoren er i rivende udvikling – og vi kan ikke forstille os morgendagens krav. Vi ved bare, at teknologien forandrer verden med eksponentiel hastighed. Statsminister Lars Løkke Rasmussens ’Disruptionråd – Partnerskab for Danmarks fremtid’ vidner om, at den digitale revolution ligger lige om hjørnet, og rådet er på mange måder en håndsrækning til det danske erhvervsliv. Men det er tvivlsomt, om et råd som dette for alvor vil kunne rumme alle facetter af de kommende årtiers digitale revolution.

Tænk på, at mange af de unge, som skal løfte og forme den digitale udvikling, først lige nu har indledt deres ungdomsuddannelse eller først nu er startet på deres videregående uddannelse. Det er i høj grad blandt disse dygtige unge, at tankerne om fremskridtet tænkes.

Forrige artikel Syv grunde til at virksomheder ikke lykkes med innovation Næste artikel Trump er en farlig mand for alle
Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

KOMMENTAR: Det kan være svært at forsvare en prioritering af udsmykning og arkitektur på et hospital, når budgetterne er stramme. Men det skal vi. For det er godt for patienterne. På Nordsjællands nye superhospital kæmper vi for at udvikle en helt ny type velfærdsbygning, skriver projektdirektør Henrik Schødts.

Nye generationer kan koste S og V magten

Nye generationer kan koste S og V magten

Den kommende valgperiode bliver en af de sidste, hvor Socialdemokratiet og Venstre er de toneangivende partier i dansk politik. Danmarks yngste vælgere vil halvere de to store partier. Deres foretrukne partier er Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Danmark er i gang med et markant generationsopgør, en revolution, der vender op og ned på de politiske partiers styrkeforhold.

Danske whistleblowere er retsløse

Danske whistleblowere er retsløse

655 danske virksomheder har en whistleblowerordning, men hvem beskytter de egentlig? Ordningerne kan ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem.

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Efter afsløringerne af hvidvaskskandalen i Danske Bank og den danske og internationale finanssektors omfattende skattespekulation er det blevet en tand sværere at besætte de øverste poster i dansk erhvervsliv. Her kommer et bud på de kandidater, hvis personlige hæderlighed skal igennem en historisk hård test, før de kan lande i en af de tre tunge topposter, der står ledige lige nu.

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Mandag Morgen har bedt Kvinfo-direktør Henriette Laursen om tre kulturanbefalinger. Hun fremhæver både tv-serien Babylon Berlin og forfatter Aydin Soei, og så har hun overhørt et citat til en demonstration for seksuelt samtykke.

Her foregår den digitale jobjagt

Her foregår den digitale jobjagt

KOMMENTAR: For 20 år siden revolutionerede internettets digitale løsninger jobsøgning og rekruttering. Nu er næste bølge på vej. Sociale medier og Google kan blive måden, du finder din næste kernemedarbejder – eller selv får et nyt job. Rekrutteringsekspert Frederik Lysgaard giver dig en guide til fremtidens jobmarked.

Guide til den gode whistleblowerordning

Guide til den gode whistleblowerordning

Overvejer du, om der er brug for en whistleblowerordning i din virksomhed eller på din arbejdsplads? Her er 7 af de vigtigste spørgsmål, du skal tage stilling til, før du går i gang.

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Halvdelen af de store bankers topchefer ville efter alt at dømme være dumpet på Finanstilsynets nye skærpede praksis for egnethedsvurderinger. Det viser en gennemgang af bankdirektørernes cv’er. Der er brug for mere transparens i tilsynets vurderingsgrundlag, lyder det fra eksperter.

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

KOMMENTAR: Kina bruger de amerikanske techselskabers krise med datalæk og fake news til at eksportere sin model for styring af internettet og software til kontrol og overvågning.

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Flere pensionskasser bekender nu åbenlyst politisk kulør og arbejder for at presse nøje udvalgte politiske agendaer igennem over for de virksomheder, de investerer i. Vi ser nærmere på tre af de absolut mest aggressive pensionsspillere, der kæmper for hver deres agenda.

Et gult wake-up call til den grønne elite

Et gult wake-up call til den grønne elite

ANALYSE: Den grønne omstilling er ikke bæredygtig, hvis den tager fra de fattige og giver til de rige. Det har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, måttet indse. Det samme skal resten af EU forholde sig til, hvis man vil af med kulindustrien, der beskæftiger 480.000 mennesker i Europa.

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Teknologi har disruptet demokratiet. Specialiserede digitale platforme med teknikker fra moderne corporate marketing gør det let at starte et nyt parti eller en borgerbevægelse. Amerikanske NationBuilder har bidraget både til Donald Trumps valgsejr og til at skaffe gadebelysning ved den utrygge Nørrebro Station.

Europas nationale demokratier skælver

Europas nationale demokratier skælver

Politikere i de europæiske lande får stadigt sværere ved at danne regeringer og føre politik, for når de politiske yderfløje vokser, reduceres evnen til at finde kompromisser. Splittelsen hjælpes på vej af russisk støtte til fløjene.

Europæisk politik kan købes for penge

Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

INTERVIEW: Kapitalismen mangler at tage hensyn til den kompleksitet, der er kommet i vores samfund. Nationalstaten og internationale organisationer kan ikke alene løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Virksomhederne er nødt til at tage et ansvar, mener den tidligere topchef i Novo Nordisk.

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

I sine mange år i ATP stod nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen for talrige aktieudlån, hvor landets største pensionskasse ikke havde nogen kontrol med, hvad deres aktier blev brugt til. En stor del af de mange udlån foregik via en konstruktion i Luxembourg, som ATP selv betegner som kreativ.

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Fire kommuner tester lige nu, om det kan betale sig at investere i et bedre liv for langtidsledige og socialt udsatte med 50.000 kr., som de selv råder over. Erfaringerne fra et lignende projekt i Aarhus er gode, men lovgivning kan stoppe yderligere udbredelse af de gode erfaringer.

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Aldrig før har meningsmålinger vist så få vælgere vandre over midten som nu. Men blandt partierne internt i både blå og rød blok er der gang i vælgerstrømmen. Hele 37 pct. af vælgerne vil stemme på et andet parti. Det er ikke vælgerne, som har flyttet sig. Det er partierne, siger valgekspert.

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

KOMMENTAR: Som ung er man bange for at vælge den forkerte uddannelse, men vejen til læring og opkvalificering vil være langt bredere fremover. Udfordringen bliver ikke, om man vælger rigtigt, men i langt højere grad om man kan begrænse sig.

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

KOMMENTAR: Vi har alle mødt en dårlig leder, der kun er leder for magtens og pengenes skyld. Men er det et retvisende billede af den danske lederstab? Og hvis ja, skaber vi så bedre ledelse ved at fremhæve de dårlige eksempler?

Sådan organiserer du den digitale innovation

Sådan organiserer du den digitale innovation

KOMMENTAR: For at få succes i den digitale æra er organisationer nødt til at skabe både inkrementel og radikal innovation – med brugeren i centrum. Ved at bruge to forskellige typer innovationsenheder kan organisationer parallelt optimere kerneforretningen og udforske radikale innovationer, der kan sikre fremtidens succes.

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

KOMMENTAR: Ikke kun jordens klima bliver varmere og tvinger virksomhederne til at omstille sig til et markant anderledes erhvervssamfund. Forretningsklimaet bliver også varmere og kræver et nyt ledelsesparadigme. Her er portrættet af en 'hot' leder.

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Udflytninger af statslige arbejdspladser har ikke hentet vælgerne "hjem" til Venstre. Ved det kommende valg står Venstre til at gentage det historisk dårlige resultat fra valget i 2015.

To borgerlige statsministre, to personligheder, to ledere

To borgerlige statsministre, to personligheder, to ledere

Udgivelsen af to nye bøger om hhv. Poul Schlüter og Lars Løkke Rasmussen er en god anledning til at sammenligne de ledelsesstile, som er og har været de to borgerlige statsministres personlige fingeraftryk på hver deres epoke.

Sådan ser et politisk opbrud ud på dansk

Sådan ser et politisk opbrud ud på dansk

KOMMENTAR: Partiernes størrelse er næsten uændret – men alligevel vil den logik, der har opdelt dansk politik i en blå og en rød blok, være kraftigt udfordret efter valget.

Nu er det de røde der vinder på udlændingepolitikken

Nu er det de røde der vinder på udlændingepolitikken

Siden folketingsvalget i 2001 har udlændingepolitikken flyttet titusinder af stemmer fra rød til blå blok. I denne valgperiode er det lige omvendt. Nu flytter udlændingepolitikken stemmer fra blå til rød blok. Socialdemokratiet og Radikale trækker læsset. Det kan afgøre det kommende valg.

DF-profiler står til at ryge ud af Folketinget

DF-profiler står til at ryge ud af Folketinget

Næsten hver femte vælger har forladt Dansk Folkeparti, og store profiler som udlændinge-ordfører Martin Henriksen og EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth er i fare for at ryge ud af Folketinget ved næste valg. Store valgdramaer venter partiet i Nordsjælland og Sydjylland.