Kvinder er et uudnyttet våben i klimakampen

Sæt kvinderne for bordenden i den globale klimakamp, lyder opfordringen fra EUs ligestillingsinstitut. Ikke for kvindernes skyld, men for klimaets

Det er med mænd og kvinder, som det er med ilande og ulande i den globale kamp mod klimaforandringer: Det er primært mændenes adfærd, der har forårsaget klima-problemerne, men det er kvinderne, der lider mest under dem. I øvrigt har kvindernes mulighed for at bidrage til løsning af problemerne hidtil været stærkt begrænset – selv i EU, der traditionelt er verdens klima- og ligestillingsduks. Sådan lyder konklusionen på en ny, omfattende kortlægning fra det europæiske ligestillingsinstitut (EIGE).

Mens der globalt er stigende opmærksomhed på, at kvinder i udviklingslande er mere sårbare over for klimaforandringer end mænd, har EIGE for første gang kortlagt forskelle i kønnenes sårbarhed over for og påvirkning af klimaforandringer i EU-landene. Herunder i hvor høj grad kønnene involveres i nationale og internationale beslutninger og lovgivning, der har betydning for miljø og klimaforandringer.
Og resultatet er bemærkelsesværdigt: Kun en fjerdedel af offentlige beslutningstagere med betydning for klima og miljø er kvinder – varierende fra 50 procent i Sverige til blot 8 procent i Italien. Se figur 1.

Figur 1 | Forstør

Login