Nyt kontrolregime: Finanstilsynet advarer om risiko i pensionsselskaber

Risikoen er ved at løbe løbsk for pensionsselskabernes investeringsadfærd i blandt andet alternative investeringer. Samtidig har pensionsbranchen væltet en stor del af risikoen over på kunderne via markedsrentesystemet. Det er en farlig cocktail, som Finanstilsynets direktør nu vil gribe ind overfor.

Myndighederne er hastigt ved at miste grebet om pensionsselskabernes adfærd med stadig mere spekulative investeringer. For Finanstilsynet har et meget begrænset mandat i forhold til indgriben i pensionssektorens mere og mere vidtforgrenede investeringspraksis.

Sådan lyder advarslen nu fra direktør Jesper Berg fra Finanstilsynet til politikere og pensionssektor. Der er flere tusinde milliarder kroner i spil for danskerne og deres pensionsopsparinger.

Problemet er, at landets pensionsselskaber og pensionskasser vælter stadig flere kunder væk fra de gamle pensionsordninger med rentegaranti og over på ordninger med markedsrente. Det efterlader de facto Finanstilsynet som stort set handlingslammet, fordi en helt central del af det gamle kontrolsystem falder bort. Problemet adresseres i Finanstilsynets nye strategi frem til 2020 under overskriften ’Privatisering af risici’.

Login