Krisen skaber grobund for innovation og redesign

KOMMENTAR: Virksomheder kan vælge to meget forskellige strategier for at komme igennem coronakrisen: De kan spare og skære, eller de kan vækste og innovere. Den sidste strategi kræver et grundlæggende brud med de traditionelle tankegange.

Design af fremtiden

Design handler om meget andet end at formgive produkter.

I dag bruges designtænkning som en metode til at skabe løsninger – lige fra nye forretningsmodeller til forbedring af det offentliges tjenester og udvikling af nye samarbejdsformer til at møde samfundets store udfordringer.

Mandag Morgen udvider nu dækningen af design med en række indlæg fra Danmarks førende designtænkere.

Mads Kjøller Damkjær
Adm. direktør, Designit Danmark

Som andre kriser rummer også coronakrisen store muligheder for dem, som tør gribe chancen. Dette gælder ikke mindst i forhold til at bruge krisen som en løftestang til at forbedre innovationsevnen. Kriser river op i traditioner og vaner, men de skaber også grobund for nye tanker, ideer og arbejdsformer, og det skal vi udnytte.

Set fra vores udgangspunkt som strategiske designere er der især seks punkter, som virksomhederne bør adressere netop nu for at forbedre innovationen og drage fordel af den krise, vi som samfund befinder os i.

Disse handler om organisering og et brud med traditionelle tankegange:

1. Vi skal udvikle og udnytte virtuelle samarbejdsformer

Vi står i en ny virkelighed, hvor vi i større grad oplever at arbejde hver for sig. Dette skaber konkrete potentialer, hvor designtænkning i kombination med teknologi kan skabe nye rammer.

Eksempelvis har vi sammen med en række partnere som AM Hub og Teknologisk Institut set på, hvordan vi sammen kan bygge en platform, hvor hospitaler kan efterspørge filer med forskellige designs til 3D-printede komponenter uden fysisk kontakt. Dette samarbejde er lovende og opstået som følge af coronakrisen og får nu også en international dimension.

2. Giv plads til medarbejderne

De virksomheder, som vil klare sig bedst igennem stormen, er dem, som bygger på autonomi frem for bureaukrati. I en tid som denne kan udfordringerne bedre mødes, hvor organisationerne er bygget op omkring flade strukturer, hvor medarbejderene har den nødvendige autonomi, handlekraft og mandat, som sikrer virksomhederne den nødvendige og altafgørende agilitet, manøvredygtighed og beslutningskraft.

3. Reality check på målsætningerne

Krisen er en god anledning til at gå organisationens design efter i sømmene og se, hvilke regler der skal kasseres, styrkes eller redefineres. Det kan gøres på utrolig mange måder, men det handler grundlæggende om at definere eller redefinere visioner og planer. Alt for mange virksomheder er stadig drevet af traditionelle organisationer med fokus på KPI’er, som ikke kan anvendes under en krise.

4. Hvad er det virkelig, kunderne skal bruge?

I krisetider er det naturligt at tænke på nedskalering og optimering, men situationen er også en oplagt mulighed for at innovere og accelerere sin forretning og udbud i markedet gennem designtænkning.

Dette handler om at se konkret på brugeren og kunden og hele tiden teste produkter og services undervejs i udviklingen. Denne tilgang giver værdifuld erfaring og øger samtidig tempoet i innovationen.

5. Mangler der nogen i netværket?

Alle virksomheder er stakeholders i større netværk. Dette bliver endnu mere tydeligt, når man gennemgår pludselige forandringer, som det sker nu.
Coronakrisen er en lejlighed til at tage et helikopterperspektiv på ens egen forretning og den holistiske enhed, man indgår i. Dette kan dels identificere svagheder i egen værdikæde samt åbne øjnene for nye muligheder for samarbejde med andre og måske overraskende partnere, så virksomheden kan levere endnu større værdi for sine brugere og kunder.

6. Fortsæt med at investere i fremtiden

Tidligere kriser har lært os, at der groft sagt er to kategorier af virksomheder: Dem, som forsøger at spare sig gennem krisen, og dem, som virkelig ser på, hvordan de kan gå til markedet på en ny måde og investere i nye vækstområder.

Apple udgav sin første iPod i 2001, samme år, som den amerikanske økonomi oplevede en recession, der bidrog til et fald på 33 procent i virksomhedens samlede omsætning.

Apple øgede alligevel sine udgifter til forskning og udvikling med dobbelte cifre, og den senere lancering af ​​iTunes Store (2003) og nye iPod-modeller (2004) udløste en kæmpe vækst, som vi ved i dag.

På samme måde både kan og bør vi i dansk erhvervsliv se coronakrisen som en mulighed, ikke kun et onde. Det kræver, at virksomhederne tør tænke nyt, også selv om presset for besparelser og nedskæringer kan være stort. Dette gælder både i forhold til vores måde at arbejde på, vores tilgang til markedet og eventuelle nye partnerskaber.

Kort sagt, vi er nødt til at tænke videre end til nedskæringer, helgarderinger og business as usual. De seks punkter er veje videre, som er drevet af en overbevisning om, at der er stort potentiale for innovation og vækst, også selv om vi står vi midt i en krisetid.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024