Kinas sociale pointsystemer – nu for virksomheder

De omdiskuterede kinesiske sociale pointsystemer følges fra næste år op af et langt mere avanceret pointbaseret monitoreringssystem for virksomheder – det såkaldte corporate social credit system. Systemet skal overvåge, styre og offentliggøre virksomheders adfærd – også udenlandske selskaber.

Af Christina Bundgaard Mark
Science and innovation officer, Innovation Centre Denmark, Shanghai

I 2014 lancerede den kinesiske regering en plan for udrulningen af et nationalt socialt kreditsystem i 2020. Ambitionen er at øge troværdighed og ordentlighed i det kinesiske samfund.

Ideen er, at enkeltpersoner får en konto med point, der knyttes til det personlige ID-nummer, svarende til et dansk CPR-nummer. Gør du en ekstraordinært god gerning, og overholder du dine betalingsfrister, tildeles du point. Omvendt, hvis du eksempelvis overtræder færdselsloven, trækkes der point fra. Pointsaldoen kan blandt andet påvirke priser på togbilletter og adgang til fordelagtige banklån.

Det omdiskuterede sociale pointsystem udbydes i øjeblikket af private og offentlige aktører som pilotprojekter i en række kinesiske byer. På trods af at mange vestlige medier står i kø for at sammenligne Kinas sociale kreditsystemer med Orwells ’1984’, findes der dog endnu ikke et nationalt, statsligt styret pointsystem for enkeltpersoner. Og det er tvivlsomt, om et landsdækkende system kan nå at træde i kraft allerede i 2020.

Hvad der derimod tiltrækker sig mindre opmærksomhed, på trods af sin langt mere teknisk sofistikerede databehandling og centrale politiske forankring, er Kinas corporate social credit system: et monitorerings- og rankingsystem for alle virksomheder med aktiviteter i Kina – kinesiske såvel som udenlandske.

Modsat pointsystemet for enkeltpersoner, der testes af techvirksomheder som Alibabas Ant Financial, styres denne database fra centralt politisk hold.

Omfattende dataindsamling

I en nyligt publiceret rapport fra EU's handelskammer i Kina beskrives pointsystemet for virksomheder som en central (meta)database, hvor myndighederne indsamler, integrerer og analyserer enorme datamængder, der danner en kortlægning af virksomheders sociale og økonomiske adfærd.

Selve dataanalysen foretages af algoritmer, og danner grundlag for en vurdering af virksomheden, hvis score afgør muligheder og eventuelle sanktioner.

Konkret forventes et multinationalt selskab at blive løbende vurderet på omkring 300 parametre, der dækker stort set alle virksomhedsaktiviteter.

Virksomheder pålægges at overdrage data om skat, miljøbeskyttelse og produktkvalitet samt compliance-områder som antimonopol, prissætning og patenter.

Herudover vil databasen i sin endelige version også indhente data fra forskellige agenturers fysiske og digitale inspektioner samt videoovervågning. Desuden vil der indgå data fra tredjeparter som techvirksomheder, hvis services virksomheder benytter sig af, eksempelvis Alipay og allestedsnærværende WeChat.

Blacklists og belønning

For hvert vurderingskriterie findes en politisk udformet definition på god opførsel, ud fra hvilken virksomheden indplaceres på en skala, der indeholder kategorierne excellent, good, fair og poor.

Får virksomheden et dårligt resultat, registreres virksomheden som et ”distrusted company”. Vurderes virksomheden tilstrækkeligt lavt eller til ikke at ændre adfærd i tilstrækkelig grad, kan det i sidste ende udløse en plads på en blacklist, der offentliggøres på officielle statslige hjemmesider, og i yderste konsekvens kan det føre til markedsudelukkelse.

Til hvert enkelt vurderingskriterie hører et sæt sanktioner, som er baseret på skriftlige aftaler mellem forskellige agenturer, ministerier og lokalregeringer. Det betyder, at sanktionerne ikke kun falder inden for den sektor, hvor virksomheden ikke efterlever kravene, men inden for alle de sektorer, der har gensidige aftaler.

