Mange millennials har allerede det ene ben ude af døren

Sammenlignet med tidligere generationer stiller unge over hele verden i dag større krav til deres arbejdsplads, hvad angår især personlig udvikling, viser den årlige Millennial Survey fra Deloitte.

Hvordan fastholder jeg mine yngre, talentfulde medarbejdere? Det er et spørgsmål, som mange ledere de næste år vil blive nødt til at stille sig selv. I hvert fald hvis man skal tro konsulent- og revisionshuset Deloittes årlige udgave af den såkaldte Millennial Survey, der tager temperaturen på holdningerne blandt unge født fra 1982 til 1995 – de såkaldte millennials – og gruppens særlige karakteristika og præferencer, når det kommer til valg af job, arbejdsplads og karrieremål.

Undersøgelsen viser nemlig, at millennials’ loyalitet over for deres nuværende arbejdssted kan ligge på et lille sted, og at det er en gruppe, som har en langt kortere tidshorisont end tidligere generationer, når de takker ja til et job.

Deloitte har spurgt næsten 7.700 millennials fra 29 lande (dog ingen fra Danmark), der er i besiddelse af en college- eller universitetsgrad, og som har fuldtidsarbejde i primært private virksomheder med mere end 100 ansatte. Her svarer hver fjerde, at de forventer at skifte job inden for det næste år, mens mere end 40 pct. forventer at sige farvel til deres nuværende arbejdsgiver inden for de næste to år. Kigger man fem år frem til 2020 stiger andelen, der agter at søge nye udfordringer til to ud tre. Se figur 1.

To ud af tre millennials forventer at skifte job inden 2020

Figur 1 | Forstør   Luk

Millenniumgenerationens loyalitet, når det kommer til job og arbejdssted, kan ligge på et meget lille sted. Kigger man fem år frem, for- venter to ud af tre at have skiftet deres nuværende arbejdsgiver ud.

Kilde: Global Millennium Index 2016, Deloitte.

Tallene dækker over en mindre forskel set i forhold til landenes udviklingsniveau. Således regner 61 pct. af respondenterne fra lande i Europa, Nordamerika og Australien med ’at tjene en ny herre’ inden 2020, mens det samme gælder for hele 69 pct. af respondenterne fra de såkaldteemerging markets i Syd- og Mellemamerika, Afrika og Sydøstasien.

Undersøgelsen fra Deloitte viser også, at også mange millennials i ledende stillinger, som udgør 20 pct. af de adspurgte, forventer at forlade deres job frem mod 2020. Mens det naturligvis repræsenterer potentielle gevinster for nye arbejdsgivere, vil det omvendt betyde, at en række virksomheder står over for at miste både talent, kompetencer og de investeringer, som virksomhederne har foretaget i de pågældende medarbejdere, dvs. rekruttering, oplæring, kurser, efteruddannelse m.m.

Den manglende loyalitet eller, alt efter øjnene, der ser, lyst til at søge nye udfordringer, er således en tendens, som virksomheder i høj grad bliver nødt til at tage alvorligt, hvis de ikke skal spilde massive summer på rekruttering og oplæring af nye medarbejdere.

Der er dog håb forude for virksomhederne. Deloittes undersøgelser viser nemlig også, at målrettet personlig udvikling af den enkelte medarbejder og et særligt fokus på at udvikle deres lederkompetencer er en helt afgørende loyalitetsdriver for millenniumgruppen. 71 pct. af dem, der er tilbøjelige til at forlade deres nuværende arbejdsgiver inden for de næste to år, er nemlig utilfredse med, hvordan deres personlige lederevner udvikles på deres nuværende arbejdsplads.

I millenniumgenerationens selvforståelse er det netop fokus på medarbejderpleje og det forhold, at de arbejder for en virksomhed, der hviler på et solidt fundament af tillid og integritet, der bonner ud som de vigtigste værdier, hvis en virksomhed skal have succes. Kundepleje og pålidelige produkter af høj kvalitet er også rangeret relativt højt, og det samme gælder for opmærksomhed på miljø og social ansvarlighed. Det er bemærkelsesværdigt, at en meget lille del – kun fem pct. – af de adspurgte svarer, at profitfokuserede værdier vil sikre langsigtet succes.

Ud over at have et godt øje til den enkeltes personlige ambitioner peger undersøgelsen på, at mentorordninger, coaching og en kultur for åben og inkluderende dialog alle er faktorer, som øger millenniumgenerationens loyalitet over for en arbejdsplads markant.

Kilde – Global Millennium Index 2016, Deloitte.

 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu