Kommuner til kamp mod bureaukratiet

Over hele landet jagter kommuner paragraffer og dokumentationskrav som aldrig før. Embedsmænd på rådhusene og ledere i børnehaver og på skoler er sammen med faglige organisationer nået længere med konkret afbureaukratisering end diverse ministre. VK-regeringens opgør med afbureaukratiseringen løb ud i sandet og SRSF-regeringen forbereder stadig sin indsats for tillid- og afbureaukratisering. ”For første gang i min tid som leder tror jeg på afbureaukratisering,” siger skoleleder på 20. år.

Når faglærerne på Lergravsparkens Skole i København registrerer, om alle klassens elever møder til naturfag, idræt eller matematik, sker det på et stykke papir. Bagefter taster skolesekretæren registreringen ind i kommunens database. I dag har kun klasselæreren login og kan selv registrere fravær direkte i systemet.

Når lederen af Aabyhøj Dagtilbud i Aarhus – der tæller otte pasningstilbud – tidligere lavede sin kvalitetsrapport om børnenes udvikling, deres forældres tilfredshed og de 102 medarbejderes trivsel, brugte han og hans medarbejdere dage på at gentage oplysninger, som allerede var indberettet én gang.

Børne– og Ungeforvaltningen i Aarhus har nu forenklet indberetningerne og er kommet dobbeltarbejdet til livs. Lergravsparkens Skole håber på samme forenkling i løbet af de kommende måneder. Her har skoleleder Torben Vorstrup sat dobbeltarbejdet med fraværsregistreringen på listen over 91 arbejdsgange i Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, der bør forenkles.

Login