Vurderes en virksomhed til ikke at leve op til kravene inden for eksempelvis skattebetaling, risikerer den ikke kun at blive underlagt højere skattekrav, men også at få sværere ved at få rejse-, produktions- eller byggetilladelser. På den måde går information på tværs af både myndigheder, provinser samt lokale og nationale regeringsniveauer.

På nogle områder er vægtning, kriterier og grunde til blacklistings offentligt tilgængelige, hvor de i andre tilfælde er fortrolige.

Omend den øgede detaljegrad og intensitet af monitoreringen kan overraske selv garvede aktører på det kinesiske marked, kan udfordringen om øgede dokumentationskrav – sat på spidsen – løses ved at ansætte flere administrative medarbejdere.

Monitorering af markedsaktører er i sig selv ikke problematisk eller enestående for Kina. Hvad der til gengæld frembringer bekymring hos det europæiske handelskammer, er mængden af datakilder, der indgår i udarbejdelsen af virksomhedsprofilerne.

En samkøring af data fra så mange forskelligartede kilder, som den kinesiske regering har planer om, vil kunne få selv den mest indædte kritiker af de europæiske GDPR-regler til at skælve.

Algoritmebaseret tillid?

Indfasningen af det nye corporate social credit system kan ses som et større retningsskifte fra markedsbarrierer til monitorering på det kinesiske marked.

Kina fortsætter med at have åbne døre til markedet for internationale aktører, men bevæger sig i sin markedsregulering væk fra firkantede adgangskrav om joint venture-modeller og specifikke investeringsporteføljer. Det betyder dog ikke, at regeringen slipper kontrollen med udenlandske virksomheder (eller kinesiske for den sags skyld), men at den i stedet sætter sin lid til data og algoritmer i sine bestræbelser på at monitorere dem.

Fra den kinesiske regerings side lyder argumentet, at et pointbaseret system vil skabe mere lige vilkår for virksomheder på det kinesiske marked, eftersom kinesiske virksomheder i en længere periode har været underlagt monitoreringskrav, som udenlandske virksomheder hidtil har været forskånet for. Desuden skal den tætte monitorering bidrage til at nedbringe svindel og øge sikkerheden i blandt andet fødevareproduktion.

Tvinger virksomheder til at være politisk korrekte

Ikke overraskende går udenlandske virksomheders bekymringer på, at systemet med nærmest kirurgisk præcision kan bruges til at tvinge virksomheder til at imødekomme politiske mål, eftersom de føromtalte vurderingskriterier defineres politisk og ikke udelukkende juridisk.

Det europæiske handelskammer i Kina peger i sin rapport på, at denne politisering i yderste konsekvens kan betyde, at virksomheder i stedet for kun at navigere efter juridiske rammer, nu også skal agere politisk, for at sikre en god rangeringog undgå sanktioner.

Systemet er ikke blot en vision. Allerede i dag indsamles virksomhedsdata, og der foretages vurderinger, som har indvirkning på virksomhedernes manøvrerum.

Men systemets sanktionsmekanismer er stadig under udarbejdelse, og datadeling mellem de forskellige dele af det nye adfærdskorrigerende system designes løbende. Om vi ved overgangen til 2020 ser et fuldendt og implementeringsklart system, der er et Black Mirror-afsnit værdigt, er derfor endnu usikkert.

Forrige artikel EU’s dansk-franske akse EU’s dansk-franske akse Næste artikel Hvordan forestiller man sig en bedre verden? Hvordan forestiller man sig en bedre verden?

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Liverpools manager, Jürgen Klopp, rider på en bølge af succes, og nu skeler mange ledere til den tyske træner, der vækker begejstring med sin begejstring. Han er livsglad, autentisk og ærlig, og det er noget, erhvervsledere kan lære af. Men tag ikke fejl. Klopp er ikke kun sit brede smil. Læs eller genlæs Laura Ellemann-Jensens ledelsesportræt.

TID TIL LEDELSE: Hele påsken kan du læse og genlæse nogle af de skarpeste indlæg fra Mandag Morgens ledelsessider. Vitaminer til dig, der skal udføre en af verdens aktuelt sværeste og vigtigste opgaver: at lede din organisation eller dit team godt igennem krisen. 

Lederes største fejl, når de træffer beslutninger – og hvordan du undgår dem

Lederes største fejl, når de træffer beslutninger – og hvordan du undgår dem

Fejl nummer et er at fortælle folk, at deres mening tæller, når den ikke gør, skriver Robert I. Sutton, ledelsesprofessor ved Stanford University.

TID TIL LEDELSE: Hele påsken kan du læse og genlæse nogle af de skarpeste indlæg fra Mandag Morgens ledelsessider. Vitaminer til dig, der skal udføre en af verdens aktuelt sværeste og vigtigste opgaver: at lede din organisation eller dit team godt igennem krisen. 

Hold øje med modenheden på ledermøderne

Hold øje med modenheden på ledermøderne

Ledermødet er krumtappen, når vi vil skabe bedre samarbejde i organisationen. Men ledermøderne er meget mere end det. De er også flertydige og usikre fora, som sætter vores modenhed på prøve. Og det kan vi lære meget af, skriver ledelsesrådgiver Klaus Majgaard.

TID TIL LEDELSE: Hele påsken kan du læse og genlæse nogle af de skarpeste indlæg fra Mandag Morgens ledelsessider. Vitaminer til dig, der skal udføre en af verdens aktuelt sværeste og vigtigste opgaver: at lede din organisation eller dit team godt igennem krisen. 

Viser du lederskab eller viser du bare handlekraft?

Viser du lederskab eller viser du bare handlekraft?

Som leder i en krise er det vigtigt at have modet til at afstå fra handlinger, der mest tilfredsstiller ens eget behov for at vise handlekraft. Evnen til at bevare roen og overblikket i usikre tider fortjener lige så stor anerkendelse som evnen til at træffe hurtige beslutninger.

TID TIL LEDELSE: Hele påsken kan du læse og genlæse nogle af de skarpeste indlæg fra Mandag Morgens ledelsessider. Vitaminer til dig, der skal udføre en af verdens aktuelt sværeste og vigtigste opgaver: at lede din organisation eller dit team godt igennem krisen. 

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

Selv de mest velkendte feedbackmodeller kan få dig til at fremstå som en djævel i forklædning. Og den feedback, du giver som leder, kan få den mest proaktive og udviklingsorienterede medarbejder til at blive defensiv eller gå i opposition, skriver erhvervspsykologerne Mathias Hovind og Susanne Clausager Dalgaard.

TID TIL LEDELSE: Mandag Morgen bringer hen over påsken nogle af de bedste indlæg fra vores ledelsessider gennem det seneste år. 

Folketinget kørt ud på et sidespor

Folketinget kørt ud på et sidespor

Ministre og embedsmænd har fået overladt en stigende magt fra Folketinget gennem bemyndigelser i lovgivningen. Det er vurderingen i et nyt forskningsprojekt, der konkluderer, at der er meget lidt politisk kontrol med, hvad der sker, når først en lov er vedtaget og skal implementeres.

Kun politisk mod i coronaklassen kan forhindre grønvask

Kun politisk mod i coronaklassen kan forhindre grønvask

ANALYSE: En af de vigtigste lektioner fra coronakrisen er, at politikerne kan utrolig meget, når de virkelig skal. Når den store genopretning begynder, står de europæiske regeringer med en historisk mulighed og et helt nyt værktøj til at stimulere grønne investeringer. Men den bedste vej er den sværeste. 

Med EU's nye grønne stempel kan selv fossil gas kaldes en bæredygtig investering

Med EU's nye grønne stempel kan selv fossil gas kaldes en bæredygtig investering

Gennem to år har EU arbejdet på et nyt redskab, der skal give investorer en større sikkerhed for, at det, der sælges som bæredygtige investeringer, rent faktisk gavner miljø og klima. Men den grønne taksonomi, der skulle modvirke greenwashing, kan ligne grøn elastik i metermål. Det kan få enorme konsekvenser for effekten af kommende grønne investeringer. 

Arbejdspladsen bliver virtuel og arbejdet bliver ”distribueret”

Arbejdspladsen bliver virtuel og arbejdet bliver ”distribueret”

At arbejde hjemmefra er måske blot en forsmag på en ny måde at organisere arbejde og virksomheder på, når man mere konsekvent bruger digitale værktøjer. Den amerikanske designer John Maeda fortæller i en ny rapport om at gå skridtet videre fra distancearbejde til distribueret arbejde.

