Microsoft: “Som virksomhed er man irrelevant, hvis ikke man prioriterer livslang læring”

Microsoft har udviklet en kultur, hvor efteruddannelse er en fast del af arbejdsrutinen og en hjørnesten i virksomhedens forretningsstrategi.

Den digitale sektor er under konstant udvikling, og det stiller krav til virksomhedernes efteruddannelse af højtuddannet arbejdskraft.

I Microsoft Development Center Copenhagen i Lyngby arbejder 800 ansatte fra 47 forskellige nationer tæt sammen om at udvikle digitale produkter til hele verden. Størstedelen af medarbejderne er specialister med lange uddannelser inden for bl.a. softwareudvikling, it-programmering og digitalisering.

Login