Lidegaard: Norden som rollemodel for EU’s energisektor

Den største mod­stand mod liberaliseringen af EU’s energimarkeder er kommet fra store energisel­skaber, der kæmper for at skærme lukrative hjemme­markeder mod konkurrence udefra. Det mener udenrigs­minister Martin Lidegaard (R), der samtidig erkender, at det ikke kan fortsætte på den måde. Det siger han i et interview med Mandag Morgen. Her peger han desuden på, at det vigtigste set med danske briller er, at vi får lavet et fælles ener­gimarked med Tyskland. I forhold til COP21 og den internationale klimadagsorden maner Lidegaard til realisme, idet han anser det for tvivlsomt, at der kan indgås en juridisk bindende aftale.

Reelt åbne, grænseoverskridende markeder for energi i Europa er den sikreste vej til både højere forsyningssikkerhed og billigere og mere miljøvenlig energi. Men desværre har nationale politikere, nationale energikoncerner og nationalt tunnelsyn i reguleringen af energipolitikkerne i EU-landene betydet, at energiforsyningerne i Europa trods 15 års liberaliseringsbestræbelser i vid udstrækning er forblevet nationale og ineffektive. Omvendt har Europas dybe konflikt med Rusland, krigene i Mellemøsten og den stigende bevidsthed om nødvendigheden af at imødegå de globale klimaforandringer i dag overbevist de førende EU-landes ledere om, at etableringen af en ægte energiunion i Europa er den eneste rigtige vej fremad.

Sådan lyder analysen fra udenrigsminister Martin Lidegaard (R) på et tidspunkt, hvor både EU’s institutioner i Bruxelles og de førende europæiske hovedstæder som Berlin, Paris og Warszawa satser hårdt på at gøre omstillingen af Europas energiforsyning til omdrejningspunktet for nye investeringer i vækst og beskæftigelse.

Samtidig maner den radikale udenrigsminister til besindighed og politisk realisme, når det gælder den globale klimaaftale, der ventes indgået ved COP21 i Paris til december, og som ved siden af EU’s energiunion er årets store udfordring på den energi- og klimadiplomatiske dagsorden i 2015.

Login