Silicon Valley er også central for den grønne omstilling

Silicon Valley er også central for den grønne omstilling

Danmark arbejder på højtryk for at udvikle løsninger til den grønne omstilling, og danske virksomheder og forskning kan få en førende position i fremtidens klimavenlige økonomi. Men hvis man vil op i global skala, kan der være inspiration og investeringer at finde i Silicon Valley. Også på det grønne område har det enestående miljø for innovation noget at byde på.

Coronanedlukning medfører massivt fald i CO2-pris

Coronanedlukning medfører massivt fald i CO2-pris

I marts er prisen på EU’s CO2-kvoter raslet ned. Tre klimaorganisationer efterspørger politiske indgreb, der skal sikre fortsat fremdrift i den grønne omstilling, mens eksperter fra Københavns og Aarhus Universitet opfordrer til at slå koldt vand i blodet. 

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Ikke kun vores hverdag bliver anderledes efter coronakrisen. Det gør også vores tillid til, om EU kan beskytte vores samfund, og hvem der mon kommer og hjælper, når nøden er størst – USA eller Kina?

18 måneders maratonkamp mod corona venter

18 måneders maratonkamp mod corona venter

Nye bølger af smittespredning kan følge, hvis regeringen lemper restriktioner for hurtigt og for meget. Forskergruppe på Statens Serum Institut, DTU og RUC arbejder lige nu på modeller, der kan vise, hvor regeringen kan lempe restriktionerne først. Højt smitteberedskab frem til fremkomst af vaccine kan mindske danskernes tillid til hinanden.

Kina løsner forsigtigt på grebet

Kina løsner forsigtigt på grebet

Efter et par måneders storstilet, konsekvent og til tider hårdhændet indsats for at bremse coronaepidemien er de kinesiske myndigheder nu begyndt at løsne lidt på grebet. Men hvor meget tør man slække på kontrollen? Og bliver hverdagen nogensinde den samme igen? De dilemmaer, man nu ser i Kina, vil vi formentlig også se i Danmark, når epidemien har toppet.

Corona-innovation med speederen i bund

Corona-innovation med speederen i bund

ANALYSE: Siden coronakrisen ramte Danmark, er en lang række digitale initiativer til at finde løsninger dukket op. De mange websites og arbejdsgrupper, der samler eksperter inden for sundhed, læring og it, har det tilfælles, at de arbejder med den tilgang til innovation, vi kender fra startupmiljøet: lynhurtigt, selvorganiserede og i tæt samspil med brugerne.

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittetallet i Danmark er nu fire gange højere end i Singapore. I den asiatiske bystat sporer detektiver smittekæder og offentliggør resultaterne. Det udfordrer den enkeltes ret til privatliv, men har sikret singaporeanerne større frihed til at leve et mere normalt hverdagsliv

Distanceledelse for begyndere

Distanceledelse for begyndere

At lede på distancen handler om meget mere end at udstikke ordrer på jævnlige videokonferencer. Uden det fysiske nærvær transformeres lederrollen, og der er behov for mindst lige så meget fokus på justering af filosofien som på det tekniske, understreger digital konsulent. 

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronakrisen rammer luftfartens økonomi med voldsom kraft. Klimaplaner er blevet udskudt – men indtil videre ikke smidt i vasken. Branchens klimainitiativer afhænger nu af hjælp fra staten, der i forvejen har spændt et milliarddyrt sikkerhedsnet ud under hele samfundet. 

Det er nu du skal vise lederskab

Det er nu du skal vise lederskab

Coronakrisen har på rekordtid sat Danmark og samtlige virksomheder og organisationer i landet i undtagelsestilstand. Der er akut behov for lederskab på alle niveauer. Mandag Morgen har talt med en række ledelseseksperter om, hvilken type kriseledelse situationen kalder på.

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Der bliver skrevet politisk historie i disse uger, hvor statsledere kloden over udvikler nye former for kriseledelse. Tre ting er dog stadig afgørende, når politikere skal lede et land gennem en krise: lederens integritet, beslutningsevne og kommunikative evner. Alle de tre ingredienser indgår i statsledernes vidt forskellige strategier, uanset om det er Mette Frederiksens inkluderende statsmandsskab eller den franske krigsretorik med Macron som ene general bag skrivebordet.

