Samfundet kan tjene på at bekæmpe kriminalitet

En ny beregningsmodel viser, hvilke kriminalpræventive indsatser der bedst kan betale sig for samfundet. Det nye værktøj kan bruges af både politikere, sagsbehandlere, politi og andre interesserede til at prioritere de projekter med størst økonomisk gevinst. En cost-benefit-analyse af tre konkrete projekter dokumenterer samfundsøkonomiske gevinster på 300 millioner kr. 

De banker både jævnaldrende og ældre. De stjæler i butikker. Nogle begår voldtægt eller bankrøveri. De er unge københavnere mellem 10 og 17 år og er i overhængende fare for at ende som hårdkogte kriminelle. 

Men i den senere tid er der sket noget. 

De begår samlet set mindre kriminalitet, færre bliver sigtet, og flere er endda begyndt i skole igen. De er nemlig en del af det kriminalpræventive projekt ”Den Korte Snor”, der har formået at nedbringe antallet af unge på vej ud på en kriminel løbebane. 

Login