OK13: Offentligt ansatte risikerer lavere realløn

Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte står i krisens tegn. De kommunale arbejdsgivere har fastslået, at lønstigningerne ikke kan blive højere end på det private arbejdsmarked. Det vil formentlig betyde en reallønsnedgang. Kommunerne har samtidig spillet ud med en række barske forslag, som vil være hård kost for lønmodtagerne. Blandt andet skal det være nemmere at fyre tillidsfolk, og efteruddannelse skal foregå i fritiden. Den hårdeste knast i forhandlingerne kan blive en ny aftale om lærernes arbejdstid, der risikerer at føre til konflikt. Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, er samtidig formand for forhandlingsfællesskabet KTO og får dermed en afgørende rolle i forhandlingerne.

Lærere, pædagoger, sosu-assistenter og andre offentligt ansatte risikerer, at de kommende overenskomster medfører et fald i reallønnen. 

De offentlige overenskomstforhandlinger, der for alvor går i gang i næste måned, står i krisens tegn, og specielt de kommunale arbejdsgivere har skruet bissen på. De lægger op til minimale lønforbedringer og har spillet ud med en række andre stramme krav, som vil gøre ondt på lønmodtagerne og i yderste konsekvens kan føre til konflikt. 

Står det til kommunerne, skal det være lettere at fyre tillidsfolk, og hvis medarbejdere vil efteruddanne sig, skal det ske i fritiden. Arbejdsgiverne vil desuden luge ud i en række generelle ansættelsesgoder – såsom den 6. ferieuge, seniordage, løn under barsel og omsorgsdage – for at sikre større effektivitet. 

Login