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

KOMMENTAR: Kampen mod coronavirus er et studie i demokratiets evne til at tilpasse sig og løse akutte problemer. Spørgsmålet er, om demokratiet også er i stand til at løse problemer, der kommer snigende mere ubemærket end en dræbende virus?

Eksperter:  Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Eksperter: Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Regeringens nødpakker under coronakrisen påvirker ikke det økonomiske råderum nævneværdigt, hvis krisen er midlertidig. Det viser en beregning, som Cepos har foretaget for Mandag Morgen. Alligevel opfordrer både Cepos og andre økonomiske eksperter regeringen til at budgettere med et minus frem mod 2030. Det vil give regeringen 12 mia. kroner ekstra til omstillingen af velfærden og økonomien.  

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Kriser kalder på klare svar. Det kan være skræmmende at være den, der skal give dem. Ikke alene på grund af situationens kaos og angsten i omgivelserne. Men også fordi den aggressivitet, der kaldes på, vækker dit ubehag. Paradoksalt nok kan netop dette ubehag føre til, at den aggressive lederrolle overspilles.

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Susanne Mørch overtager direktørposten i Tivoli, når den mangeårige direktør Lars Liebst træder tilbage. Mørch overtager landets mest succesfulde attraktion, men udfordringen bliver at vedholde væksten, samtidig med at coronavirussen kan få store konsekvenser for forlystelsesparken den kommende tid.

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

I kølvandet på coronavirussens spredning kommer også en syndflod af falske nyheder om, hvor sygdommen kommer fra, og hvordan man kan kureres for den. Pandemien er den hidtil største stresstest af det samarbejde, der langt om længe er kommet op at stå mellem de europæiske lande og de sociale medier.

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronaepidemien viser, hvor dybt afhængige mange virksomheder i dag er af langstrakte, globale forsyningskæder. Allerede nu mærker danske virksomheder konsekvenserne. Hvor dyb og omfattende denne forsyningskrise bliver, er usikkert, men coronaepidemien kommer til at påvirke både virksomhedsstrategier og global handelspolitik, forudser eksperter.

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Corona sætter forsyningskædernes sårbarheder på spidsen. Det mærker en af verdens største virksomheder netop nu: Apple er helt afhængig af Kina i sin produktion af iPhones, men den strategi tryktestes nu af karantæner, told og faldende salgstal.

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Kristian Wendelboe har givet sig hen til Det Ny Teaters opsætning af vampyrmusical og anbefaler en fransk roman, hvis indhold han ikke tør citere fra.

Her logger du på generalforsamlingen

Her logger du på generalforsamlingen

De seneste ugers udbrud af covid-19 har tvunget dansk erhvervsliv til at tænke i nye baner, når eksempelvis planlagte generalforsamlinger og møder skal afholdes. Men hvilke udfordringer giver det, at aktionærer og parter ikke kan mødes og se hinanden i øjnene, når kritiske beslutninger skal drøftes? Og hvilke digitale redskaber vil de blive så glade for undervejs, at de slet ikke vil af med dem igen?

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Mette Frederiksen og regeringen tackler coronavirussen med en kombinaiton af håndfaste indgreb og indtrængende opfordringer til borgerne om at ændre adfærd. Det er nødvendigt at fastholde befolkningens opmærksomhed og tillid i mange uger, siger ekspert.

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

KOMMENTAR: Coronavirussen vælter Mette Frederiksens strategiske plan. Hun ville netop ikke være krisestyrmand og hoppe fra tue til tue. Det er præcis, hvad hun må gøre nu.

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

TECHTENDENSER: Coronaepidemien skubber på mange måder verden i retninger, som alligevel var nødvendige i forhold til helt andre problemer, først og fremmest klimakrisen. Teknologien har gjort det muligt at producere, arbejde, studere og samarbejde uden at sende mennesker og varer rundt i hele verden. Men først nu bliver vi tvunget til at udnytte muligheden for at leve og arbejde anderledes.