Ny bog trækker tæppet væk under dansk hjertepolitik

Mens regeringen og amterne er begejstrede over resultaterne af hjerteplanen, sætter en ny undersøgelse store spørgsmålstegn ved den måde, sygehusene behandler de mange tusinde hjertepatienter på. Bag undersøgelsen står læge Søren Ballegaard. Hans resultater er sammenfattet i en dybt kontroversiel bog, som udkommer i denne uge. Heri konkluderes bl.a., at sygehusene opererer alt for mange med alt for dårlige resultater. I bogen videregiver Ballegaard sine egne erfaringer med behandlingen af knap 300 hjertepatienter over en årrække. Af 83 patienter, der var indstillet til operation, undgik de 65 således at blive opereret. Samtidig kunne alle Ballegaards patienter næsten undgå sygehusindlæggelser og skære forbruget af hjertemedicin væsentligt ned. Kravet var til gengæld, at de engagerede sig helhjertet i en alternativ behandling, med akupunktur og ændret levevis som vigtigste ingredienser. Hvis Ballegaards metoder udbredes, kan det offentlige spare milliarder hvert år. Den mulighed bekræftes af en af Sveriges mest ansete hjertespecialister, Åke Hjalmarson, Göteborg Universitetshospital. I en skriftlig redegørelse til Ugebrevet udtrykker Åke Hjalmarson sin overbevisning om, at Ballegaards behandlinger “med stor sandsynlighed kan mindske sygelighed og dødelighed hos patienter med hjertekarsygdomme”. Derimod finder han ikke bogens talmateriale retvisende, og kritiserer også Ballegaards omtale af de konventionelle behandlingstilbud for at være unødvendigt negativ. Medicinaldirektør Einar Krag betegner Ballegaards resultater som “interessante” og mener, der skal forskes betydeligt mere i emnet.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu